Uitnodiging voor de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

Mechelen, België; 20 september 2019, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) nodigt haar aandeelhouders uit voor een bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

Op 14 juli 2019 heeft Galapagos NV (hierna de “Vennootschap” of “Galapagos“) aangekondigd dat ze een samenwerking is aangegaan met Gilead Sciences, Inc., Gilead Biopharmaceutics Ireland UC, en Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company. In dit kader heeft Galapagos de eer haar aandeelhouders, warranthouders, bestuurders en commissaris uit te nodigen op haar bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen die zullen worden gehouden op dinsdag 22 oktober 2019 om 14.00 uur op de zetel van de Vennootschap.

De agendapunten van de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen omvatten, onder andere, de benoeming van de heer Daniel O’Day en Dr. Linda Higgins als bestuurders van de Vennootschap, de goedkeuring van de uitgifte van twee warrants ten gunste van Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, en de hernieuwing van het toegestaan kapitaal van de Vennootschap met een bedrag tot 20% van het maatschappelijk kapitaal.

Om tot de algemene vergaderingen te worden toegelaten, dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 en artikel 29 van de statuten van de Vennootschap, en de formaliteiten die beschreven zijn in de oproeping na te leven. De oproeping en andere documenten met betrekking tot de algemene vergaderingen, waaronder de biografieën van de heer O’Day en Dr. Higgins, kunnen worden geraadpleegd op onze website (www.glpg.com).

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investors: Media:
Elizabeth Goodwin  Carmen Vroonen
VP IR  Senior Director Communications
+1 781 460 1784  +32 473 824 874
   
Sofie Van Gijsel   Evelyn Fox
Director IR  Director Communications
+32 485 19 14 15  +31 6 53 591 999
ir@glpg.com  communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

Disclaimer
De inhoud van onze website, met inbegrip van de bijzondere verslagen opgesteld door de raad van bestuur en de commissaris ter gelegenheid van de algemene vergaderingen van 22 oktober 2019, en enige andere website die toegankelijk is vanaf onze website, worden niet geacht door middel van verwijzing geïncorporeerd te zijn in enige indiening verricht overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933.

Bijlage