Transparantieverklaring

Mechelen, België; 18 juli 2019, 22:01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Van Herk Investments B.V.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] heeft Galapagos op 16 juli 2019 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Van Herk Investments B.V., waarin staat dat zij 5.792.737 stemrechten in Galapagos bezit in de vorm van aandelen (4.899.498) en American Depository Receipts (893.239). Dit vertegenwoordigt 10,57 % van de 54.823.101 momenteel uitstaande Galapagos aandelen. De deelneming van Van Herk Investments B.V. is aldus boven de 10% kennisgevingsdrempel van Galapagos’ stemrechten gestegen door de verwerving van bijkomende effecten op 15 juli 2019. Van Herk Investments B.V. wordt gecontroleerd door Adrianus van Herk. De volledige transparantieverklaring kan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoekstadium in verschillende ziektes. De pijplijn van Galapagos bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Galapagos Contacts

Investors:                                                  Media:

Elizabeth Goodwin                                         Carmen Vroonen

VP IR                                                           Senior Director Communications

+1 781 460 1784                                          +32 473 824 874

                                                                  

Sofie Van Gijsel                                             Evelyn Fox

Director IR                                                    Director Communications

+32 485 19 14 15                                         +31 6 53 591 999

ir@glpg.com                                             communications@glpg.com[1]    Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.