Uitnodiging voor de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 december 2015

Mechelen, België; 20 november 2015 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft de eer de Aandeelhouders, Warranthouders, Bestuurders en Commissaris van de Vennootschap uit te nodigen op de Bijzondere Algemene Vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 22 december 2015 om 14 uur op de zetel van de Vennootschap.

Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 29 van de statuten van de Vennootschap, en de formaliteiten en kennisgevingen na te leven beschreven in de oproeping.

De oproeping en andere documenten die daartoe betrekking hebben kunnen geraadpleegd worden op http://www.glpg.com/shareholders-meetings.

Over Galapagos 
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Galapagos heeft goede werkzaamheid en een gunstig veiligheidsprofiel met filgotinib laten zien in zowel de DARWIN 1 als DARWIN 2 studies in reuma.  Galapagos bereidt zich voor om met filgotinib Fase 3 studies voor reuma op te starten en de resultaten van een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn te rapporteren.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen.  Galapagos verwacht nieuwe klinische initiatieven in het CF programma voor het einde van 2015.  GLPG1205, het eerste kandidaat-medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een Fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  De topline resultaten hiervan worden in Q4 2015 verwacht.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer en volledig eigendom van Galapagos, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een Fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  GLPG1972, een kandidaatmedicijn met een volledig nieuw werkingsmechanisme met toepassingsmogelijkheden in artrose, wordt momenteel in een Fase 1 studie getest.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer info op www.glpg.com