GSK2586184 toont werkzaamheid aan bij psoriasis patiënten in Fase 2a studie

Mechelen, België; 17 april 2014 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij van GSK de volgende informatie heeft ontvangen over de JAK-1 remmer die GSK heeft gelicenseerd:

“Het klinisch onderzoek JAK116679 betreft een Fase 2A studie naar de veiligheid en werkzaamheid van GSK2586184 bij 66 patiënten met chronische psoriasis.  Het onderzoek van 12 weken, uitgevoerd in meerdere ziekenhuizen, betrof verschillende doseringen (100, 200 of 400 mg, alle tweemaal daags) in vergelijking met placebo.  De resultaten tonen aan dat bij patiënten die 400 mg van het medicijn kregen, een significant hoger aantal de gewenste verbetering liet zien dan bij placebo.  De verbetering is bepaald als het aantal patiënten met een score van >=75% bij de zgn. Psoriasis Area Severity Index (PASI75) na 12 weken.  De PASI75-respons van patiënten op placebo was volgens verwachting.

Gedurende de behandeling waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn, (36% bij placebo, 27% GSK258184) en verkoudheid (21% bij placebo, 29% GSK2586184).  GSK blijft verantwoordelijk voor de studie en gaat alle resultaten uitvoerig analyseren alvorens volgende stappen te zetten.  De volledige analyse van de resultaten van het onderzoek zullen gepresenteerd worden op een wetenschappelijk congres en/of in een publicatie.”


“Galapagos is blij met de werkzaamheid van GSK2586184 in dit onderzoek bij psoriasis-patiënten.  Dit is de tweede JAK1-remmer van Galapagos die werkzaamheid aantoont in patiënten (de eerste betrof GLPG0634 bij reuma-patiënten).  De eerstvolgende patiënten resultaten van een Galapagos-programma worden verwacht in juni 2014: het Fase 2 onderzoek met GLPG0974, een eigen medicijn voor de darmontsteking colitis ulcerosa,” zegt Dr Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer van Galapagos.

GSK2586184 is door Galapagos ontdekt en ontwikkeld binnen de alliantie met GSK.  GSK heeft in februari 2012 een licentie genomen op het medicijn en verkreeg hierbij de wereldwijde rechten op verdere ontwikkeling en commercialisering.  Galapagos kan, zonder verdere kosten, nog €34M aan succesbetalingen van GSK ontvangen, en tot aan twee-cijferige royalty’s op de wereldwijde verkopen in alle therapeutische toepassingen van GSK2586184.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft een grote pijplijn met vijf Fase 2 (twee geleid door GSK), één Fase 1, zes preklinische, en meer dan 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekingsziekten, antibiotica, metabole ziekten, en andere indicaties.  Op het gebied van ontstekingsziekten zijn AbbVie en Galapagos een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en commercialisatie van GLPG0634 na Fase 2B.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in klinische Fase 2B studie voor reuma en in Fase 2 voor de ziekte van Crohn.  De selectieve JAK1 remmer GSK2586184 (voorheen GLPG0778, aan GlaxoSmithKline in licentie gegeven in 2012) heeft het primair eindpunt behaald in een Fase 2 psoriasis studie en is op dit ogenblik in een Fase 1/2 studie voor colitis ulcerosa.  GLPG0974 is de eerste FFA2-remmer die klinisch geëvalueerd wordt voor de behandeling van IBD; dit programma is momenteel in een Proof-of-Concept Fase 2 studie.  GLPG1205 is een nieuw medicijn gericht op ontstekingsziekten en is klaar met Fase 1.  AbbVie en Galapagos zijn een samenwerking aangegaan in taaislijmziekte waarin ze samen orale medicijnen zullen ontwikkelen en commercialiseren.  Deze medicijnen zullen twee mutaties in het CFTR gen aanpakken, de G551D en F508del mutatie.  Potentiator GLPG1837 is in het preklinische stadium.  Galapagos heeft 400 medewerkers die werken in het hoofdkwartier in Mechelen, België, en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie kunt u vinden op www.glpg.com


CONTACT

Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.