Transparantieverklaring – FMR LLC bereikt 10% drempel

   

Mechelen, België; 12 oktober 2016, 22.00 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Fidelity Management & Research (FMR) LLC.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] heeft Galapagos op 7 oktober 2016 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van FMR LLC, waarin staat dat zij 4.616.982 stemrechten in Galapagos bezit in de vorm van aandelen (4.580.182) en gelijkgestelde financiële instrumenten (36.800) die worden gehouden via haar dochterondernemingen Fidelity Management & Research Company en FMR Co., Inc. Dit vertegenwoordigt 10% van de 46.169.828 momenteel uitstaande Galapagos aandelen en is een toename tegenover de vorige transparantieverklaring van FMR LLC van 19 mei 2015. FMR LLC bereikte de 10% kennisgevingsdrempel van Galapagos’ stemrechten door bijkomende stemgerechtigde effecten te verwerven op 3 oktober 2016. De volledige transparantieverklaring kan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 460 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784
Director Communications

+31 6 53 591 999

communications@glpg.com
 

Paul van der Horst
Director IR & Business
Development
+31 6 53 725 199
 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1]     Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.