MorphoSys en Galapagos starten evaluatie van IL-17C antilichaam MOR106 bij patiënten met eczeem (atopische dermatitis)

  • Lopende Fase 1 studie in gezonde vrijwilligers gaat over in onderzoek bij patiënten met atopische dermatitis
  • Gunstige veiligheidsresultaten in gezonde vrijwilligers met enkelvoudige oplopende dosering (SAD) va in studie tot op heden
  • MOR106 eerste publiek aangekondigde klinische studie in de wereld met antilichaam gericht op target IL-17C

Mechelen, België en Martinsried/München, Duitsland; 29 september 2016 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) en MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY) hebben vandaag bekendgemaakt dat de eerste dosering in een patiënt met atopische dermatitis met het gezamenlijk ontdekte en ontwikkelde monoklonale antilichaam MOR106 tegen IL-17C heeft plaatsgevonden.

“De klinische testen met MOR106 in patiënten met atopische dermatitis is een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit nieuwe antilichaam. We kijken ernaar uit hoe dit zich gaat vertalen in veiligheids- en farmacokinetische eigenschappen in patiënten,” zegt Dr. Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer van Galapagos.

“We zijn blij dat MOR106 nu onderzocht wordt in patiënten, nadat gunstige veiligheidsresultaten werden behaald bij gezonde vrijwilligers. We zien een grote medische behoefte voor nieuwe behandelingen in ontstekingsziekten van de huid zoals atopische dermatitis. MOR106 is een selectieve remmer van IL-17C, een cytokine gerelateerd aan huidontstekingen,” aldus Dr. Arndt Schottelius, Chief Development Officer van MorphoSys AG.

MOR106 is het eerste publiek bekendgemaakte monoklonale antilichaam gericht op IL-17C in klinische ontwikkeling wereldwijd. Onderzoek toont aan dat IL-17C verschilt van andere leden van de IL-17 cytokine familie en dat het een belangrijke en actieve rol speelt bij ontstekingen van huidweefsel en daarmee gepaard gaande huidziekten.

Het primaire doel van de gerandomiseerde, dubbelgeblindeerde, placebo-gecontroleerde Fase 1 studie is de veiligheid en verdraagbaarheid te onderzoeken. Secundaire doelen zijn het vaststellen van de farmacokinetische eigenschappen en de potentiële immunogeniteit van MOR106.

Het eerste deel van de studie wordt uitgevoerd in 56 gezonde vrijwilligers in één studiecentrum, en onderzoekt eenmalige, oplopende doseringen (SAD) als intraveneuze infusie vergeleken met placebo. MOR106 laat tot op heden in gezonde vrijwilligers gunstige veiligheids- en medicijn- eigenschappen zien. Dit heeft de start mogelijk gemaakt van het tweede deel van de studie, waarin herhaalde toediening van oplopende doseringen (MAD) vergeleken wordt met placebo in 24 patiënten met gematigde tot ernstige atopische dermatitis. Dit deel van de studie vindt plaats in verschillende Europese studiecentra. Zoals eerder bekendgemaakt, wordt de rapportage van de resultaten van de volledige studie, inclusief het MAD-gedeelte in patiënten en SAD-gedeelte in gezonde vrijwilligers, verwacht in de tweede helft van 2017.

Over IL-17C
IL-17C verschilt duidelijk van andere leden van de IL-17 cytokine familie. Bij ontstekingsziekten van de huid is IL-17C geïdentificeerd als een belangrijke, actieve ontstekingsbemiddelaar.

Over MOR106 en de samenwerking op het gebied van antilichamen
MOR106 is het eerste bekendgemaakte monoclonale antilichaam gericht tegen IL-17C in klinische ontwikkeling wereldwijd. Het verhindert de binding van IL-17C op zijn receptor, en onderdrukt op die manier de biologische activiteit van IL-17C. Resultaten in huidontstekingsmodellen voor atopische dermatitis en psoriasis in knaagdieren ondersteunen de klinische ontwikkeling van MOR106.

