Transparantieverklaring – Gilead houdt 25,10% van de Galapagos aandelen


Mechelen, België; 13 november 2019; 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Gilead Sciences, Inc.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 heeft Galapagos op 11 november 2019 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Gilead Sciences, Inc. (handelend als moederonderneming of een controlerende persoon) waarin staat dat Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, een onrechtstreekse dochteronderneming van Gilead Sciences, Inc., 16.207.477 van de stemrechten van Galapagos bezit, bestaande uit 16.207.477 aandelen, als gevolg van een inschrijving op een kapitaalverhoging in het kader van de uitoefening van de Initiële Warrant A waarbij zij 2.617.791 nieuwe Galapagos aandelen ontving op 6 november 2019. Dit vertegenwoordigt 25,10% van de 64.571.622 uitstaande aandelen van Galapagos. Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company is dus boven de 25%-drempel van de stemrechten van Galapagos gestegen door de verwerving van stemrechtverlenende effecten op 6 november 2019.

De verklaring verduidelijkt verder dat (i) Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company een rechtstreekse dochteronderneming is van Gilead Biopharmaceutics Ireland UC, (ii) Gilead Biopharmaceutics Ireland UC een rechtstreekse dochteronderneming is van Gilead Sciences, Inc., en (iii) Gilead Sciences, Inc. geen controlerende aandeelhouder heeft.

De volledige transparantieverklaring kan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.               

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoekstadium in verschillende ziektes. De pijplijn van Galapagos bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.  

Galapagos Contacten  
Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin  Carmen Vroonen
VP Investor Relations  Senior Director Communications
+1 781 460 1784  +32 473 824 874
   
Sofie Van Gijsel  Evelyn Fox
Director Investor Relations  Director Communications
+32 485 19 14 15  +31 6 53 591 999
ir@glpg.com  communications@glpg.com

1 Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Bijlage