Galapagos creëert nieuwe inschrijvingsrechtenplannen

Mechelen, België; 16 mei 2024; 22:01 CET ; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar Raad van Bestuur 1.614.000 inschrijvingsrechten heeft gecreëerd onder nieuwe inschrijvingsrechtenplannen ten gunste van bepaalde leden van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 16 mei 2024 “Inschrijvingsrechtenplan 2024 BE”, bestemd voor de personeelsleden van de vennootschap, “Inschrijvingsrechtenplan 2024 RMV”, bestemd voor de werknemers van haar Franse dochtervennootschap, en “Inschrijvingsrechtenplan 2024 ROW”, hoofdzakelijk bestemd voor de werknemers van haar overige niet-Belgische dochtervennootschappen, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder deze inschrijvingsrechtenplannen werden 1.614.000 inschrijvingsrechten gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aan de begunstigden.

De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €26,90 (de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel op de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod). Met inachtneming van de toepasselijke planregels, kunnen de inschrijvingsrechten toegekend onder Inschrijvingsrechtenplan 2024 BE niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2028. De inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2024 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2024 ROW worden in principe definitief verworven en uitoefenbaar in schijven: met 25% van elk aanbod dat kan worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2026, 25% vanaf 1 januari 2027 en 50% vanaf 1 januari 2028. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de inschrijvingsrechten worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De inschrijvingsrechten op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €356.444.938,61; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 65.897.071, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt (i) 11.376.759 inschrijvingsrechten onder verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen in hoofdzaak bestemd voor werknemers, wat overeenstemt met 11.376.759 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, en (ii) twee inschrijvingsrechten uitgegeven aan Gilead Therapeutics om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead en haar verbonden personen te brengen tot 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van deze inschrijvingsrechten. Dit houdt evenwel geen rekening met de 1.614.000 inschrijvingsrechten van Inschrijvingsrechtenplan 2024 BE, Inschrijvingsrechtenplan 2024 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2024 ROW die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos
Wij zijn een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class kleine moleculen, CAR-T-therapieën en biologische geneesmiddelen in oncologie en immunologie. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd CAR-T productienetwerk, zijn we toegewijd aan het uitdagen van de status quo en het leveren van resultaten voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ga voor meer informatie naar http://www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X (voorheen Twitter).

Voor meer informatie, neem contact op met:

Media:
Marieke Vermeersch
+32 479 490 603
media@glpg.com

 

Jennifer Wilson
+ 44 7444 896759
media@glpg.com

Investeerders:
Sofie Van Gijsel
+1 781 296 1143
ir@glpg.com

Sandra Cauwenberghs
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

 

Bijlage