Galapagos wil BioFocus overnemen via een aanbevolen bieding op alle aandelen BioFocus

Samenvatting van de bieding

 • Een aanbevolen bieding in aandelen door ING Corporate Finance uit naam van Galapagos, op het gehele uitstaande en nog uit te geven aandelenkapitaal van BioFocus
 • Galapagos zal BioFocus aandeelhouders 0,225 aandelen Galapagos aanbieden voor ieder gehouden aandeel BioFocus
 • Gebaseerd op de slotkoers van een aandeel Galapagos van €8,16 op 20 september 2005, wat de laatste handelsdag was voor de publicatie van dit bericht, en gebaseerd op een wisselkoers van €1,4822 per £1 op dezelfde handelsdag, waardeert de bieding het aandeel BioFocus op een waarde van circa 124 pence en het gehele uitstaand en nog uit te geven aandelenkapitaal van BioFocus op circa £20,2 miljoen
 • De bieding vertegenwoordigt een premie van circa 121% ten opzichte van de slotkoers van 56,0 pence van het aandeel BioFocus op 20 september 2005, de laatste handelsdag voor de publicatie van dit bericht, alsmede een premie van circa 86% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van het aandeel BioFocus gedurende de laatste 30 handelsdagen van 66,7 pence
 • Galapagos heeft onherroepelijke toezeggingen gehad om de bieding te accepteren van BioFocus bestuurders die ongeveer 3,9% van het totaal uitstaand aandelenkapitaal van BioFocus vertegenwoordigen
 • Er is een principeakkoord bereikt met een nieuwe CFO die tot het Directiecomité zal toetreden twee maanden na het afsluiten van de bieding.
 • De eerste sluitingsdatum van de bieding zal zijn op 12 oktober 2005 om 13.00 uur (GMT)


  Strategisch rationale

 • BioFocus’ expertise in chemie, ontdekking van leads en lead-optimalisatie zal de voortgang van Galapagos’ programma’s enorm versnellen en Galapagos’ transitie tot een volledig geïntegreerde biofarmaceutisch bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkeld versterken
 • Galapagos’ expertise is het ontdekken en valideren van targets die de basis vormen voor de ontwikkeling van medicijnen. Door het samengaan met BioFocus, zal de vergrote Galapagos Groep in staat zijn om efficiënt nieuwe kandidaat-geneesmiddelen te identificeren, waarbij waarde gecreëerd wordt in de ontwikkelingspijplijn van target tot aan pre-klinische product kandidaat
 • Het management van Galapagos en het management van BioFocus zijn van mening dat de vergrote Galapagos Groep goed gepositioneerd zal zijn om een breed scala van technologieën en producten op het gebied van biologie en chemie aan te bieden aan een brede klantenkring binnen de farmaceutische en biotechnologische industrie. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om turnkey projecten – van het ontdekken van een target tot de levering van een lead molecuul – te leveren aan farmaceutische bedrijven die geïntegreerde oplossingen zoeken voor hun ontwikkeling van hun pijplijn
 • Het management van Galapagos en het management van BioFocus menen dat de bredere klantenkring die zal resulteren uit de BioFocus acquisitie, kansen voor cross-selling zal creëren, en de vergrote Galapagos Groep de kans zal geven om door farmaceutische bedrijven verkozen te worden als hun drug discovery partner
 • De vergrote Galapagos Groep zal een sterke financiële positie hebben die Galapagos in staat zal stellen zijn drug discovery activiteiten verder uit te bouwen onder een ervaren management met een bewezen track record op alle gebieden van drug discovery


  Toelating tot de notering op AiM en Euronext and handel in Galapagos aandelen en Prospectus

  Gegeven het feit dat BioFocus aandeelhouders 28,6% van het aandelenkapitaal (en tot 30,2% van het aandelenkapitaal aangenomen dat alle BioFocus opties worden uitgeoefend) van de vergrote Galapagos Groep zullen hebben, zal er een aanvraag worden gedaan bij de London Stock Exchange voor de Nieuwe Aandelen en de Bestaande Galapagos Aandelen voor toelating tot de notering op AiM. Voor de Nieuwe Aandelen zal een aanvraag voor toelating tot notering op de Eurolist van Euronext Brussel en Euronext Amsterdam worden gedaan.


