Gilead houdt 25,54% van de Galapagos aandelen

Mechelen, België; 11 januari 2021; 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Gilead Sciences, Inc.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 heeft Galapagos op 6 januari 2021 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Gilead Sciences, Inc., waarin een wijziging gemeld werd in de keten van intermediaire ondernemingen waarmee Gilead haar aandelen in Galapagos houdt. De wijziging in de keten van intermediaire ondernemingen is het gevolg van een interne reorganisatie waardoor Gilead haar aandelen in Galapagos sinds 31 december 2020 houdt via haar rechtstreekse dochteronderneming Gilead Biopharmaceutics US, LLC, die via Gilead Sciences Ireland UC controle heeft op Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company. Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company bezit op haar beurt 16.707.477 van de stemrechten van Galapagos, bestaande uit 16.707.477 aandelen (ongewijzigd). Deze 16.707.477 aandelen vertegenwoordigen 25,54% van de 65.411.767 momenteel uitstaande aandelen van Galapagos.

De volledige transparantieverklaring kan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.               

Over Galapagos

Galapagos NV ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Verschillende geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose, en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com

Contact

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Senior Director Investor Relations
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Global Head Communications & Public Affairs
+32 473 824 874

Anna Gibbins
Senior Director Therapeutic Areas Communications
+44 7717 801900
communications@glpg.com


1 Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd.

 

 

Bijlage