Halfjaar cijfers van Galapagos in lijn met de afgegeven verwachting voor resultaat voor het hele jaar

 • Bevestiging van afgegeven verwachting voor heel 2010: omzet meer dan €135 M, positief operationeel inkomen, kasstroom en netto resultaat
 • Groep’s omzet gestegen tot €49,9 M (+27%)
 • 24% groei externe inkomsten service divisies
 • Winst service divisies €3,2 M, exclusief buitengewone kosten
 • Netto verlies Groep €10,5 M
 • Negatieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten teruggebracht tot €4,2 M (H109: €5,4M)
 • Kaspositie €27,2 M op 30 juni 2010
 • Nieuwe strategische allianties met Roche en Servier
 • Twee extra programma’s in de kliniek, totaal nu vijf

Klik hier om toegang te krijgen tot de audio-webcast presentatie om 10.00 uur, inbelnummer +32.2290.1791

Mechelen, België; 6 augustus 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar halfjaar cijfers bekend en bevestigt de afgegeven verwachtingen voor heel 2010.

“We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in het bereiken van onze 2010 doelstellingen,”  zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Jammer genoeg heeft de timing van enkele succesbetalingen invloed gehad op onze halfjaarcijfers.  We zullen deze en nog aanvullende succesbetalingen in het tweede halfjaar ontvangen, waardoor het financiële resultaat voor heel 2010 beter zal zijn.  Het tweede halfjaar is bovendien voor zowel R&D als voor de service divisies financieel sterker.  Galapagos heeft nu zeven kandidaat-medicijnen en meer dan 50 programma’s in ontwikkeling, waarvan de meeste succesbetalingen zullen opleveren.  We hebben twee nieuwe strategische allianties afgesloten, met Roche voor COPD en met Servier voor artritis.  Bovendien is de overname van Argenta een prima aanvulling van de al bestaande service divisie gebleken. We liggen op koers om de doelstellingen die we voor 2010 hadden gesteld te behalen.  Hiermee zullen we onze positie in de top vijf van de Europese biotech versterken.”

Guillaume Jetten, CFO van Galapagos, voegt hieraan toe: “Galapagos rapporteert een solide financiële positie in het eerste halfjaar.  Doordat Galapagos haar kosten zeer goed onder controle en flexibel houdt, kunnen de financiële risico’s beheersbaar blijven.  Gebaseerd op het orderboek van de service divisies en vooruitlopend op de succesbetalingen uit onze allianties in het tweede halfjaar, liggen zowel R&D als de service divisies op koers om hun financiële verwachtingen voor 2010 waar te maken.  Galapagos bevestigt daarom de inkomstenverwachting van €135 M met een positief operationeel inkomen en kasstroom, en een positief netto resultaat over 2010.”


Kengetallen halfjaar 2010

(€ miljoenen, behalve nettoverlies per aandeel)

   

30 juni 2010
Pro forma
30 juni 2009
Gerapporteerd
30 juni 2009
Omzet 49,9 39,4 37,7
Services verkoopkosten -16,6 -10,3 -10,3
Brutomarge 33,3 29,1 27,3
Andere inkomsten 0,5
R&D kosten -33,1 -25,8 -25,8
Algemene & administratieve kosten -10,3 -9,9 -9,9
Sales & marketing -1,4 -1,1 -1,1
Herstructurering & integratie kosten -0,4
Operationeel resultaat -11,9 -7,7 -8,9
Nettoverlies voor de periode -10,5 -7,3 -7,3
Nettoverlies per aandeel -0,45 -0,34 -0,34
Liquide middelen 27,2 18,7 18,7

Noten:

 • Galapagos ontvangt in verschillende jurisdicties en uit verschillende bronnen overheidstussenkomsten ter ondersteuning van haar onderzoek en ontwikkeling, die sinds december 2009 gepresenteerd worden als andere opbrengsten.  Om een betere vergelijking mogelijk te maken, zijn pro forma cijfers voor juni 2009 gepresenteerd, die deze wijziging weergeven
 • Op 2 februari 2010 sloot Galapagos de overname van Argenta af.  De resultaten van Argenta zijn vanaf dat moment opgenomen in de financiële resultaten van Galapagos.

