Transparantieverklaring

Mechelen, België; 30 december 2008 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij transparantieverklaringen heeft ontvangen van verscheidene grotere aandeelhouders, overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving (Belgische wet van 2 mei 2007) betreffende grotere deelnemingen in bedrijven waarvan aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde Belgische markt.
 
Galapagos heeft 21.188.829 uitstaande aandelen.  De volgende aandeelhouders hebben Galapagos op de hoogte gebracht van het aantal aandelen in hun bezit per 1 september 2008:
 
Abingworth Management Limited
1.576.327
(7,4%)
Delta Lloyd Verzekeringen
1.145.000
(5,4%)
Apax    
1.277.366
(6,0%)
Crucell Holland NV
1.236.097
(5,8%)
Johnson & Johnson
1.113.964
(5,3%)
 
Op 24 december 2008 werd Galapagos op de hoogte gebracht van het feit dat Dorset Management Corporation al haar resterende Galapagos aandelen aan verschillende institutionele beleggers heeft verkocht, waaronder Delta Lloyd Verzekeringen.  Door middel van een nieuwe transparantieverklaring liet Delta Lloyd Verzekeringen weten dat zij nu 2.485.000 (11,7%) Galapagos aandelen bezitten. 
 
De hierboven vermelde partijen hebben hun verklaringen apart ingediend en handelen onafhankelijk.  Johnson & Johnson houden hun aandelen via Tibotec-Virco Comm. VA in België.  Delta Lloyd Verzekeringen is een dochter onderneming van Aviva plc.  Apax houdt haar aandelen via Altamir Amboise SCA en Apax France VI FCPR.
 
Over Galapagos
Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten en bot metastase.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET producten om chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 460 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.
 
CONTACT
 
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6290 98028
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.