The Capital Group Companies geven kennis van deelneming van 5,85% in Galapagos

Mechelen, België; 7 september 2012 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij een kennisgeving van belangrijke deelneming heeft ontvangen van The Capital Group Companies, overeenkomstig de Belgische wetgeving(1)

Galapagos heeft op 5 september 2012 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van The Capital Group Companies, Inc. (“The Capital Group Companies”), een holding waartoe Capital Research and Management Company behoort.  Als gevolg van een reorganisatie van de vennootschapsrechtelijke structuur van The Capital Group Companies en de met haar verbonden vennootschappen wordt over de eigendom van de Galapagos aandelen niet langer gerapporteerd door Capital Research and Management Company, maar gebeurt deze rapportering nu vanuit The Capital Group Companies. 

The Capital Group Companies heeft er kennis van gegeven 1.554.436 Galapagos aandelen in bezit te hebben, hetgeen 5,85% vertegenwoordigt van de momenteel 26.577.554 uitstaande Galapagos aandelen.  Dit aantal is een toename ten opzichte van de 1.353.176 aandelen waarvan eerder kennis werd gegeven door Capital Research and Management Company.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft GLPG0634 in ontwikkeling, alsmede één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier  programma’s in de klinische fase en meer dan dertig programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Galapagos heeft ruim 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT
Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.