Operationeel overzicht

R&D divisie
Vijf programma’s in klinische ontwikkeling
Galapagos rondde de Fase I klinische studies af voor met kandidaat-medicijn GLPG0259 voor de behandeling van reuma.  GLPG0259 liet zowel een goed veiligheidsprofiel als het gevraagde profiel voor een eenmaal daagse orale dosering zien.  We blijven op koers om een Fase II studie te starten in het derde kwartaal van 2010.  In deze studie wordt de effectiviteit van het medicijn in reuma patiënten getest.  Een interim rapport over deze Fase II studie wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2011.  Dit kandidaat-medicijn is het eerste door Galapagos ontwikkeld medicijn gebaseerd op een nieuwe werkingsmechanisme waarmee een Fase I studie is afgerond.  Het kandidaat-medicijn remt kinase MAPKAPK5, een kinase dat nog niet eerder in verband werd gebracht met reuma.  Galapagos heeft aangetoond dat MAPKAPK5 een sleutelrol speelt bij ontstekingen en afbraak van collageen in menselijke gewrichten.  Het kandidaat-medicijn GLPG0259  laat sterke botbescherming en ontstekingsremming zien in het standaard muizenmodel voor reuma.  GLPG0259 maakt deel uit  van de overeenkomst met Janssen Pharmaceutica.  Bij succes met een Fase II klinische studie voor GLPG0259 heeft Janssen de exclusieve optie om een licentie op dit programma te nemen voor €60 miljoen, met daarna mogelijke succesbetalingen aan Galapagos van €776 miljoen plus tweecijferige royalty’s op wereldwijde verkopen.

Galapagos rondde ook een eerste studie in de mens af met kandidaat-medicijn GLPG0187 tegen metastasen.  Het kandidaat-medicijn liet goede veiligheid en een veelbelovend biomarker profiel zien en kan daardoor mogelijkheden bieden voor een nieuw medicijn tegen kanker.  Een dergelijk medicijn zal goed kunnen concurreren met de thans voorhanden zijnde medicijnen tegen metastase.  GLPG0187 blokkeert vijf receptoren waarvan bekend is dat die aanwezig zijn in veel uitgezaaide tumoren.  In dierproeven is gebleken dat orale toediening van GLPG0187 zowel de verspreiding als de groei van metastase tumoren  remt.  Galapagos ligt op koers om een Fase Ib klinische studie te starten bij kankerpatiënten later dit jaar. 

Er loopt een Fase II studie met  Nanocort® voor de behandeling van opflakkeringen van MS.  Een interim rapport over deze studie wordt eind 2010 verwacht.  Met GLPG0555, het eerste kandidaat-medicijn met  een nieuw werkingsmechanisme in de artritis alliantie met GlaxoSmithKline, is een Fase I studie afgerond.  Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om binnen de alliantie met een ander kandidaat-medicijn een Fase I studie te starten.  Tenslotte is er ook een Fase I studie gestart met kandidaat-medicijn GLPG0492 waarmee het totaal aantal programma’s in de klinische fase op vijf komt.

Verdere ontwikkeling van bestaande programma’s, nieuwe overeenkomsten getekend
In aanvulling op de programma’s in ontwikkeling, doet Galapagos onderzoek in meer dan 50 ontdekkings programma’s binnen acht allianties.  Bovendien lopen er eigen programma’s van Galapagos op gebied van zeldzame ziektes en andere ziektegebieden.

Per vandaag heeft Galapagos betalingen van meer dan €120 miljoen uit deze farma allianties ontvangen.  Hiermee kan Galapagos de kosten voor haar eigen ontdekkings- en ontwikkelingsprogramma’s financieren.

In het eerste halfjaar kondigde Galapagos een alliantie met Roche aan voor het ontwikkelen van kleine molecuul- en antilichamen therapieën tegen COPD; in mei is deze alliantie uitgebreid met vier extra antilichaam targets.  Met Servier ondertekende Galapagos een alliantie op gebied van artritis, waarvoor Galapagos het  recht op commercialisering in de VS houdt.  Door haar acht risico-delende allianties met farmaceutische bedrijven kan Galapagos voor meer dan €3,3 miljard succesbetalingen ontvangen, plus royalty’s op wereldwijde verkoop van medicijnen die uit deze programma’s kunnen voortkomen.

