OncoArendi en Galapagos gaan exclusieve samenwerking aan voor chitinase remmers in fibrose

Mechelen, België, Warschau, Polen, 5 November 2020, 22.15 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) en OncoArendi Therapeutics SA (WSE: OAT) kondigen aan dat ze een exclusieve samenwerkings- en licentieovereenkomst gesloten hebben voor de wereldwijde ontwikkeling en de commercialisatierechten van OncoArendi’s OATD-01. OATD-01 is een chitotriosidase/acidic mammalian chitinase (CHIT1/AMCase) remmer voor de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF) en andere ziekten met een fibrotische component. Dit molecuul is klaar voor start fase 2.

Longziekten, zoals IPF, worden geassocieerd met een toegenomen chitinase-activiteit, die sterk samenhangt met het stadium van de ziekte, de progressie ervan en de prognose die ze heeft. Chitinases (voornamelijk CHIT1) zijn betrokken bij de activatie van macrofagen. Remming van chitinase-activiteit resulteert in een potentieel therapeutisch voordeel, zoals aangetoond is in een aantal preklinische modellen. Vergeleken met bestaande medicijnen heeft OATD-01 robuuste anti-fibrotische activiteit getoond in meerdere diermodellen.

OncoArendi heeft een portfolio van chitinase-remmers ontwikkeld, waarvan OATD-01 de first-in-class koploper is. OATD-01 is een nieuwe orale chitinase remmer die aangrijpt op processen betrokken bij weefselschade. OATD-01 heeft overtuigende resultaten laten zien en een gunstig profiel in dierproeven bij verwachte therapeutische dosissen. De fase 1 studies met gezonde vrijwilligers werden succesvol afgerond. Galapagos gaat OATD-01 testen in een fase 2 klinische studie voor de behandeling van IPF en mogelijk ook voor andere ziekten met een fibrotische component.

Walid Abi-Saab, Chief Medical Officer van Galapagos zei: “Galapagos is verheugd dat het toegang krijgt tot OATD-01 en OncoArendi’s innovatieve pijplijn van nieuwe chitinase remmers, een verdere versterking en aanvulling van onze bestaande fibrose portfolio. OATD-01 binnenbrengen in onze pijplijn onderstreept onze ambitie om een leidende rol op te nemen in de ontwikkeling van behandelingen in fibrose. Het toont opnieuw onze inzet om grenzen te verleggen in het gevecht tegen IPF, een slopende en fatale ziekte.”

“Het samenkomen van de menselijke biologie en de preklinische praktijk geven aan dat chitinases zeer relevante therapeutische doelwitten zijn voor een reeks van inflammatoire en fibrotische ziekten. Dit uniek domein van ziekte-biologie maakt de ontwikkeling van nieuwe therapieën in biomarker-gedreven patiëntenpopulaties mogelijk. OncoArendi verheugt zich om een beroep te kunnen doen op de expertise van Galapagos op vlak van wetenschappelijke en klinische ontwikkeling en we kijken met enthousiasme uit naar deze lange termijn strategische samenwerking om het potentieel van chitinase en gelijkaardige proteïnes te maximaliseren voor de behandeling van ernstige ziektes met betrekking op orgaanfibrose”, zei Marcin Szumowski, CEO van OncoArendi.

In ruil voor de wereldwijde rechten op onderzoek, ontwikkeling en commercialisatie zal OncoArendi een voorafbetaling van €25 miljoen ontvangen en het zal in aanmerking komen voor ontwikkelings-, goedkeurings- en commerciële mijlpaalbetalingen voor gelicentieerde producten, voor een totale potentiële transactiewaarde van €320 miljoen. OncoArendi komt ook in aanmerking voor gestaffelde royalty’s die kunnen oplopen tot lage dubbele cijfers, gebaseerd op de toekomstige netto-omzet.

Bijkomend zal Galapagos onder de voorwaarden van de overeenkomst €2 miljoen aan OncoArendi betalen voor het recht om als eerste te onderhandelen over alle andere vroege programma’s in het chitinase platform. OncoArendi blijft verantwoordelijk voor alle onderzoeksactiviteiten tot de selectie van preklinische kandidaten, waarna Galapagos de optie kan uitoefenen om de onderhandelingen op te starten om de ontwikkelings- of commercialisatierechten te bekomen voor de geselecteerde moleculen. Een dergelijke transactie zal onderwerp zijn van een apart pakket van betalingen.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Een aantal daarvan leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoekstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot fase 3-studies in ontstekingsziekten, fibrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Over OncoArendi
OncoArendi Therapeutics SA is een innovatief Pools biotechnologiebedrijf dat gespecialiseerd is in onderzoek, ontwikkeling en commercialisatie van innovatieve small molecule drugs voor de behandeling van respiratoire ziektes en kanker.
Onderzoekers bij OncoArendi onderzoeken de rol van chitinases en gelijkaardige proteïnen die meerdere opportuniteiten bieden voor therapeutische interventies. OncoArendi heeft momenteel een platform van aparte kleine molecule programma’s die op deze proteïneklasse mikken, wat potentieel van nut kan zijn in diverse inflammatoire en fibrotische ziektes met een hoge onvervulde medische nood. OncoArendi focust ook op de ontwikkeling van small molecule immuniteitsmodulatoren die zich richten op een essentieel enzym dat betrokken is bij het aminozuurmetabolisme, dat tumorcellen toelaat om anti-tumorimmuniteit te bemoeilijken en om de immuunbewaking te ontwijken. OncoArendi Therapeutics’ business model is gebaseerd op de ontdekking en ontwikkeling van first-in-class of best-in-class small molecules, om deze vervolgens onder licentie aan te bieden aan grotere farmaceutische en biotechnologiebedrijven. Het bedrijf is genoteerd op de aandelenbeurs van Warschau, Polen (WSE:OAT) sinds april 2018. Meer informatie op www.oncoarendi.com.

Contacten Galapagos  
Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Carmen Vroonen
VP Investor Relations Global Head of Communications & Public Affairs
+1 781 460 1784 +32 473 824 874
   
Sofie Van Gijsel Anna Gibbins
Senior Director Investor Relations      Senior Director Therapeutic Areas Communications
+32 485 19 14 15 +44 7717 801900
ir@glpg.com communications@glpg.com
   
Contacten OncoArendi  
Investeerders:  Media:
Nicolas Beuzen   Marta Borkowska
Director Business Development  Director Operations and Communications
+48 786 811 090      +48 728 728 143
n.beuzen@oncoarendi.com m.borkowska@oncoarendi.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals aangepast, die onderhevig zijn aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom mag de lezer er niet overdreven op vertrouwen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat bestaande en toekomstige klinische studies met OATD-01 in hun geheel niet of niet binnen de verwachte timing voltooid zullen worden,de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit huidige en toekomstige klinische onderzoeksprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van OATD-01 niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), en dat Galapagos’ verwachtingen betreffende zijn vermogen om OATD-01 naar een fase 2 klinische studie te brengen voor de behandeling van IPF en potentieel andere fibrotische ziektes onjuist zouden zijn, en de risico’s en onzekerheden die geïdentificeerd zijn in ons jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019 en de documenten die we daarna hebben ingediend bij de SEC. Alle verklaringen behalve verklaringen van historische feiten, zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd. De toekomstgerichte verklaringen hierin vervat zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum van publicatie van dit bericht. Galapagos verbindt zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven.

Bijlage