Kennisgeving van belangrijke deelneming

Mechelen, België; 19 februari 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij een kennisgeving van belangrijke deelneming heeft ontvangen van Gestion Deelnemingen V BV, overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving (Belgische wet van 2 mei 2007) betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

 

Galapagos NV deelt mee dat ze op 18 februari 2010 een kennisgeving van belangrijke deelneming heeft ontvangen waaruit blijkt dat op 10 februari 2010 Gestion Deelnemingen V BV 1.184.602 aandelen in haar bezit had, zijnde 5,02% van de in totaal 23.610.820 uitstaande aandelen van Galapagos NV; deze kennisgeving reflecteert een toename van de deelneming van deze aandeelhouder.

 

Voor meer informatie over de kennisgeving van belangrijke deelnemingen die de vennootschap heeft ontvangen, wordt verwezen naar onze website:

www.glpg.com/investor/major_shareholders.htm

 

Over Galapagos

Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in de klinische fase en meer dan veertig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co. en Roche kan Galapagos mogelijk tot €3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Inclusief de service divisies BioFocus en Argenta heeft Galapagos nu meer dan 640 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

 

CONTACT

Galapagos NV

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations

Tel: +31 6 2291 6240

ir@glpg.com

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.