Sterke vooruitgang in derde kwartaal van 2016

 • Financiële resultaten van de eerste negen maanden:
  • Totale omzet gestegen met €17,8 M tot €65,0 M
  • Operationeel verlies met €14,8 M gedaald tot €48,5 M
  • Kaspositie van €938,8 M op 30 september 2016
 • Vooruitgang in R&D:
  • Start FINCH Fase 3 programma met filgotinib in reuma
  • Succesvolle afronding van besprekingen met regelgevende autoriteiten voor filgotinib in inflammatoire darmziekten (IBD)
  • Endoscopische verbeteringen met filgotinib in lijn met klinische remissie in ziekte van Crohn
  • Verbeteringen in longinhoud (FEV1) met GLPG1837 in patiënten met cystic fibrosis (CF) (S1251N, SAPHIRA 2)
  • MorphoSys en Galapagos starten met dosering van IL-17C antilichaam MOR106 in eczeem (atopische dermatitis)

Webcast presentatie morgen, 28 oktober, om 14.00 CET,
www.glpg.com, +32 2 400 6926, code 2352766

Mechelen, België; 27 oktober 2016 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt een significante voortgang in R&D bekend, waarbij de financiële resultaten voor de eerste negen maanden in lijn zijn met de verwachtingen van het management. Deze niet-geauditeerde resultaten van de eerste negen maanden zijn uitgebreid omschreven in het online Derde Kwartaalverslag 2016, gepubliceerd op de Galapagos website, www.glpg.com.

“Ook dit kwartaal is de voortgang die we hebben gemaakt in onze R&D programma’s zeer bemoedigend. In het FINCH Fase 3 programma in reuma worden nu patiënten geworven. Tegen het einde van het jaar verwacht Gilead in totaal drie grote late stage klinische programma’s te hebben waarin patiënten filgotinib krijgen toegediend, en er worden nog meer Fase 2 studies verwacht in 2017. De endoscopie en histopathologie data, zoals gerapporteerd in de FITZROY studie met filgotinib in de ziekte van Crohn tijdens UEG Week, hebben de lat hoog gelegd voor toekomstig klinisch onderzoek in de ziekte van Crohn. We zijn enthousiast over de voortgang in ons CF programma; we zijn op schema om halverwege 2017 te starten met de evaluatie van een mogelijke drievoudige combinatietherapie in klasse II patiënten,” zegt Onno van de Stolpe, CEO. “Ondertussen gaan onze onderzoeksteams door met het ontdekken van nieuwe targets en moleculen, en om deze verder te ontwikkelen als innovatieve medicijnen voor patiënten. Het is immers onze ambitie om elk jaar drie op nieuwe targets gebaseerde Proof-of-Concepts te onderzoeken in patiënten.”

“De financiële resultaten van de eerste negen maanden van 2016 waren volledig in lijn met onze verwachtingen, met een solide kaspositie van €939 miljoen op 30 september. Onze omzet is met 38% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wij bevestigen onze cash burn verwachting voor het volledige jaar van €100 – 120 miljoen, uitgezonderd betalingen van Gilead voor filgotinib,” zei Bart Filius, CFO.

Kerngetallen eerste negen maanden 2016 (niet-geauditeerd)
(€ miljoenen, behalve voor winst/verlies per aandeel)

  30 september 2016 Groepstotaal 30 september 2015 Groepstotaal
Omzet 65,0 47,2
R&D kosten (96,7) (96,9)
Algemeen & administratie/verkoop en marketing (16,8) (13,6)
Operationeel verlies (48,5) (63,3)
Reële waarde aanpassing van
akkoord over intekening op
aandelen1
57,5  
Ander netto financieel resultaat (0,9) 0,4
Belastingen (0,1) 1,4
Netto resultaat 8,1 (61,4)
Gewone winst/verlies (-) per aandeel (€) 0,18 (1,78)
Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (€) 0,17 (1,78)
Kaspositie inclusief in pand gegeven geldmiddelen 938,83 374,42

Opmerkingen:
1) weerspiegelt de reële waarde aanpassing zonder cash impact van het financieel actief geboekt als gevolg van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen; dit bedrag compenseert de negatieve reële waarde aanpassing zonder cash impact van €30,6 miljoen geboekt in Q4 2015
2) inclusief €7,9 miljoen in pand gegeven geldmiddelen
3) inclusief €8,0 miljoen in pand gegeven geldmiddelen

Cijfers van de eerste negen maanden van 2016
Een gedetailleerd Derde Kwartaalverslag van 2016 is beschikbaar op www.glpg.com/financial-reports. Geprinte exemplaren kunnen worden aangevraagd via ir@glpg.com.

Teleconferentie en webcast presentatie
Galapagos zal morgen (28 oktober 2016) om 14:00 (CET) een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u één van de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

CODE: 2352766

Verenigde Staten: +1 719 325 2213
Verenigd Koninkrijk: +44 20 7026 59 67
Nederland: +31 20 703 8261
Frankrijk: +33 1 76 77 22 57
België: +32 2 400 6926

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Op www.glpg.com kan u toegang krijgen tot de live audio-webcast. De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om te beluisteren.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 480 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784
Director Communications

+31 6 53 591 999

communications@glpg.com
 

Paul van der Horst
Director Business Development & IR
+31 6 53 725 199
 

 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die bepaalde risico’s en onzekerheden inhouden, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte cash burn tijdens het boekjaar 2016), financiële resultaten, de timing van klinische studies, en de interacties met autoriteiten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar inkomsten en financiële resultaten voor 2016 en haar kosten voor 2016 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent inkomsten of kosten niet zou worden verwezenlijkt), de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data van de ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatmedicijnen. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.