Solide cijfers ondersteunen vooruitgang in R&D

 • Financiële resultaten over het eerste halfjaar:
  • Omzet €73,0 M, een stijging van €24,3 M vergeleken met H1 2016
  • Operationeel verlies met €8,6 miljoen gestegen tot €32,9 miljoen
  • Kaspositie op 30 juni 2017 van €1.263,2 M
  • €363,9 M opgehaald door openbare aanbieding van aandelen in de Verenigde Staten
 • Solide voortgang in de R&D portefeuille
  • DARWIN 3 interimanalyse laat consistent profiel voor filgotinib in reuma zien
  • Uitbreiding van de filgotinib Fase 2 studies in patiënten
  • Afronding van Fase 1 studies voor onderdelen van de eerste drievoudige combinatietherapie in cystic fibrosis (CF)
  • Start van Fase 1b studie in de Verenigde Staten met GLPG1972 in patiënten met artrose
  • FDA kent status weesgeneesmiddel toe aan GLPG1690 in IPF
  • Nominatie van preklinische kandidaatmedicijnen in ontstekingsziekten, fibrose en andere indicaties, in volledige eigendom
 • Benoeming van Michele Manto als Senior Vice President Commercial Operations
 • Inlicensering van GLPG1972 door Servier, met €6 miljoen licentiebetaling als gevolg

Webcast morgen, 28 juli 2017, om 14.00 CET/ 8 AM ET, www.glpg.com, +32 2 403 7297, code 4659682

Mechelen, België; 27 juli 2017, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar niet-geauditeerde resultaten bekend over het eerste halfjaar. Deze resultaten zijn uitgebreid omschreven in het 2017 eerste halfjaarverslag, beschikbaar op de Galapagos website, www.glpg.com.

“Ik ben tevreden met de resultaten over het afgelopen half jaar, zowel financieel als in onze R&D,” zei Onno van de Stolpe, CEO. “De DARWIN 3 resultaten zijn consistent en we zijn blij met de snelle uitrol van studies met filgotinib in ontstekingsziekten door Gilead; we verwachten de start van nog meer Fase 2 studies met filgotinib. In cystic fibrosis zijn we hard op weg richting het testen van onze eerste drievoudige combinatietherapie in patiënten.  Wij kijken uit naar de resultaten van twee patiëntenstudies van kandidaatmedicijnen met een nieuw werkingsmechanisme: de GLPG1690 FLORA studie in IPF en de MOR106 studie in atopische dermatitis, in het komende halfjaar.”

“In de eerste helft van 2017 is Galapagos blijven investeren in haar R&D pijplijn om substantiële vooruitgang te kunnen boeken. De openbare aanbieding van aandelen in de Verenigde Staten in april bevestigde het vertrouwen van de aandeelhouders in de toekomst van ons bedrijf en ons vermogen om onze doelen te realiseren,” zei Bart Filius, CFO. “Met een kaspositie dicht tegen €1,3 miljard zijn we goed gepositioneerd om ons brede R&D portfolio verder te ontwikkelen. We bevestigen onze verwachte operationele cash burn voor het hele jaar van €135 tot €155 miljoen.”

Kerngetallen eerste halfjaar 2017 (niet-geauditeerd)
(€ miljoen, met uitzondering van gewone & verwaterde winst/verlies per aandeel)

  30 juni 2017 groepstotaal 30 juni 2016 groepstotaal
Omzet 73,0 48,8
R&D kosten (92,9) (62,4)
Algemeen, administratie, verkoop en marketing (13,0) (10,7)
Operationeel verlies (32,9) (24,3)
Non cash aanpassing van vlottende financiële activa1   57,5
Overig netto financieel resultaat (16,2) (0,9)
Belastingen (0,1)
Netto resultaat (49,2) 32,2
Gewone winst/verlies (-) per aandeel (€) (1,03) 0,71
Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (€) (1,03) 0,69
Kaspositie inclusief in pand gegeven geldmiddelen 1.263,2 968,5

Opmerkingen:
1) weerspiegelt de reële waarde aanpassing zonder cash impact van het financieel actief geboekt als gevolg van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen.

Aanstelling van SVP Commercial Operations
Galapagos kondigt de benoeming aan van Michele Manto, voorheen Global Marketing General Manager Rheumatology bij AbbVie, waar hij verantwoordelijk was voor Humira en de voorbereidingen voor de wereldwijde lancering van ABT-494. Daarvoor vervulde Michele bij AbbVie vanaf 2004 verschillende commerciële rollen, meest recent als General Manager van de Nederlandse activiteiten en Business Unit Director Immunology bij de Duitse en Zwitserse activiteiten. Als SVP Commercial Operations zal Michele vanaf 1 september verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van de commerciële strategie van Galapagos. Michele zal de operationele taak hebben om de commerciële organisatie voor het bedrijf op te bouwen, het juiste talent te werven in Europa en leiding te geven aan deze commerciële teams binnen onze alliantie met Gilead voor filgotinib.

“We verwelkomen Michele bij het Galapagos team. Hij brengt waardevolle commerciële ervaring en is de juiste persoon om de opbouw van onze commerciële operatie te leiden. De nieuwe SVP Commercial Operations zal een essentiële aanvulling zijn op het senior team en een sleutelrol gaan spelen bij de transitie van Galapagos naar een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf,’ aldus Onno van de Stolpe.

Eerste halfjaarcijfers 2017
Een gedetailleerd eerste halfjaarverslag van 2017 is beschikbaar op www.glpg.com/financial-reports.

Teleconferentie en webcast presentatie
Galapagos zal morgen, 28 juli 2017, om 14:00 CET/ 8 AM ET een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u één van de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

CODE: 4659682

Verenigde Staten: +1 719 325 2213
Verenigd Koninkrijk: +44 330 336 9411
Nederland: +31 20 703 8261
Frankrijk: +33 1 76 77 22 57
België: +32 2 400 69 26

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Via www.glpg.com kunt u toegang krijgen tot de live audio-webcast. De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om opnieuw te beluisteren.

Financiële kalender
26 oktober 2017 Resultaten derde kwartaal 2017 (webcast 27 oktober 2017)
22 februari 2018 Resultaten boekjaar 2017 (webcast 23 februari 2018)

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, Fase 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 550 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784


Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 6 53 725 199
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte operationele cash burn tijdens het boekjaar 2017), financiële resultaten, de timing en/of resultaten van klinische studies, de interacties met autoriteiten, en de opbouw en ontwikkeling van commerciële activiteiten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestatie, financiële toestand en liquiditeitspositie, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar operationele kosten voor 2017 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent kosten niet zou worden verwezenlijkt), Galapagos’ verwachtingen met betrekking tot haar ontwikkelingsprogramma’s niet correct zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, dat data van de lopende ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatmedicijnen. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recent jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.