Uitstekend derde kwartaal 2018 & jaarlijkse R&D Update bij Galapagos

                                              
·         Financiële resultaten over de eerste negen maanden:
o    Omzet steeg met €98,7 miljoen tot €205,1 miljoen
o    Operationeel verlies nam af met €9,1 miljoen tot €53,5 miljoen
o    Nettoverlies nam af met €41,7 miljoen tot €44,2 miljoen
o    Kaspositie op 30 september 2018 van €1.343,7 miljoen
·         Substantiële vooruitgang in de pijplijn in Q3:
o    FINCH 2 Fase 3 studie met filgotinib in reuma bereikte alle primaire en secundaire doelen, met consistente verdraagbaarheid
o    TORTUGA Fase 2 met filgotinib bereikte het primaire eindpunt met consistente verdraagbaarheid bij patiënten met ziekte van Bechterew
o    Wereldwijde samenwerking ondertekend met Novartis voor MOR106 in eczeem
·         Jaarlijkse R&D Update morgen vanuit de Yale Club in New York

Webcast Q3 gecombineerd met onze jaarlijkse R&D Update: morgen, 25 oktober 2018 om 16.15 CET/10:15 AM ET, +32 (0)2 404 0659, code 2357358 , www.glpg.com

Mechelen, België; 24 oktober 2018, 22.03 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar niet-geauditeerde resultaten bekend over de eerste negen maanden. Deze resultaten zijn uitgebreid omschreven in het derde kwartaalverslag van 2018, beschikbaar op de Galapagos website, www.glpg.com.

“Dit kwartaal was bijzonder spannend voor Galapagos, een historisch kwartaal in onze geschiedenis,” zei Onno van de Stolpe, CEO. “We zijn erg trots op de eerste positieve Fase 3 studie met filgotinib, een kandidaatmedicijn dat haar oorsprong binnen ons eigen discovery platform vindt. Samen met onze samenwerkingspartner Gilead kijken we ernaar uit om de filgotinib franchise verder uit te bouwen. Daarnaast blijven zowel de eigen als gepartnerde programma’s in onze pijplijn mooie vooruitgang boeken.”

“Dit was absoluut een succesvol kwartaal voor ons bedrijf, zowel wat betreft de progressie in onze pijplijn als de business development activiteiten,” aldus Bart Filius, CFO en COO van Galapagos. “Bovendien hebben we dankzij een succesvolle kapitaaltransactie met een bruto opbrengst van €296,2 miljoen onze kaspositie verder versterkt, wat een versnelde evolutie naar een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf verder zal ondersteunen.”

Vooruitzichten 2018

In het vierde kwartaal verwachten we meer gedetailleerde bevindingen te presenteren uit de EQUATOR, TORTUGA en FINCH 2 onderzoeken met filgotinib, inclusief de data die gepresenteerd worden tijdens onze R&D-update van 25 oktober. We zullen ook de eerste data en onze ontwikkelingsstrategie van Toledo, ons nieuwe programma in ontstekingsziekten, presenteren.

We verwachten ook te starten met het doseren in de ISABELA (Fase 3 IPF GLPG1690) en PINTA (Fase 2 IPF GLPG1205) patiëntenstudies. Naar aanleiding van de recent aangekondigde herziening van de samenwerkingsovereenkomst met AbbVie inzake CF, passen we onze laatste operationele cash burn verwachting van €180-200 miljoen in ons halfjaarverslag 2018 aan naar €140-160 miljoen in 2018.

Kerngetallen eerste negen maanden van 2018 (niet-geauditeerd)
(€ miljoen, met uitzondering van gewoon & verwaterd verlies per aandeel)

  30 sept 2018 groepstotaal 30 sept 2017 groepstotaal
Omzet 205,1 106,4
R&D kosten (231,8) (149,2)
Algemeen, administratie, verkoop en marketing (26,8) (19,7)
Operationeel verlies (53,5) (62,6)
     
Netto financieel resultaat 9,0 (23,1)
Belastingen 0,3 (0,2)
Nettoresultaat (44,2) (85,9)
Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (€) (0,86) (1,75)
     
Geldmiddelen en kasequivalenten 1.343,7 1.218,9

Derde kwartaal 2018
Een gedetailleerd derde kwartaalverslag van 2018 is beschikbaar op www.glpg.com/financial-reports.

Jaarlijkse R&D Update, teleconferentie en webcast presentatie
Galapagos zal morgen, 25 oktober 2018, om 16:15 CET/ 10:15 AM ET een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u één van de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

CODE: 2357358

Verenigde Staten: +1 929 477 0402
Verenigd Koninkrijk: +44 330 336 9127
Nederland: +31 20 703 8211
Frankrijk: +33 1 76 77 22 88
België: +32 2 404 0659

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Via www.glpg.com kunt u toegang krijgen tot de live audio-webcast. De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om opnieuw te beluisteren.

Financiële kalender
21 februari 2019 Resultaten boekjaar 2018 (webcast 22 februari 2019)

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 712 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784


Sofie Van Gijsel
Director IR
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte operationele cash burn tijdens het boekjaar 2018), financiële resultaten, de timing en/of resultaten van klinische studies, werkingsmechanismes en potentiële commercialisering van onze kandidaatproducten, verklaringen betreffende onze CF samenwerkingsovereenkomst met AbbVie, de interacties met autoriteiten, en de opbouw en ontwikkeling van commerciële activiteiten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestatie, financiële toestand en liquiditeitspositie, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar operationele kosten voor 2018 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent kosten niet zou worden verwezenlijkt), dat Galapagos’ verwachtingen met betrekking tot haar ontwikkelingsprogramma’s niet correct zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, dat data van de lopende ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatmedicijnen. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recent jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.