Meer dan 90% van behandelde reumapatienten neemt deel aan langetermijn onderzoek met Galapagos’ reuma-medicijn GLPG0634

Mechelen, België; 18 September 2014 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) meldt vandaag dat meer dan 100 reumapatiënten het zes maanden klinische onderzoek (Darwin 1 en 2) met medicijn GLPG0634 hebben voltooid.  In overleg met hun behandelend arts, heeft meer dan 90% van de patiënten ervoor gekozen om tevens mee te doen aan de Darwin 3 studie.  Al deze reumapatiënten krijgen een langdurige behandeling met Galapagos’ reuma-medicijn GLPG0634.

Het vorig jaar gestarte klinische Fase 2B programma met GLPG0634 bestaat uit twee delen. (Darwin 1: 595 patiënten worden behandeld met GLPG0634 plus methotrexaat; Darwin 2: 280 patiënten uitsluitend GLPG0634). Daarna volgt een uitgebreide open label studie (Darwin 3).  Inmiddels zijn meer dan 1.000 patiënten gescreend en de deelname aan het onderzoek vordert goed. 

“We zijn heel blij dat meer dan 90% van de deelnemende patiënten graag verdergaat met een langdurige behandeling met GLPG0634, en dat hun reumatologen ze hierin steunen.  Dit geeft veel vertrouwen in ons medicijn GLPG0634,” zegt Dr Piet Wigerinck, CSO van Galapagos.  “We zitten op koers om de klinische resultaten van het 12 weken onderzoek in maart 2015 te publiceren.”

Details van het Darwin Fase 2B programma
Het Fase 2B programma, genaamd Darwin (Drug Against Rheumatoid Arthritis With Selective JAK1 INhibition) bestaat uit twee doseringsstudies, Darwin 1 en Darwin 2, en daarna een open label extension studie, Darwin 3.  Alle patiënten in dit programma tonen onvoldoende respons op methotrexate (MTX).

Darwin 1 zal 595 patiënten behandelen.  Naast GLPG0634 of placebo blijven deze patiënten op een stabiele dosis MTX.  In Darwin 2 zullen 280 patiënten stoppen met hun standaard MTX therapie en zullen alleen GLPG0634 of placebo krijgen.  Alle patiënten die placebo of een lage dosis GLPG0634 ontvangen en geen verbetering tonen na 12 weken, zullen een hogere dosis GLPG0634 krijgen.  Na de 24-weken behandeling in Darwin 1 of 2, kunnen patiënten deelnemen aan Darwin 3, een extensie studie met als doel meer informatie te verzamelen over de veiligheid en werkzaamheid van GLPG0634 over een langere behandelingsperiode.

Voor het DARWIN programma zullen patiënten geselecteerd worden in Europa, Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische, en meer dan 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekingsziekten, antibiotica, metabole ziekten, en andere indicaties. 

  • AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en commercialisatie van GLPG0634 na Fase 2B.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn. 
  • Galapagos heeft de selectieve JAK1 inhibitor GSK2586184 (voorheen GLPG0778) aan GlaxoSmithKline in licentie gegeven in 2012. 
  • GLPG0974 is de eerste FFA2-remmer die klinisch geëvalueerd wordt voor de behandeling van IBD; dit programma heeft een Proof-of-Concept Fase 2 trial doorlopen. 
  • GLPG1205 is een nieuw medicijn gericht op ontstekingsziekten en heeft Fase 1 doorlopen. 
  • GLPG1690 is een nieuw medicijn gericht op longziektes en is nu een Fase 1 studie aan het doorlopen.
  • AbbVie en Galapagos zijn een samenwerking aangegaan in taaislijmziekte waarin ze samen orale medicijnen zullen ontwikkelen en commercialiseren.  Deze medicijnen zullen  mutaties in het CFTR gen aanpakken.  Potentiator GLPG1837 is in het preklinische stadium. 

Galapagos heeft 400 medewerkers in het hoofdkwartier in Mechelen, België, en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie kunt u vinden op www.glpg.com

Contact

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel. +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.