Sterke omzetstijging en scherpe verbetering van netto resultaat voor Galapagos in het eerste halfjaar van 2008

 •          Omzetstijging naar €33,6 M (van €25,9 M, +30%)
 •          Netto verlies teruggebracht tot €9,4 M (van €16,7 M, -44%)
 •          Omzet BioFocus DPI €23,7, op koers voor winstgevendheid in 2008
 •          Kaspositie €27,4 M op 30 juni 2008
 •          Klinische Fase I/II Nanocort® voor acute reuma aanvallen afgerond
 •          Sterke voortgang in programma’s aan bot- en gewrichtsziekten
 •          Geen noodzaak voor aanvullende financiering in de komende 18 maanden
 •  
   
  Klik hier om toegang te krijgen tot de audio-webcast presentatie om 14.00 uur, inbelnummer +32.2.404.03.34
   
  Mechelen, België; 8 augustus 2008 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar financiële resultaten bekend voor het eerste halfjaar van 2008 en bevestigt de afgegeven verwachtingen voor de tweede helft van 2008.
   
  “In de eerste helft van 2008 hebben wij de beloften van onze onderzoeksprogramma’s waargemaakt, zowel door het behalen van succesbetalingen in alle drie de bot- en gewrichtsziekten allianties met grote farmabedrijven, als door de voortgang van de pre-klinische ontwikkeling van de reuma- en botmetastase programma’s,” aldus Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Deze voortgang geeft ons een prima uitgangspunt om met deze programma’s de kliniek in te gaan begin volgend jaar.  Bovendien hebben we, op basis van de data analyse van de Nanocort klinische studie, besloten hiermee verder te gaan en een uitgebreid klinisch Fase II onderzoek voor acute reuma-aanvallen te starten in 2009.  Door onze alliantiestrategie zijn we in staat de investeringen in R&D voor een groot deel te compenseren met succesbetalingen; als resultaat hiervan hoeven we in 2008 en 2009 geen verdere fondsen te werven.”
   
  “Galapagos heeft een solide eerste halfjaar van 2008 afgeleverd met een sterke omzetgroei, een betere kostenbeheersing, en progressie in het bereiken van onze strategische objectieven.  Het herstel van BioFocus DPI zal naar verwachting leiden tot winstgevendheid voor heel 2008, m.n. door de sterke pijplijn en een verbetering van de marges bij nieuwe contracten,” zegt Leo Steenbergen, Chief Financial Officer.  “Voor onze R&D divisie voorzien wij  een sterk tweede halfjaar en daardoor handhaven wij de verwachting voor een jaaromzet van €75 – 80 M met een eindejaars kaspositie van €25 M.”
   

   
   
  Kengetallen halfjaar 2008
  (€ M, behalve voor het netto verlies per aandeel)
   
  30 juni 2008
  30 juni 2007
  Omzet
  33,6
  25,9
  Verkoopkosten
  -14,2
  -14,8
  Bedrijfsresultaat
  19,4
  11,1
  Overige inkomsten
  0,3
  0,4
  R&D kosten
  -18,0
  -15,7
  Algemeen & administratief
  -10,0
  -11,7
  Sales & marketing
  -1,4
  -1,1
  Integratiekosten
  -0,1
  -0,2
  Operationeel resultaat
  -9,8
  -17,2
  Financieringskosten/inkomsten
  Belasting en overig
  0,4
  0,5
  Netto verlies voor de periode
  -9,4
  -16,7
  Verlies per aandeel (€)
  -0,44
  -0,72
  Liquide middelen
  27,4
  37,1
   
   
  Overzicht
   
  Productontwikkeling
  In april 2008 heeft Galapagos Nanocort ingelicenseerd, een product voor de behandeling van acute reuma-aanvallen.  Mogelijke andere indicaties voor Nanocort zijn darm-onsteking en multiple sclerose.  Het klinische Fase I/II onderzoek met 22 patiënten is afgerond en de volledige analyse van de onderzoekresultaten zal later dit jaar tijdens een reuma-conferentie worden gepresenteerd.  Gebaseerd op deze resultaten zal Galapagos later dit jaar een IND aanvraag indienen en een Fase II onderzoek met 240 patiënten starten in de eerste helft van 2009.
   