MOR106 komt voort uit de strategische ontdekkings- en ontwikkelingsalliantie van Galapagos en MorphoSys, waarin beide bedrijven hun technologie en expertise bijdragen. Galapagos voorziet in de ziekte-gerelateerde biologie, inclusief cellulaire assays en targets ontdekt met haar target discovery platform. MorphoSys draagt haar Ylanthia antilichaamtechnologie bij om zo volledig menselijke antilichamen te genereren gericht tegen het target, alsmede de volledige CMC ontwikkeling van deze compound. Galapagos en MorphoSys zullen de klinische ontwikkeling van MOR106 samen verder voortzetten.

Over atopische dermatitis
Atopische dermatitis, ook wel bekend als atopisch eczeem, is een chronische jeukende ontstekingsziekte van de huid die in de meeste gevallen begint in de vroege kinderjaren en vaak aanhoudt tot volwassenheid, maar ook pas dan kan beginnen. Volgens GlobalData (2015) waren er in 2014 29,1 miljoen gematigde en 16,4 miljoen ernstig aangedane patiënten op een totaal van 66,3 miljoen atopische dermatitis patiënten in de 9 grootste markten (VS, Duitsland, VK, Frankrijk, Italië, Spanje, Japan, China en India). De belangrijkste kenmerken van atopische dermatitis zijn de verslechtering van de huidbarrière en disfunctioneren van het immuunsysteem, begeleid door droge huid en ernstige pruritus (jeuk), die wordt geassocieerd met overreacties van de huid op externe prikkels. De jeuk kan leiden tot slaaptekort, onrust, depressie, een verstoord sociaal leven en wordt hierom gezien als de grootse therapeutische behoefte in atopische dermatitis.

Over MorphoSys
MorphoSys heeft HuCAL ontwikkeld, de meest succesvolle antilichamenbibliotheek-technologie in de farmaceutische industrie. Door deze en andere gepatenteerde technologie succesvol toe te passen is MorphoSys nu een leider op het gebied van therapeutische antilichamen, een van de snelst groeiende categorieën medicijnen in de gezondheidszorg.
Samen met farmaceutische partners heeft MorphoSys een therapeutische pijplijn van meer dan 100 menselijke antilichamen kandidaatmedicijnen voor onder meer de behandeling van kanker, reuma en de ziekte van Alzheimer. Met haar continue betrokkenheid bij nieuwe antilichamentechnologie en medicijnontwikkeling, is MorphoSys gericht op het maken van producten voor de gezondheidszorg van morgen. MorphoSys is genoteerd op de Frankfurt Stock Exchange met ticker MOR. Voor reguliere updates over MorphoSys, bezoek www.morphosys.com.

HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, CysDisplay®, RapMAT®, arYla®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, Slonomics®, Lanthio Pharma® en LanthioPep® zijn geregistreerde handelsmerken van de MorphoSys Group.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 460 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

MorphoSys toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen betreffende de MorphoSys groep. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de beoordeling van MorphoSys op datum van de verspreiding van dit bericht en houden risico’s en onzekerheden in. Indien de werkelijke omstandigheden zouden verschillen van de veronderstellingen van de vennootschap, dan kunnen de werkelijke resultaten en verrichtingen verschillen van degene die verwacht worden. MorphoSys heeft niet het voornemen om enige toekomstgerichte verklaring te updaten, wat de bewoording van dit persbericht betreft.

Galapagos toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met de timing van mogelijke klinische studies, de vooruitgang en resultaten van klinische studies met MOR106, de mogelijke werking, veiligheidsprofiel en klinische werkbaarheid van MOR106. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data die voortkomen uit het klinische onderzoeksprogramma dat momenteel aan de gang is de registratie of verdere ontwikkeling van MOR106 niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner voor MOR106, MorphoSys) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van MOR106. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door het bedrijf bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

Contact:

MorphoSys AG Galapagos NV
Dr. Claudia Gutjahr-Löser
Head of Corporate Communications & IR

Jochen Orlowski
Associate Director Corporate Communications & IR

Alexandra Goller
Senior Manager Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404
investors@morphosys.com
Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
Tel: +1 781 460 1784
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
Tel: +31 6 53 591 999
communications@glpg.com