Servier neemt licentie van Galapagos op GLPG1972 voor artrose

Mechelen, België; Suresnes Cedex, Frankrijk; 27 juli 2017, 22.00 CET, gereglementeerde informatie – Vandaag kondigt Servier aan dat zij, als resultaat van de samenwerking met Galapagos NV (Euronext/NASDAQ: GLPG) haar optie op het nieuwe artrosemolecule GLPG1972 heeft uitgeoefend. Hiermee verkrijgt Servier de commerciële rechten op GLPG1972/S201086 wereldwijd, uitgezonderd de Verenigde Staten.

Artrose is een veel voorkomende en invaliderende aandoening, die als prioriteit is aangewezen door de World Health Organization. Tot op heden is er geen behandeling beschikbaar die de voortgang van de ziekte afremt, waardoor patiënten alleen kunnen beschikken over behandelingen die de symptomen bestrijden. Artrose representeert een grote onvervulde medische noodzaak. Servier en Galapagos hebben sinds 2010 hun expertise toegepast om dit probleem aan te pakken, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van GLPG1972/S201086, een first-in-class en potentieel ziektewijzigend molecule.

GLPG1972/S201086 richt zich op ADAMTS-5, een enzym dat kraakbeen afbreekt. Het werkingsmechanisme werd bevestigd in twee diermodellen. De door Galapagos geleide Fase 1 studie heeft alle veiligheids- en medicinale eigenschapsdoelen bereikt. Deze studie in gezonde vrijwilligers heeft ook laten zien dat GLPG1972 in twee weken leidde tot een 50% vermindering van ARGS neoepitope, een belangrijke biomarker voor de afbraak van kraakbeen. Op dit moment onderzoekt Galapagos de veiligheid en medicijneigenschappen in een Fase 1b studie in artrosepatiënten in de Verenigde Staten. Een Fase 2 programma voor GLPG1972/s201086 is in voorbereiding.

“Wij zijn ervan overtuigd dat onze kennis over artrose, gecombineerd met de erkende expertise van Galapagos om kleine moleculen met nieuwe werkingsmechanismen te ontdekken, ons de beste kansen biedt om behandelingen voor patiënten te leveren die levens verbeteren”, zei Patricia Belissa-Mathiot, Director Research en Development in immuun-ontstekingsziekten van Servier.

“Wij kijken ernaar uit om samen te onderzoeken hoe GLPG1972 de medische noodzaak bij patiënten het beste kan adresseren. De betrokkenheid van Servier om een oplossing voor artrose te vinden, past goed bij onze drive om het eerste ziektewijzigende medicijn voor deze invaliderende ziekte te leveren”, zei Dr. Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer van Galapagos.

Galapagos ontvangt een licentievergoeding van Servier van €6 miljoen; ook kan Galapagos in de samenwerking met Servier mijlpaalbetalingen ontvangen tot in totaal €290 miljoen. Servier en Galapagos zullen gemeenschappelijke beslissingen over de verdere ontwikkeling nemen in een gezamenlijke stuurgroep. Galapagos heeft de volledige commerciële rechten op GLPG1972 in de Verenigde Staten en zal royalty’s ontvangen op verkopen buiten de Verenigde Staten.

Over Servier
Servier is een onafhankelijk in Frankrijk (Suresnes) gebaseerd farmaceutisch bedrijf met een sterke internationale aanwezigheid in 148 landen. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan meer dan 21.000 mensen. In 2016 realiseerde het bedrijf een omzet van €4 miljard. 25% van deze omzet is opnieuw geïnvesteerd in Research & Development. Haar ontwikkeling wordt gedreven door het streven naar innovatie in de therapeutische gebieden van kanker, hart- en vaat, metabolische, centrale zenuwsysteem-, psychiatrische, bot-, spier- en gewrichtsziekten.
Onderdeel van Servier’s lange termijnstrategie is dat het bedrijf een belangrijke speler wil worden in de strijd tegen immuun-ontstekingsziekten. Onderzoek in dit gebied is vooral gericht op lupus, het syndroom van Gougerot-Sjögren en sclerodermie, waarvoor geen behandelingen bestaan. Servier wil haar doel bereiken door het vestigen van partnerships over de hele wereld, om zo innovatieve medicijnen met een grote toegevoegde waarde voor patiënten sneller op de markt te kunnen brengen. Meer informatie: www.servier.com

Contact
Karine Bousseau
Servier External Communications
Tel: +33 1 5572 4021 /+33 6.49.92.16.05
media@servier.com

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 550 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact


Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784

Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 6 53 725 199
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Dit persbericht bevat voorwetenschap met betrekking tot Galapagos in de zin van de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Galapagos toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met het mechanisme, actie en profiel van, en de planning van de klinische studies met, GLPG1972. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos over het GLPG1972 ontwikkelingsprogramma niet correct zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s op het gebied van artrose die momenteel aan de gang zijn de registratie of verdere ontwikkeling van haar medicijn-kandidaten zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner voor artrose, Servier) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.