  De R&D divisie van Galapagos laat goede progressie zien in haar onderzoeksprogramma’s; het plan is om begin 2009 de kliniek in te gaan met kandidaat medicijnen voor botmetastase- en reuma. Zowel het GT418 als het botmetastase programma zijn nu in het preklinische veiligheidsonderzoeksfase en de resultaten hiervan zullen het verdere verloop van de ontwikkelings- route bepalen.
   
  In het artrose-programma heeft Galapagos zowel Proof of Principle (vermindering van ziekte markers) als Proof of Concept (reductie van bepaalde ziektesymptomen) aangetoond in pre-klinische onderzoeksmodellen.  Galapagos verwacht nog in 2008 een pre-klinisch kandidaat medicijn voor artrose aan te kondigen.
   
  Om de ontwikkeling van de snel groeiende producten-pijplijn aan te sturen werd Piet Wigerinck (eerder VP Discovery en Development bij Tibotec, een onderdeel van Johnson & Johnson) als Senior Vice President of Development aangesteld.
   
  Met haar alliantie-strategie heeft Galapagos uitzicht op succesbetalingen die kunnen oplopen tot meer dan €1,7 miljard.  Daarnaast krijgt Galapagos tweecijferige royalty’s op de wereldwijde verkoop van medicijnen die uit de onderzoeksprogramma’s voortkomen.  In de eerste helft van 2008 ontving Galapagos €5,2 M aan succesbetalingen uit de onderzoeksallianties wat het totaal tot nu toe op €18,3 M brengt.  Galapagos ontving voorts een subsidie van €4,4 M van het IWT van de Vlaamse overheid voor haar reuma programma.  Bovendien werd een samenwerkingsovereenkomst getekend met Bausch & Lomb op gebied van oogziekten.
   
  BioFocus DPI servicedivisie
  De BioFocus DPI servicedivisie sloot dit jaar nieuwe overeenkomsten af met bestaande partners zoals Janssen Pharmaceutica, Lilly, de U.S. National Institutes of Health en Allergan.  Ook werden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met nieuwe partners zoals het University College London en Sepracor.  De servicedivisie kreeg bovendien een succesbetaling in haar samenwerking op gebied van auto-immuun ziekten met Boehringer Ingelheim.
   
  Algemeen
  In juni benoemde Galapagos Dr. William Garth Rapeport tot lid van de Raad van Bestuur.  De Galapagos AIM listing  (Alternative Investment Market) van de London Stock Exchange werd opgeheven en er werd een Level 1 ADR (American Depositary Receipt) voor aandelenhandel in de VS opgestart (ticker-symbool: GLPYY).
   
  De ProStrakan Group plc had sinds de overname van ProSkelia SASU door Galapagos in december 2006,  1.396.648 gewone Galapagos aandelen.  ProStrakan heeft Galapagos laten weten dat zij via Fortis een succesvolle onderhandse plaatsing van haar aandelen aan institutionele beleggers heeft voltooid in juli 2008.  ProStrakan heeft  geen Galapagos aandelen meer in haar bezit.
   
   
  Informatie over de financiële resultaten
   
  Omzet
  Galapagos behaalde over de eerste helft van 2008 een omzet van €33,6 M tegenover €25,9 M in dezelfde periode in 2007.  De R&D divisie ligt op koers met een omzet van €14,2 M tegenover €5,8 M in dezelfde periode vorig jaar (+ 145%).  Met een omzet van €23,7 M laat BioFocus DPI een stijging van 10% zien in de eerste helft van 2008  ten opzichte van een jaar geleden (excl. koersinvloeden van 7,5%).
   
  Resultaat
  Het netto verlies voor het eerste halfjaar van 2008 was €9,4 M tegenover een verlies van €16,7 M in de eerste zes maanden van 2007.  De R&D divisie laat een segmentverlies zien van €3,9 M, een daling van 62% vergeleken met de eerste helft van 2007.  Dit ligt in de lijn der verwachtingen.  Het segmentverlies van BioFocus DPI over het eerste halfjaar was €1,8 M vergeleken met €2,6 M in dezelfde periode in 2007.  Dit segmentverlies is een verbetering van 30% vergeleken met 2007.  Dit resultaat ligt eveneens in de lijn der verwachting van het management en is consistent met vorige jaren, waarin resultaten in de tweede helft van het jaar sterker zijn.  De orderportefeuille en de verbeterde marges in de nieuwe contracten geven het management de overtuiging dat BioFocus DPI de lijn naar winstgevend zal doorzetten en een positief resultaat voor heel 2008 zal laten zien, in lijn met de eerder afgegeven verwachtingen.
   