  Onno van de Stolpe, Chief Executive Officer van Galapagos en de beoogde CEO van de vergrote Galapagos Groep, zegt in een reactie: “De toevoeging van BioFocus’ expertise op het gebied van chemie en biologie aan het kernspecialisme van Galapagos op het gebied van target discovery betekent een belangrijke stap voorwaarts bij Galapagos’ transitie in een volledig geïntegreerde drug discovery onderneming. We werken al meer dan een jaar nauw samen met BioFocus en zijn in deze periode zeer onder de indruk geraakt van haar drug discovery mogelijkheden. We zijn er dan ook van overtuigd dat deze onze programma’s op het gebied van been- en gewrichtsziekten belangrijk zullen kunnen versnellen.


  De grotere Galapagos Groep biedt de mogelijkheid om aan de lopende band ontdekkingen te doen, van targets tot en met preklinisch kandidaat medicijnen. Hierdoor zou de onderneming in staat moeten zijn tot het afsluiten van strategische discovery overeenkomsten met grote farmaceutische en biotechnologieondernemingen. Het samengaan met BioFocus past perfect in onze strategie die erop is gericht om op termijn tot een van de meest vooraanstaande Europese biotechnologieondernemingen te gaan behoren.

  Met onze geïntegreerde, op biotechnologie gebaseerde diensten en de aanwezige pijplijn van baanbrekende medicijnen voor bot- en gewrichtsziekten willen we de Europese markt een eigen “biotech-turned-pharma” successtory bezorgen. ”


  Geoff McMillan, Chief Executive Officer van BioFocus, zegt: “De combinatie van BioFocus en Galapagos creëert een onderneming met een formidabel sterke concurrentiepositie binnen de sector. Als nieuwe gecombineerde groep zullen we in staat zijn om onze klanten een overweldigend assortiment diensten aan te bieden, van het ontdekken en valideren van nieuwe targets tot en met het ontwerpen en het afleveren van pre-klinische kandidaatmedicijnen.

  Het management van BioFocus is ervan overtuigd dat deze transactie in het beste belang is van de BioFocus aandeelhouders en beveelt hen aan de bieding te accepteren”.


  ING Corporate Finance doet de bieding namens Galapagos en treedt samen met Kempen & Co Corporate Finance op als financieel adviseur voor Galapagos in verband met de bieding. Piper Jaffrey Ltd adviseert BioFocus in verband met de bieding.


  DE BOVENSTAANDE SAMENVATTING DIENT GELEZEN TE WORDEN IN SAMENHANG MET DE VOLLEDIGE (ENGELSE) PUBLICATIE


  In het kader van de aanvragen tot notering van maximaal 3.960.646 nieuwe aandelen op de Eurolist van Euronext Brussel en Euronext Amsterdam is per heden een prospectus beschikbaar gesteld. Exemplaren van het prospectus in de Nederlandse en de Engelse taal, alsmede de statuten en het jaarverslag van Galapagos, zijn kosteloos verkrijgbaar bij Galapagos (Generaal De Wittelaan L11 A3, B-2800 Mechelen, België, tel: +32 15 342 900), Galapagos Genomics BV (Archimedesweg 4, 2301 CA Leiden, Nederland, tel: +31 71 524 8800), en Kempen & Co (Beethovenstraat 300, 1077 WZ, Amsterdam, Nederland, tel: +31 20 348 8500). De elektronische versie van het prospectus, alsmede het jaarverslag over 2004 en de statuten van Galapagos is beschikbaar via de website van Galapagos, www.glpg.com later vandaag.


  Wire Call, presentatie en audio webcast


  Wire call om 08.30 uur CET

  Voorafgaand aan de audio webcast om 10.00 uur (CET), zal een eerste briefing aan news wires en overige geïnteresseerde media plaatsvinden om 08.30 uur (CET) via een wire call waarin de CEO’s van Galapagos en BioFocus hun eerste commentaar leveren.

  Om aan deze call deel te nemen belt u vanuit buiten het Verenigd Koninkrijk +44 1452 555 499 (of 0845 245 0375 vanuit het VK), waarna u de deelnemerscode 187706 intoetst gevolgd door #.


