Publicatie van het jaarverslag en uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen

 

Mechelen, België; 27 maart 2020, 21.15 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft haar jaarverslag over boekjaar 2019 gepubliceerd.

Het jaarverslag over boekjaar 2019, met toelichting bij zowel de financiële als niet-financiële prestaties, is online beschikbaar op https://www.glpg.com/financial-reports en kan ook als PDF gedownload worden. Ons jaarlijkse formulier 20-F dat voor 2019 werd ingediend bij de SEC is ook beschikbaar op www.sec.gov/edgar.

  Daarnaast heeft Galapagos de eer haar aandeelhouders, houders van effecten, bestuurders en commissaris uit te nodigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die zullen worden gehouden op dinsdag 28 april 2020 om 14.00 uur CET op de zetel van de Vennootschap.   Op de agenda van de gewone en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen staan onder meer de benoeming van Dr. Elisabeth Svanberg als onafhankelijk bestuurder, de wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en de wijziging van de statuten ter implementatie van een aantal bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Elisabeth Svanberg behaalde haar diploma geneeskunde en doctoraat aan de Universiteit van Göteborg (Zweden) en is een algemeen chirurg en associate professor chirurgie. Ze vervoegde Serono International in 2000, aanvankelijk in het onderzoeksveld metabolisme, en nam vervolgens steeds grotere verantwoordelijkheden op vooraleer zij in 2007 Bristol Myers Squibb (BMS) in de Verenigde Staten vervoegde. Bij BMS was Elisabeth development leader voor een first-in-class nieuw diabetesmedicijn en vervolgens hoofd Medical Affairs van de intercontinentale regio. In 2014 vervoegde Elisabeth Janssen Pharmaceuticals (een Johnson & Johnson Company) als Vice President, Head of the Establised Products group waar ze een portfolio van 90 producten beheerde die naar schatting wereldwijd door 150 miljoen patiënten worden gebruikt. Sinds 2016 is Elisabeth Chief Development Officer bij Ixaltis SA, een gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf dat eigen geneesmiddelen ontwikkelt om urogenitale (UG) aandoeningen te behandelen met een onvervulde medische behoefte. Elisabeth is niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur van PledPharma (sinds 2017) en Swedish Orphan Biovitrum (SOBI, sinds 2018).

Om tot de vergaderingen te worden toegelaten, dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 29 van de statuten van de Vennootschap, en de formaliteiten die beschreven zijn in de oproepingen na te leven. De oproepingen en andere documenten met betrekking tot de algemene vergaderingen, inclusief de biografie van Dr. Elisabeth Svanberg, kunnen worden geraadpleegd op onze website, www.glpg.com/shareholders-meetings.  

Met het oog op de coronavirus pandemie (COVID-19) raadt Galapagos haar aandeelhouders ten stelligste aan om de vergaderingen niet persoonlijk bij te wonen, maar op afstand te stemmen vóór de vergaderingen plaatsvinden of uw stemrecht uit te oefenen via een schriftelijke volmacht. We verwijzen u graag naar de oproepingsbrief voor meer informatie over de uitoefening van uw stemrecht. We volgen de toestand rond het coronavirus op de voet, zowel wat betreft de volksgezondheid en de veiligheidsmaatregelen rond reizen, als de adviezen en verplichte instructies die federale, regionale en lokale overheden en aanverwante instanties kunnen geven. We kunnen aandeelhouders, volmachtdragers en andere personen enkel en alleen toegang verlenen tot de vergaderingen in de mate dat dit is toegestaan krachtens de maatregelen die door de Belgische overheid zijn genomen. Indien het niet mogelijk of raadzaam is om onze aandeelhoudersvergaderingen te laten doorgaan zoals deze momenteel gepland zijn, zullen we alle bijkomende of gewijzigde afspraken voor de vergaderingen openbaar maken en onze meetingspagina op de Galapagos website https://www.glpg.com/shareholders-meetings updaten. Als u van plan bent om de vergaderingen bij te wonen, dan raden wij u aan om onze investeerderspagina net vóór de vergaderingen te raadplegen.  

Over Galapagos  

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot Fase 3-studies in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.                

Contacten      

Investeerders:

Elizabeth Goodwin

VP Investor Relations

+1 781 460 1784

    

Sofie Van Gijsel

Director Investor Relations

+32 485 19 14 15

 ir@glpg.com

    

Media:

Carmen Vroonen

Senior Director Communications & Public Affairs

+32 473 824 874  

Evelyn Fox

Director Communications

+31 6 53 591 999

communications@glpg.com

  

Toekomstgerichte verklaringen

 Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

Disclaimer

De inhoud van onze website, met inbegrip van ons jaarverslag over boekjaar 2019 en enige andere website die toegankelijk is vanaf onze website, worden niet geacht door middel van verwijzing geïncorporeerd te zijn in enige indiening verricht overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage