GlaxoSmithKline en Galapagos gaan strategische alliantie aan voor nieuwe antibiotica en antivirale middelen

 •          Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen infectieziekten, op basis van Galapagos’ collecties natuurlijke moleculen
 •          Maximaal €3,5 miljoen betaling voor toegang tot de technologie
 •         
 • Maximaal €215 miljoen aan betalingen voor één product dat op de markt komt en tot tweecijferige royalty’s op verkopen van producten uit de alliantie

   
  Webcast teleconferentie vandaag om 9.30 uur via www.glpg.com
   
  Londen, VK en Mechelen, België, 10 december 2007 – GlaxoSmithKline (GSK) en Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG) kondigen een strategische overeenkomst voor meerdere jaren aan voor de ontwikkeling van nieuwe kandidaat-geneesmiddelen tegen infectieziekten. 
   
  GSK neemt deel aan deze samenwerking via haar divisie Infectieziekten, de ID CEDD.  Op basis van de overeenkomst biedt Galapagos GSK de optie voor het licenseren van toekomstige kandidaat-geneesmiddelen die voortkomen uit maximaal zes anti-infectie targets.  Galapagos is verantwoordelijk voor het ontdekken en ontwikkelen van de kandidaat-geneesmiddelen uit natuurlijke moleculen tot aan klinisch Proof of Concept.  Vanaf die fase heeft GSK het exclusieve recht op verdere ontwikkeling en wereldwijde commercialisering.  Aan de basis van de alliantie staan de collecties natuurlijke moleculen en de medicinale chemie expertise van BioFocus DPI, de service divisie van Galapagos.  Galapagos krijgt het recht om die kandidaat-geneesmiddelen die GSK niet licenseert, zelf verder te ontwikkelen en te commercialiseren.
   
  Galapagos ontvangt van GSK maximaal €3,5 miljoen als upfront-betalingen voor de technologie, afhankelijk van het totale aantal programma’s binnen de samenwerking.  Galapagos komt in aanmerking voor een totaal van €95 miljoen aan ontwikkelings- en registratie betalingen voor elk kandidaat geneesmiddel.  Als een product wordt gecommercialiseerd, kan Galapagos daarbovenop tot €120 miljoen ontvangen bij het behalen van specifieke niveaus van productverkopen.  Tenslotte krijgt Galapagos tot tweecijferige royalty’s tegemoet zien op de wereldwijde verkoop van de producten uit de alliantie.
   
  “Dit is onze eerste alliantie buiten het terrein van de bot- en gewrichtsziekten.  Hiermee laat Galapagos zien dat we ook op andere ziektegebieden grote samenwerkingsverbanden kunnen opzetten,” aldus Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Deze alliantie is gebaseerd op de natuurlijke molecuul-collecties en de expertise van BioFocus DPI.  Het past volledig binnen onze strategie om risicodragende allianties met grote farmabedrijven aan te gaan die, indien succesvol, een groot inkomsten potentieel hebben.  Het laat bovendien zien dat onze acquisitiestrategie en de integratie van BioFocus DPI succes heeft en vruchten afwerpt.”
   
  “Onze nieuwe ID CEDD concentreert zich op het ontdekken van nieuwe antibiotica en anti-virale middelen.  De collecties natuurlijke moleculen en expertise van BioFocus DPI bieden ons hiervoor de mogelijkheden,” zegt Zhi Hong, Senior Vice President en hoofd van GSK’s ID CEDD.  “We moeten ons bewust zijn van de ongewenste en levensbedreigende virale en bacteriële infecties in zowel ziekenhuizen als in onze directe leefomgeving.  Het is daarom hard nodig om naar nieuwe moleculen en targets te zoeken die aan de basis kunnen staan voor behandeling van een heel nieuw gamma aan infectieziekten.  Galapagos is voor ons een zeer productieve samenwerkingspartner gebleken in de bestaande artrose-alliantie, en we vertrouwen er dan ook op dat deze nieuwe alliantie zal bijdragen aan de voortgang van onze programma’s voor ontwikkeling van geneesmiddelen tegen infectieziekten.”
   
  Over infectieziekten
  Infectieziekten worden veroorzaakt door pathogene micro-organismen zoals bacteriën, virussen, parasieten of schimmels.  De ziekten kunnen, direct of indirect, van persoon tot persoon overgebracht worden[1].  Infectieziekten zijn wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak.  Bestaande geneesmiddelen tegen infectieziekten zijn op dit moment naar schatting goed voor een jaarlijks verkoopcijfer van €45 miljard[2].  De toenemende resistentie van micro-organismen voor de bestaande geneesmiddelen vraagt om nieuwe therapieën.
   
  Over de natuurlijke molecuulcollecties van BioFocus DPI
  Natuurlijke moleculen vormen een belangrijke bron voor nieuwe geneesmiddelen.  Ongeveer de helft van alle nieuwe geneesmiddelen die de laatste 20 jaar op de markt zijn gebracht, zijn afkomstig van natuurlijke moleculen.  Deze stoffen zijn door hun unieke eigenschappen vooral belangrijk voor de ontwikkeling van geneesmiddelen gebaseerd op specifieke target klassen.  De collectie natuurlijke moleculen van BioFocus DPI is gebaseerd op bacteriën en schimmels, en verschilt daarmee wezenlijk van alle synthetisch-chemische collecties.  Dit brengt een grote chemische en functionele diversiteit met zich mee, plus sterke farmacologische activiteit voor een breed scala van biologische targets en goede fysisch-chemische eigenschappen.
   
  Over GlaxoSmithKline
  GlaxoSmithKline – één van ‘s werelds leidende farmaceutische en gezondheidszorg bedrijven – is gecommitteerd om de kwaliteit van leven te verbeteren door het mensen mogelijk te maken meer te doen, zich beter te voelen en langer te leven.  Meer informatie is te vinden op www.gsk.com.
   
  Over ID CEDD
  De ID CEDD of Infectious Diseases Centre of Excellence for Drug Discovery is een onderzoeksdivisie binnen GlaxoSmithKline Drug Discovery die zich bezig houdt met het ontwikkelen van geneesmiddelen tegen bacteriële en virale infectieziekten en ziektes in ontwikkelingslanden zoals TBC en malaria.  De divisie is opgezet om de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen infectieziekten te stimuleren, vanaf een eerste idee tot klinisch Proof of Concept.  De divisie is er op gericht om innovatieve producten te creëren door middel van zowel interne programma’s als externe allianties met andere bedrijven en onderzoeks-instellingen.  Er wordt naar gestreefd om een deel van de product pijplijn te virtualiseren door uit te besteden via meerdere externe risk/reward allianties.
   
  Over Galapagos
  Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten en cachexia.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 460 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.
   
  Conference call en webcast presentatie
  Galapagos zal vandaag een voor ieder toegankelijke teleconferentie houden die begint om 09.30 uur, deze zal ook worden uitgezonden via webcast.  Voor deelname aan de teleconferentie, kunt u +32 2290 1791 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal een vraag- en antwoordsessie volgen.  De audio webcast is te volgen via Galapagos’ website www.glpg.com, en zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om nogmaals te beluisteren.
   
   
  GlaxoSmithKline vragen:
   
  Galapagos NV contact:
   

  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 2909 8028
   
   

  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.


  [1] http://www.who.int/topics/infectious_diseases/en/
  [2] Bron: GlaxoSmithKline Annual Report 2006