Strategie om baanbrekende medicijnen te ontwikkelen voor patiënten met een zeldzame ziekte
Het ontbreken van nieuwe medicijnen voor patiënten die lijden aan een zeldzame ziekte biedt goede mogelijkheden voor een bedrijf dat innovatieve medicijnen ontwikkelt.  In de afgelopen jaren heeft Galapagos veel kennis van zeldzame ziekten opgebouwd.  Galapagos heeft de strategische beslissing genomen om binnen deze ziekten taaislijmziekte te selecteren als ziektegebied  om zelfstandig medicijnen te ontwikkelen, te registreren en op de markt te brengen.  Deze beslissing is gebaseerd op de succesvolle samenwerking met de Cystic Fibrosis Foundation waarin Galapagos targets heeft ontdekt die voor het eerst op de ziekte zelf ingrijpen.  Met deze strategie verwacht Galapagos gebruik te kunnen maken van versnelde goedkeuringsprocedures en exclusieve marketing rechten die zowel in de VS als in Europa worden toegekend bij geneesmiddelen voor zeldzame ziekten.  Het doel is om uiteindelijk een daadwerkelijk geneesmiddel te vinden voor de grote groep patiënten met taaislijmziekte.

Service divisies
Door de overname van Argenta’s Discovery service divisie in februari heeft Galapagos haar service mogelijkheden substantieel uitgebreid in 2010.  De inkomsten van BioFocus en Argenta samen zijn in het eerste halfjaar €30,3 miljoen met een externe groei van 24%.  BioFocus heeft nieuwe overeenkomsten gesloten met CHDI, de TB Alliance en de University of Bristol.  De compound management agreement met de U.S. National Institutes of Health is uitgebreid en er is een nieuwe mijlpaal behaald met Ortho Biotech.  Argenta heeft een sterk resultaat laten zien na de soepele integratie in Galapagos.  Met zowel Argenta als BioFocus in haar service divisie, zal Galapagos de mogelijkheden kapitaliseren voor lange termijn, geïntegreerde service overeenkomsten

Corporate
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering in april trad Ronald Brus , CEO van Crucell, toe tot de Raad van Bestuur.  Hij vervangt Rudi Pauwels die zich had terug getrokken.  In juni verliet Garth Rapeport de Raad van Bestuur nadat zijn bedrijf Respivert door Johnson & Johnson was overgenomen.  De Raad van Bestuur creëerde twee nieuwe warrantplannen in april.  Onder deze plannen werden  in 506.500  warrants aan werknemers en 195.040 warrants aan de  leden van de Raad van Bestuur aangeboden.  Door het uitoefenen van warrants in april en juni werden in totaal 279.218 nieuwe aandelen uitgegeven en het aandelenkapitaal van Galapagos steeg met €2.407.297 inclusief uitgifte premie), waardoor het totaal aantal van uitstaande aandelen per 30 juni 2010 op 23.890.038 komt.  Galapagos kondigde ook de succesvolle plaatsing van 1,3 miljoen aandelen van Apax France Partners (durfkapitaal investeerder sinds 2003) aan.  De aandelen zijn bij Europese institutionele beleggers geplaatst. 

Toelichting op de financiële resultaten

Noot:  

 • Galapagos ontvangt in verschillende jurisdicties en uit verschillende bronnen overheidssubsidies ter ondersteuning van haar onderzoek en ontwikkeling; deze inkomsten worden sinds december 2009 gepresenteerd als andere opbrengsten.  Om een betere vergelijking mogelijk te maken, zijn pro forma cijfers voor juni 2009 die deze wijziging weergeven gepresenteerd.

Omzet
Galapagos behaalde over de eerste helft van 2010 een omzet van €49,9 miljoen, vergeleken met €39,4 miljoen op  pro forma basis in dezelfde periode in 2009.  De R&D divisie ligt op koers met een omzet van €27,4 miljoen (inclusief €1,2 miljoen inter-segment inkomsten), tegenover €20,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar (+28% op externe inkomsten).  De service divisie rapporteerde totale inkomsten van €30,3 miljoen, inclusief €6,0 miljoen inter-segment inkomsten.  De externe inkomsten van de service divisie groeiden met 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Resultaat
Het netto verlies voor het eerste halfjaar van 2010 was €10,5 miljoen, tegenover een verlies van €7,3 miljoen op pro forma basis in de eerste zes maanden van 2009. 

De R&D divisie rapporteerde een segmentverlies van €11,5 miljoen, vergeleken met €8,7 miljoen op pro forma basis in de eerste zes maanden van 2009.  R&D kosten voor de groep in het eerste halfjaar bedroegen €33,1 miljoen, tegenover €25,8 miljoen in dezelfde periode in 2009.  Deze geplande expansie is te wijten aan een uitgebreidere portfolio van research programma’s over een groter aantal allianties, alsmede aan de hogere kosten van klinische programma’s.  De verhoogde R&D kosten betreffen ook gemaakte kosten voor een aantal potentiële succesbetalingen die verwacht worden in de tweede helft van 2010.

De segment winst van de service divisie over de eerste zes maanden van het jaar bedroeg €1,6 M, €3,2 M exclusief uitzonderlijke integratie- en herstructureringskosten (€0.4 M) en afschrijvingen op immateriële vaste activa van Argenta (€1,2 M voor de periode tot 30 juni 2010).  De bruto marge van de service divisies was 38%, vergeleken met 41% in de eerste helft van vorig jaar. 

Algemene en administratieve kosten voor de groep bedroegen €10,3 miljoen in het eerste halfjaar van 2010, vergeleken met €9,9 miljoen in de eerste zes maanden van 2009.  De algemene en administratieve kosten daalden tot 21% van de inkomsten, vergeleken met 25% in 2009.

Kasstroom en liquide middelen
De netto kasuitstroom was €20,2 miljoen in de eerste helft van 2010, vergeleken met €8,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.  Dit verschil is voornamelijk te wijten aan de overname van Argenta, waarvoor Galapagos €16,8 miljoen betaalde.  De netto kasuitstroom als gevolg van bedrijfsactiviteiten was slechts €4,2 miljoen, tegenover €5,4 miljoen in de eerste zes maanden van 2009, ondanks de geplande stijging van R&D uitgaven, vergeleken met vorig jaar.  Galapagos’ liquide middelen bedroegen €27,2 miljoen op 30 juni 2010.

Voorspellingen voor 2010
In de afgelopen jaren liet Galapagos steeds een inkomsten verdeling van ongeveer één derde in het eerste halfjaar en twee derden in het tweede halfjaar zien.  De voorspellingen voor het hele jaar 2010 blijven gehandhaafd: inkomsten €135 miljoen, een groei van 27% vergeleken met de geconsolideerde inkomsten van 2009; een positief operationeel resultaat en kasstroom, en een positief netto resultaat.

Galapagos gaat op de ingeslagen weg verder om de strategische doelen van 2010 te halen:

 • Zes programma’s in de klinische fase voor het eind van het jaar, inclusief een Fase II studie met GLPG0259
 • Leveren van vier preklinische kandidaat-medicijnen
 • Allianties voortzetten volgens plan
 • Overname Argenta kapitaliseren
 • Target discovery platform verder uitbouwen
 • Afgegeven verwachting voor heel 2010 behalen

Interim Rapport 2010
De electronische versie van Galapagos’ Interim Rapport 2010 is nu online beschikbaar op www.glpg.com/investor/financial_reports.htm.  Gedrukte exemplaren ervan zijn te bestellen d.m.v. een e-mail naar ir@glpg.com.

Conference call en webcast presentatie
Galapagos zal vandaag een voor ieder toegankelijke teleconferentie houden die begint om 10.00 uur.  Deze teleconferentie zal ook worden via webcast.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u +32 2290 1791 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten volgt een vraag- en antwoordsessie. Klik hier om toegang te krijgen tot de audio webcast.  Kort na de uitzending zal de webcast beschikbaar zijn op de Galapagos website.

Financiële kalender 2010
3Q10 interim update                                           12 november 2010
Jaarcijfers 2010                                                 4 maart 2011
Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering                  26 april 2011

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY)is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co., Roche en Servier kan Galapagos mogelijk tot €3,3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Inclusief de BioFocus en Argenta service units, heeft Galapagos nu meer dan 680 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.