Gilead houdt 25,84% van de Galapagos aandelen


Mechelen, België; 9 januari 2020; 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Gilead Sciences, Inc.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 heeft Galapagos op 7 januari 2020 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Gilead Sciences, Inc., waarin staat dat er zich bepaalde wijzigingen hebben voorgedaan in de keten van intermediaire ondernemingen waarmee Gilead haar aandelen in Galapagos houdt, in het bijzonder dat (i) op 27 december 2019 Gilead Biopharmaceutics US, LLC, een rechtstreekse dochteronderneming van Gilead Sciences, Inc., de controle over Gilead Biopharmaceutics Ireland UC heeft verworven, en dat (ii) op 28 december 2019 Gilead Sciences Ireland UC, een rechtstreekse dochteronderneming van Gilead Biopharmaceutics Ireland UC, de controle heeft verworven over Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, een onrechtstreekse dochteronderneming van Gilead Sciences, Inc., die 16.707.477 van de stemrechten van Galapagos bezit, bestaande uit 16.707.477 aandelen. De 16.707.477 aandelen vertegenwoordigen een toename van 500.000 aandelen sinds Gilead’s laatste kennisgeving van belangrijke deelneming op 11 november 2019, wat nu overeenstemt met 25,84% van de 64.666.802 momenteel uitstaande aandelen van Galapagos. Gilead Sciences Ireland UC is dus boven de 25%-drempel van de stemrechten van Galapagos gestegen door de verwerving van de controle over Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company op 28 december 2019.

De volledige transparantieverklaring kan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.               

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoekstadium in verschillende ziektes. De pijplijn van Galapagos bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.  

Galapagos Contacten  
Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin  Carmen Vroonen
VP IR  Senior Director Communications
+1 781 460 1784  +32 473 824 874
   
Sofie Van Gijsel   Evelyn Fox
Director IR  Director Communications
+32 485 19 14 15  +31 6 53 591 999
ir@glpg.com  communications@glpg.com

            

1 Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Bijlage