Zeven abstracts over filgotinib geaccepteerd door EULAR 2017

Mechelen, België; 15 mei 2017, 22.00 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt bekend dat het Annual European Congress of Rheumatology, georganiseerd door de European League Against Rheumatism (EULAR), zeven abstracts over klinische en preklinische studies met filgotinib in reuma en psoriatische artritis heeft geaccepteerd. EULAR vindt plaats van 14 tot 17 juni in Madrid. Hier volgt een lijst van geaccepteerde abstracts:

“Long term safety and efficacy of filgotinib in a Phase 2b open label extension study in patients with rheumatoid arthritis: results up to 144 weeks”

“The JAK1-selective inhibitor filgotinib reduces multiple markers of inflammation linked to various pathologic cell types and processes in rheumatoid arthritis patients”

“Monotherapy with the JAK1-selective inhibitor filgotinib displays an anti-inflammatory biomarker profile in rheumatoid arthritis patients”

“The JAK1-selective inhibitor filgotinib regulates both enthesis and colon inflammation in a mouse model of psoriatic arthritis”

“The JAK1-selective inhibitor filgotinib inhibits inflammation pathways observed in an IL23-induced psoriatic arthritis mouse model”

“Effects of the JAK1-selective inhibitor filgotinib on multibiomarker disease activity scores in patients with active rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate”

“Effect of baseline serum CRP levels on clinical efficacy in rheumatoid arthritis patients treated with filgotinib: post-hoc analysis from two Phase 2b studies”

Alle abstracts zijn beschikbaar via de website van het EULAR congres.

Filgotinib is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid is nog niet definitief vastgesteld.
Meer informatie over de studies met filgotinib: www.clinicaltrials.gov
Meer informatie over filgotinib: www.glpg.com/filgotinib

Over filgotinib
Galapagos en Gilead hebben een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib in ontstekingsziekten. Voortbouwend op de resultaten van de Fase 2 studies DARWIN en FITZROY, wordt filgotinib nu onderzocht in de FINCH Fase 3 studie in reumatoide artritis, de DIVERSITY Fase 3 studie in de ziekte van Crohn en in de SELECTION Fase 2b/3 studie in colitis ulcerosa. Daarnaast wordt filgotinib ook onderzocht in Fase 2 studies in de ziekte van Crohn in de dunne darm en bij fistelvorming, lupus erythematosus (CLE), het syndroom van Sjögren, de ziekte van Bechterew (TORTUGA) en psoriatische artritis (EQUATOR).

Over EULAR
De European League Against Rheumatism (EULAR) is de organisatie die de reumatologische verenigingen van patiënten, gezondheidsprofessionals en wetenschappers van alle Europese landen vertegenwoordigt. EULAR streeft ernaar onderzoek, preventie, behandeling en rehabilitatie van reumatische ziekten te stimuleren, promoten en ondersteunen. In lijn met UEMS, definieert EULAR reuma inclusief reumatische aandoeningen van bindweefsel, het bewegings- en het musculoskeletale apparaat.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 530 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com
 

Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 6 53 725 199
 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen omtrent de strategische ambities van Galapagos, de verwachte timing van klinische studies met filgotinib, en de vooruitgang en resultaten van dergelijke studies. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s, de registratie of verdere ontwikkeling van filgotinib niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (inclusief Gilead, haar samenwerkingspartner voor filgotinib), en de inschatting van het commercieel potentieel van filgotinib. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.