  Presentatie en audiowebcast om 10.00 uur CET

  De CEO’s van Galapagos en BioFocus zullen vandaag, 21 september, een investor presentatie geven om 10.00 uur (CET) (09.00 GMT) ten kantore van Buchanan Communications, 107 Cheapside, London EC2V 6DN, Verenigd Koninkrijk.

  U kunt ook live aan de bijeenkomst deelnemen via een conference call en/of via een live audio webcast.

  De live audio webcast kan gevolgd worden via de websites van Galapagos (www.glpg.com) en BioFocus (www.BioFocus.com) en zal reeds enkele minuten na afloop voor herhaling beschikbaar zijn. Om deel te nemen aan de call belt u een van de onderstaande nummers tien minuten voor aanvang:


  Inbelgegevens:


  Vanuit buiten het Verenigd Koninkrijk: +44 1452 542 300

  Vanuit het Verenigd Koninkrijk: 0845 245 3471


  Er zal na de presentatie gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.


  Neem voor meer bijzonderheden contact op met Rebecca Dietrich via nummer +44 20 7466 500, of bel met Leon Melens van Smink, Van der Ploeg & Jongsma, Financiële Communcatie, Amstelveen, +31 20 647 8181, of +31 6 5381 6427, lmelens@spj.nl.


  -einde persbericht-


  Contact


  Galapagos N.V.

  Onno van de Stolpe, CEO

  Tel: +31 6 2909 8028

  Andre Hoekema, Managing Director

  Tel: +31 71 524 8800


  BioFocus plc

  Geoff McMillan, CEO

  Steven France

  Tel: +44 1799 533 500


  ING Corporate Finance

  Neil Mackison

  Tel: +44 20 7767 1000


  Kempen & Co Corporate Finance B.V.

  Wouter Berkhout

  Tel: +31 20 348 8534


  Piper Jaffray Ltd.

  Matthew Flower

  Tel: +44 20 7743 8700


  Smink, Van der Ploeg, en Jongsma

  Financiële Communicatie, Amstelveen

  Leon Melens

  Tel:+ 31 20 647 8181

  Mob: +31 6 5381 6427


  Buchanan Communications

  Tim Anderson, Director

  Mark Court, Director

  Rebecca Skye Dietrich, Account Manager

  Tel: +44 20 7466 5000


  Informatie over Galapagos

  Galapagos is een beursgenoteerde onderneming die zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek. De onderneming heeft met succes een aantal nieuwe targets ontdekt en gevalideerd die een rol spelen bij de bot- en gewrichtsziekten osteoartritis, osteoporose en reumatoïde artritis, evenals bij astma en de ziekte van Alzheimer. De gepatenteerde targets en moleculen die in deze onderzoeksprogramma’s werden ontdekt en gevalideerd, vormen de basis voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen door Galapagos. Bepaalde targets en moleculen worden in licentie gegeven via partnerovereenkomsten met farmaceutische bedrijven gedurende het ontwikkelingstraject van een project. Galadeno, de partnering divisie van Galapagos, levert functionele testen en reagentia aan leidende farmaceutische, nutraceutische en biotechnologische bedrijven die snel in bepaalde ziekten nieuwe targets willen identificeren en valideren. Galapagos heeft 78 medewerkers, waaronder 23 PhD’s, en is gevestigd in Mechelen, België en Leiden, Nederland. Tot haar partners behoren Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, GlaxoSmithKline, Vertex en Wyeth.


  Meer informatie over Galapagos en Galadeno is te vinden op www.glpg.com.


  Informatie over BioFocus

  BioFocus, gevestigd nabij Cambridge in het Verenigd Koninkrijk, is een geïntegreerde drug discovery onderneming die diensten en services aanbiedt op het gebied van discovery biology, farmaceutische chemie en moleculaire informatica aan wereldwijd opererende farmaceuten en biotechbedrijven. BioFocus was een van de eerste in Europa gevestigde ondernemingen die zich toelegde op het beschikbaar stellen van chemische discovery platforms aan de farmaceutische en biotechnologische industrie. De onderneming is genoteerd aan de Alternative Investment Market in Londen en heeft 112 medewerkers.


  Meer informatie over BioFocus is te vinden op www.biofocus.com.


  Klik op de onderstaande link om de PDF met de volledige tekst van het Engelstalige persbericht te downloaden.