Succesvolle afronding overleg met regelgevende autoriteiten voor Fase 3 met filgotinib in darmziekten (IBD)

   
  • Start wereldwijd programma in vierde kwartaal 2016
  • DIVERSITY Fase 3 studie in de ziekte van Crohn
  • SELECTION Fase 2b/3 studie in colitis ulcerosa
  • Dosering 100 mg en 200 mg eenmaal daags

Mechelen, België; 27 september 2016 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) rapporteert de succesvolle afronding van besprekingen met de regelgevende autoriteiten in de Verenigde Staten en Europa voor de start van de DIVERSITY Fase 3 studie in de ziekte van Crohn en de SELECTION Fase 2b/3 studie in colitis ulcerosa met filgotinib. In beide programma’s zullen de werkzaamheid en veiligheid worden onderzocht van 100 mg en 200 mg filgotinib eenmaal daags, in vergelijking met placebo, bij patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte waaronder ook patiënten die eerder onvoldoende baat hebben gehad bij de behandeling met antistoffen. De eerste dosering in patiënten wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2016.

Aan beide programma’s zullen ongeveer 1.300 patiënten in de Verenigde Staten, Europa, Latijns-Amerika, Canada en Azië/Pacific deelnemen. De SELECTION Fase 2b/3 studie in colitis ulcerosa zal een tussentijdse effect analyse bevatten, die dienst doet als het Fase 2b deel van deze geïntegreerde Fase 2b/3 studie. Mannen en vrouwen in zowel de SELECTION als de DIVERSITY studie zullen ofwel placebo, 100 mg of 200 mg filgotinib toegediend krijgen. In de Verenigde Staten kunnen mannen 200 mg dosering toegediend krijgen als ze eerder onvoldoende baat hebben gehad bij behandeling met minimaal een anti-TNF en vedolizumab[1]. Het filgotinib Fase 3 programma zal ook een specifieke testiculaire veiligheidsstudie in mannelijke patiënten bevatten.

“De uitkomst van de besprekingen met Amerikaanse en nationale Europese regelgevende autoriteiten stelt onze samenwerkingspartner Gilead in staat om filgotinib in IBD verder te evalueren,” zei Dr Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer van Galapagos. “De in de eerdere Fase 2 FITZROY studie vastgestelde verbeteringen in klinische parameters en endoscopie in patiënten met ziekte van Crohn ondersteunen deze volgende stap.”

Galapagos en Gilead zijn een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib in ontstekingsziekten. Gilead is in augustus 2016 gestart met het FINCH Fase 3 programma in reuma.

Filgotinib is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid is nog niet definitief vastgesteld.

Voor meer informatie over de studies met filgotinib in IBD: www.clinicaltrials.gov
Voor meer informatie over filgotinib: www.glpg.com/filgotinib

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Galapagos’ pijplijn bestaat uit klinische Fase 3, 2, en 1 studies, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 460 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784
Director Communications

+31 6 53 591 999

communications@glpg.com
 

Paul van der Horst
Director IR & Business
Development
+31 6 53 725 199
 

 
ir@glpg.com  

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verwachtingen uitgedrukt door Galapagos’ management, verklaringen in verband met de verwachte timing van klinische studies met filgotinib, de vooruitgang en resultaten van dergelijke studies en besprekingen met regelgevende instanties. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s in reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn en/of colitis ulcerosa de registratie of verdere ontwikkeling van filgotinib niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner voor filgotinib, Gilead), en de inschatting van het commercieel potentieel van Galapagos’ productkandidaten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en daaropvolgende documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1] Vedolizumab is een monoklonaal anti-integrin antilichaam ontwikkeld door Millennium Pharmaceuticals.