Transparantieverklaring

Mechelen, België; 19 september 2019, 22:01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Sands Capital Management, LLC.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 heeft Galapagos op 16 september 2019 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Sands Capital Management, LLC, waarin staat dat zij 2,803,887 stemrechten in Galapagos bezit in de vorm van American Depository Receipts (904.654). Dit vertegenwoordigt 4,55% van de 61.652.086 momenteel uitstaande Galapagos aandelen. De deelneming van Sands Capital Management, LLC, is aldus passief onder de 5% kennisgevingsdrempel van Galapagos’ stemrechten gedaald, door de kapitaalverhoging door Galapagos op 23 augustus 2019. De volledige transparantieverklaring kan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoekstadium in verschillende ziektes. De pijplijn van Galapagos bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

 

Galapagos Contacts  
Investors: Media:
Elizabeth Goodwin  Carmen Vroonen
VP IR  Senior Director Communications
+1 781 460 1784  +32 473 824 874
   
Sofie Van Gijsel   Evelyn Fox
Director IR  Director Communications
+32 485 19 14 15  +31 6 53 591 999
ir@glpg.com  communications@glpg.com


 1 Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

 
  

Bijlage