Positieve resultaten met GLPG1972 tegen artrose

Mechelen, België; 7 januari 2018, 22.00 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) rapporteert positieve voorlopige resultaten met een Fase 1b studie in artrosepatiënten in de Verenigde Staten.

Galapagos heeft GLPG1972 onderzocht in een placebo gecontroleerde, dubbelblinde Fase 1b studie in de Verenigde Staten bij 30 patiënten tussen de 50 en 75 jaar waarbij knie- en/of heup-artrose werd vastgesteld. Patiënten kregen één van de drie doseringen GLPG1972 of placebo toegediend gedurende vier weken, met een follow-up periode van drie weken. Primaire doelen waren om de veiligheid, verdraagbaarheid en medicijneigenschappen van GLPG1972 in patiënten te onderzoeken. Secundair doel was om de afname van een belangrijke biomarker voor de afbraak van kraakbeen (ARGS neo-epitoop) te meten.

GLPG1972 richt zich op ADAMTS-5, een enzym dat kraakbeen afbreekt. Het werkingsmechanisme is bevestigd in twee diermodellen. Een eerdere Fase 1 studie in gezonde vrijwilligers heeft alle vooropgestelde doelen bereikt qua veiligheid en medicijneigenschappen en ook laten zien dat GLPG1972 in twee weken leidde tot meer dan 50% afname van de ARGS neo-epitoop in het bloed.

In deze Fase 1b studie in patiënten werd GLPG1972 goed verdragen. Eén patiënt in de groep met de hoogste dosering is gestopt met de behandeling vanwege een omkeerbare abnormale leverfunctietest op dag 15. De medicijneigenschappen van GLPG1972 in een populatie van oudere patiënten met artrose waren gelijk aan die in gezonde vrijwilligers, wat een eenmaal daagse pil mogelijk zou moeten maken.

Patiënten op behandeling bereikten een doseringsafhankelijke afname van de ARGS neo-epitoop ten opzichte van placebo:

  Placebo
(n=6)
Lage dosering
(n=8)
Midden dosering (n=8) Hoge dosering
(n=8)
Gemiddelde % afname in de ARGS neo-epitoop vergeleken met de uitgangswaarde bij dag 29, (±se)  

 

-3,64 (±5,95)
 

 

38,43 (±2,91)
 

 

44,93 (±4,46)
 

 

50,43 (±4,47)

“We zijn blij dat deze studie onze bevindingen over de meer dan 50% afname in de biomarker voor de afbraak van kraakbeen in gezonde vrijwilligers uitbreidt naar artrosepatiënten gedurende de volle vier weken,” zegt Dr. Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer van Galapagos. “Samen met onze partner Servier bereiden we een wereldwijd Fase 2 programma voor, dat naar verwachting later dit jaar van start zal gaan, om zo GLPG1972 verder te ontwikkelen als een potentieel ziektewijzigend medicijn tegen artrose.”

Artrose is een veel voorkomende en invaliderende aandoening. Tot op heden is er geen behandeling beschikbaar die de voortgang van de ziekte afremt, waardoor patiënten nu alleen kunnen beschikken over behandelingen die de symptomen bestrijden. Om die reden vertegenwoordigt artrose een grote onvervulde medische noodzaak. Servier[1] en Galapagos hebben hun expertise sinds 2010 gebundeld om dit probleem aan te pakken, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van GLPG1972, een first-in-class en potentieel ziektewijzigende molecule. Galapagos heeft de volledige commerciële rechten op GLPG1972 in de Verenigde Staten. Volgens de overeenkomst heeft Galapagos daarnaast recht op mijlpaalbetalingen in onder meer ontwikkeling en registratie, bovenop royalty’s op toekomstige verkopen buiten de Verenigde Staten.

GLPG1972 is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid ervan is nog niet definitief vastgesteld.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 578 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784

Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 71 750 6707
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Galapagos toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met het werkingsmechanisme en profiel van, en de planning en resultaten van de klinische studies met, en mogelijke commercialisatie van GLPG1972. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos over het GLPG1972 ontwikkelingsprogramma niet correct zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s op het gebied van artrose die momenteel aan de gang zijn de registratie of verdere ontwikkeling van GLPG1972 niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner voor artrose, Servier) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1]  Servier is een internationaal farmaceutisch bedrijf, bestuurd door een non-profit organisatie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk.