Servier en Galapagos gaan alliantie aan op gebied van artrose

  • Gezamenlijke ontwikkeling van geneesmiddel tegen artrose
  • Betaling van €7 miljoen aan Galapagos voor toegang tot onderzoek
  • R&D-, registratie- en overige succesbetalingen kunnen voor Galapagos oplopen tot €290 miljoen, plus royalty’s
  • Servier zal de medicijnen wereldwijd op de markt brengen, met uitzondering van de VS, waar Galapagos zelf de exclusieve rechten behoudt

             
Parijs, Frankrijk en Mechelen, België; 30 juni 2010 – Servier, een toonaangevend Frans farmaceutisch bedrijf, en Galapagos NV (Euronext: GLPG), kondigen vandaag aan dat zij een meerjarige strategische alliantie zijn aangegaan om nieuwe medicijnen tegen osteoartritis (artrose) te ontwikkelen.

De alliantie tussen Servier en Galapagos is gebaseerd op nieuwe artrose-targets die Galapagos met haar eigen technologie heeft ontdekt.  Galapagos is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe kandidaat-medicijnen voor deze targets.  Sommige artrose-programma’s zijn al in een gevorderd stadium van medicijnontwikkeling.  Servier heeft een exclusieve optie op een licentie voor elk programma na afronding van de klinische Fase I.  Daarna is Servier verantwoordelijk voor de verdere klinische ontwikkeling, registratie en commercialisering.  Voor elk product dat op de markt komt, behoudt Galapagos het exclusieve recht op commercialisering in de VS.

Met het tekenen van deze overeenkomst ontvangt Galapagos een betaling €7 miljoen van Servier voor toegang tot het artrose-programma.  Galapagos kan voorts onderzoeks-, ontwikkelings-, registratie- en overige succesbetalingen ontvangen tot een bedrag van €290 miljoen.  Galapagos ontvangt ook royalty’s voor verkopen van producten buiten de VS, zoals bepaald in de overeenkomst.

“Binnen deze alliantie met Servier – onze achtste brede samenwerking met een farmaceutisch bedrijf – kunnen we onze expertise om medicijnen te ontwikkelen wederom ten volle benutten,”  zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Het behouden van de exclusieve rechten in de VS op producten uit deze alliantie is bijzonder belangrijk voor Galapagos, vooral omdat er in de VS een grote behoefte bestaat aan effectieve medicijnen tegen artrose.”

“Deze alliantie is in lijn met de ambitie van Servier om medicijnen te ontwikkelen voor ziekten die nog niet genezen kunnen worden, zoals artrose, een slopende ziekte waar 12% van de wereldbevolking aan lijdt; bovendien is het een ziekte die kan leiden tot ernstige invaliditeit,” zegt Emmanuel Canet, Hoofd van R&D bij Servier.  “Door deze samenwerking met Galapagos krijgen we toegang tot gevalideerde artrose-targets en moleculen die veelbelovend zijn om in te grijpen in het ziekteverloop,” aldus Bernard Marchand, Hoofd van Research bij Servier.

Over Artrose
Artrose, ook wel osteoartritis of slijtage-reuma genoemd, is de meest voorkomende vorm van artritis, een aandoening van de gewrichten die meestal op gaat treden vanaf de leeftijd van 45 jaar.  Artrose is een slijtageziekte, die wordt gekarakteriseerd door een verstoorde balans tussen aanmaak en afbraak van kraakbeenweefsel in gewrichten.  Kraakbeen is het soepele weefsel dat de botten in een gewricht bedekt en verbindt.  In gezonde gewrichten kunnen de botten soepel over elkaar heen schuiven en het kraakbeen absorbeert de schokken van lichaamsbeweging.  Bij artrose verdwijnt deze beschermlaag langzamerhand, waardoor de botten in het gewricht elkaar kunnen raken.  Dit kan pijn veroorzaken evenals zwellingen en stijfheid van het gewricht.  Uiteindelijk kan het gewricht zijn normale vorm kwijtraken en niet meer functioneren.  Verder kan er uitgroei optreden van kleine uitlopers van de botten, de zgn. osteofyten, op de plaats van het gewricht.  De stukjes bot of gewricht kunnen afbreken en vrijkomen in de ruimte van het gewricht, wat nog meer pijn en ook schade veroorzaakt.  Er zijn tot op heden geen medicijnen beschikbaar om artrose te voorkomen of het ziekteverloop te remmen.  De huidige behandelwijze van artrose beperkt zich tot actieve lichaamsbeweging en een dieet, in combinatie met het gebruik van pijnstillers.  Ondanks deze behandeling blijven de meeste artrosepatiënten pijn ondervinden.  Voor de meeste patiënten wordt een type pijnstillers voorgeschreven (de zgn. NSAID’s) die de symptomen kunnen verlichten.  Deze NSAID’s kunnen het ziekteverloop echter niet beïnvloeden en voor veel patiënten zit er uiteindelijk niets anders op dan vervanging van het beschadigde gewricht door  middel van kostbare operaties.  De algemene verwachting is dat, met de voortschrijdende vergrijzing van de bevolking, er steeds meer patiënten met artrose zullen bijkomen.  Juist omdat mobiliteit van ouderen zo’n belangrijk onderdeel uitmaakt van de kwaliteit van leven, wordt het voorkomen of verminderen van de ernst van artrose als een groot punt van aandacht gezien voor het komende decennium.

Over Servier
De Servier Research Group is een niet-beursgenoteerd, Frans farmaceutisch bedrijf met een omzet van €3,6 miljard in 2009.  Servier houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van medicijnen op gebied van hart- en vaatziekten, stofwisseling, neurologie, psychiatrie, bot- en gewrichtsziekten en oncologie.  Servier heeft wereldwijd 140 vestigingen met meer dan 20.000 medewerkers.  Meer informatie op www.servier.com.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY)is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co. en Roche kan Galapagos mogelijk tot €3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Inclusief de BioFocus en Argenta service units, heeft Galapagos nu meer dan 670 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV                                                                Servier Laboratories
Onno van de Stolpe, CEO                                                Servier Communication Department
Tel: +31 6 2909 8028                                                     Tel: +33 1 55 72 40 82
ir@glpg.com                                                     laurent.sorcelle@fr.netgrs.com

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.