Productief eerste halfjaar bij Galapagos

 • Financiële resultaten over het eerste halfjaar:
  • Omzet van €101,9 miljoen
  • Operationeel verlies van €65,8 miljoen
  • Netto verlies van €59,1 miljoen
  • Kaspositie op 30 juni 2018 van €1.066,8 miljoen
 • Substantiële vooruitgang in de pijplijn:
  • Consistent filgotinib-profiel in reuma gerapporteerd in DARWIN 3 Fase 2b na 108 weken
  • Hoge ACR-scores en consistente verdraagbaarheid gerapporteerd met filgotinib in EQUATOR Fase 2 studie bij patiënten met artritis psoriatica
  • ISABELA Fase 3 programmaontwerp met GLPG1690 in IPF aangekondigd
  • Start van ROCCELLA Fase 2 studie met GLPG1972 bij patiënten met artrose
  • Start van IGUANA Fase 2 studie met MOR106 bij patiënten met eczeem
  • Start van FALCON studie met GLPG2451+GLPG2222+GLPG2737 in CF patiënten
  • Resultaten van PELICAN fase 2 met GLPG2737 bij CF-patiënten gerapporteerd

Webcast morgen, 3 augustus 2018, om 14.00 CET/ 8 AM ET, www.glpg.com, +32 2 404 0659, code 1122269

Mechelen, België; 2 augustus 2018, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar niet-geauditeerde resultaten bekend over het eerste halfjaar. Deze resultaten zijn uitgebreid omschreven in het 2018 eerste halfjaarverslag, beschikbaar op de Galapagos website, www.glpg.com.

“In de eerste helft van 2018 heeft Galapagos wederom successen behaald met haar R&D-platform”, zegt Onno van de Stolpe, CEO. “Onze research engine is uiterst productief en heeft in dit eerste halfjaar meerdere initiaties van klinische studies in de latere fase opgeleverd: ISABELA (Fase 3 IPF), IGUANA (Fase 2 eczeem), ROCCELLA (Fase 2 artrose). Ook konden we de resultaten presenteren met filgotinib bij artritis psoriatica en met GLPG2737 bij CF-patiënten. Onze pijplijn komt tot wasdom en we kunnen anticiperen op meer patiëntresultaten van steeds meer programma’s de komende twee-drie jaar. Dit terwijl we in het zeer brede ontwikkelingsprogramma met filgotinib meerdere verwachte Fase 3 en Fase 2 resultaten gaan zien, om te beginnen later dit jaar.”

“Dankzij de recent aangekondigde samenwerkingsovereenkomst met Novartis voor MOR106  hebben we onze initiële verwachtingen voor operationele cash burn[1] verlaagd van €220-€240 miljoen tot €180-€200 miljoen voor 2018, onder voorbehoud van goedkeuring van de overeenkomst door de Amerikaanse mededingingsautoriteiten” aldus Bart Filius, CFO en COO van Galapagos.

Vooruitzichten 2018
We verwachten in het derde kwartaal resultaten te rapporteren met de FINCH 2 (Fase 3 in reuma) en TORTUGA (Fase 2 in de ziekte van Bechterew) studies met filgotinib. In cystic fibrosis verwachten we de tussentijdse uitlezing van de FALCON patiëntenstudie. We verwachten dat we later in 2018 zullen beginnen met doseren in de ISABELA (Fase 3 in IPF met ‘1690), ROCCELLA (Fase 2 in artrose met ‘1972) en PINTA (Fase 2 in IPF met ‘1205) patiëntenstudies.

We verwachten in 2018 een operationele cash burn tussen €180-€200 miljoen.

Kerngetallen eerste halfjaar 2018 (niet-geauditeerd)
(€ miljoen, met uitzondering van gewoon & verwaterd verlies per aandeel)

  30 juni 2018 groepstotaal 30 juni 2017 groepstotaal
Omzet 101,9 73,0
R&D kosten (151,4) (92,9)
Algemeen, administratie, verkoop en marketing (16,2) (13,0)
Operationeel verlies (65,8) (32,9)
     
Netto financieel resultaat 6,9 (16,2)
Belastingen (0,1) (0,1)
Netto resultaat (59,1) (49,2)
Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (€) (1,16) (1,03)
     
Geldmiddelen en kasequivalenten 1.066,8 1.262,1

Eerste halfjaarcijfers 2018
Een gedetailleerd eerste halfjaarverslag van 2018 is beschikbaar op www.glpg.com/financial-reports.

Teleconferentie en webcast presentatie
Galapagos zal morgen, 3 augustus 2018, om 14:00 CET/ 8 AM ET een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u één van de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

CODE: 1122269

Verenigde Staten: +1 646 828 8143
Verenigd Koninkrijk: +44 330 336 9105
Nederland: +31 20 721 9251
Frankrijk: +33 1 76 77 22 74
België: +32 2 404 0659

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Via www.glpg.com kunt u toegang krijgen tot de live audio-webcast. De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om opnieuw te beluisteren.

Financiële kalender
25 oktober 2018 Resultaten derde kwartaal 2018 (webcast 26 oktober 2018)
21 februari 2019 Resultaten boekjaar 2018 (webcast 22 februari 2019)

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 675 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784


Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 71 750 6707
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte operationele cash burn tijdens het boekjaar 2018), financiële resultaten, de timing en/of resultaten van klinische studies, werkingsmechanismes en potentiële commercialisering van onze kandidaatproducten, de interacties met autoriteiten, verklaringen betreffende mogelijke toekomstige betalingen aan Galapagos onder een licentieovereenkomst voor MOR106 en assumpties gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de Amerikaanse mededingingsautoriteiten en de opbouw en ontwikkeling van commerciële activiteiten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestatie, financiële toestand en liquiditeitspositie, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar operationele kosten voor 2018 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent kosten niet zou worden verwezenlijkt), Galapagos’ verwachtingen met betrekking tot haar ontwikkelingsprogramma’s niet correct zouden zijn, dat assumpties betreffende de exclusieve licentieovereenkomst met Novartis voor MOR106 onder voorbehoud van goedkeuring door de Amerikaanse mededingingsautoriteiten niet correct zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, dat data van de lopende ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatmedicijnen. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recent jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1] De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is de som van de netto kasstroom gegenereerd uit of gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten en de netto kasstroom gegenereerd uit of gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten min (i) de ontvangsten uit of uitgaven voor, indien toepasbaar, de verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen en (ii) de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen, moest die er zijn. Deze alternatieve prestatie indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase. De operationele cash burn voor het volledige jaar 2017 bedroeg €154,1 miljoen.