  De R&D kosten in het eerste halfjaar van 2008 waren €18,0 M tegenover €15,7 M in dezelfde periode in 2007.
   
  Algemene en administratieve kosten voor de groep bedroegen €10,0 M in het eerste halfjaar van 2008, een daling van 14% ten opzichte van de €11,7 M in de eerste zes maanden van 2007.  Op basis van vergelijkbare kosten (zonder buitengewone kosten en wijzigingen in rapportering) stegen de algemene en administratieve kosten met 4% en daalden als percentage van de omzet van 33% in 2007 tot 28% in 2008. 
   
  Kasstroom en liquide middelen
  De netto kas-uitstroom was €21,9 M in de eerste helft van 2008.  De kasstroom als gevolg van bedrijfsactiviteiten was €20,9 M tegenover €19,3 M in dezelfde periode in 2007.  Dit resultaat wordt veroorzaakt door de geplande stijging in R&D kosten.  Galapagos’  liquide middelen bedroegen €27,4 M op 30 juni 2007.
   
  Belangrijke gebeurtenissen na sluiting van de boeken
  Op 23 juli 2008 kondigde Galapagos aan dat BioFocus DPI een aantal databases voor geneesmiddelenonderzoek heeft gelicenseerd aan het Europese Bioinformatica Instituut (EMBL-EBI).  De betreffende databases waren afkomstig uit de overname van Inpharmatica in december 2006.  De StarDropTM software is niet overgedragen en is nog steeds een product dat door BioFocus DPI wordt verkocht.  Galapagos ontving voor deze transactie met EMBL-EBI €1,8 M.
   
  De vooruitzichten voor 2008
  Het management  herhaalt de omzetverwachting voor geheel 2008 van €75 tot €80 M, een stijging van 14 tot 21% ten opzichte van de geconsolideerde inkomsten over heel 2007.  We houden tevens vast aan onze richtlijn voor R&D uitgaven van €50 M en een maximale kas-uitstroom van €25 M.
  Gebaseerd op de geanticipeerde kapitaalbehoefte en de omzetstroom in 2009 en 2010, ziet Galapagos geen noodzaak om kapitaal aan te trekken in de komende 18 maanden.
   
  Wij blijven op koers om de strategische doelstellingen voor 2008 te behalen:
 •          IND registratie voor Nanocort om in het eerst halfjaar van 2009 een Fase II klinisch onderzoek te starten met 240 patiënten
 •          Voorbereiding van IND registratie en start van Fase I onderzoek voor reuma en botmetastase begin 2009
 •          Afleveren van een pre-klinisch kandidaat-medicijn in artrose
 •          BioFocus DPI winstgevend maken
 •          Inkomsten door succesbetalingen verhogen om R&D kosten gedeeltelijk te compenseren
 •  
  Interim Rapport 2008
  De elektronische versie van Galapagos’ Interim Report 2008 is nu online beschikbaar op www.glpg.com/investor/financial_reports.htm.  Gedrukte exemplaren ervan zijn te bestellen d.m.v. een e-mail naar ir@glpg.com.
   
  Conference call en webcast presentatie
  Galapagos zal vandaag een voor ieder toegankelijke teleconferentie houden die begint om 14.00 uur. Deze teleconferentie zal ook worden uitgezonden via webcast.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u +32 2 404 03 34 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten volgt een vraag- en antwoordsessie.  Klik hier  om toegang te krijgen tot de audio webcast.  Kort na de uitzending zal de webcast beschikbaar zijn op de Galapagos website.
   
  Financiële kalender 2008
  3Q08 interim update                               14 november 2008
  Jaarcijfers 2008                                     6 maart 2009
  Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering      2 juni 2009
   
  Over Galapagos
  Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten en bot metastase.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET producten om chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 490 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.
   
  CONTACT
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 2909 8028
   
  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”,” zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s,n onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.