Gilead informeert Galapagos over uitoefening van Initiële Warrant A, om tot 25,1% aandeelhouderschap te komen

Mechelen, België – 1 november 2019 21:01 CET – Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, een verbonden vennootschap van Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) heeft aan Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) een bericht van uitoefening bezorgt om de Initiële Warrant A uit te oefenen. De uitgifte van de resulterende aandelen zal naar verwachting in de loop van volgende week plaatsvinden.

De Initiële Warrant A, die door Galapagos’ aandeelhouders op 22 oktober 2019 werd goedgekeurd, geeft Gilead het recht om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aantal aandelen in eigendom van Gilead en haar verbonden vennootschappen te brengen tot 25,1% van de daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aandelen onmiddellijk na de uitgifte van de aandelen die moeten worden uitgegeven bij de uitoefening van de Initiële Warrant A. De Initiële Warrant A heeft een duurtijd van één jaar vanaf 22 oktober 2019.

Overeenkomstig de voorwaarden van de Initiële Warrant A, zal Gilead 2.617.791 nieuwe aandelen tegen een uitoefenprijs van €140.59 per aandeel verkrijgen, voor een totaalbedrag van €368.035.236,69. Daarna zal Gilead een totaal aantal van 16.207.477 Galapagos aandelen bezitten, hetgeen 25,1% zal vertegenwoordigen van de naar verwachting 64.571.622 uitstaande aandelen na de uitoefening van de Initiële Warrant A.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoekstadium in verschillende ziektes. De pijplijn van Galapagos bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten
Investeerders:                                           Media:
Elizabeth Goodwin                                         Carmen Vroonen
VP IR                                                           Senior Director Communications
+1 781 460 1784                                          +32 473 824 874
                                                                  
Sofie Van Gijsel                                             Evelyn Fox
Director IR                                                    Director Communications
+32 485 19 14 15                                         +31 6 53 591 999
ir@glpg.com                                                 communications@glpg.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        
Galapagos toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot Galapagos, waaronder verklaringen over de timing van afronding van de uitoefening van Initiële Warrant A door Gilead, de uitgifte van aandelen aan Gilead, het daaruit resulterende aandeelhoudershap van Gilead in Galapagos en de betaling van de totale uitoefenprijs door Gilead aan Galapagos. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen houden gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren in die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestaties of realisaties, financiële toestand en liquiditeitspositie, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de partijen de uitoefening van Initiële Warrant A niet of niet tijdig zouden kunnen afronden. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

 

Bijlage