Galapagos wijzigt samenstelling Board of Directors

De heer Verdonck (62) was recentelijk afgevaardigd bestuurder van het Belgische Almanij (destijds moederbedrijf van, en nu samengegaan met KBC). Hij is momenteel lid van de Board of Directors van een aantal ondernemingen, waaronder Banco Urquijo (Spanje) en Dictaphone (V.S.). Hij heeft een professionele achtergrond op het gebied van financiële dienstverlening. Binnen zijn verantwoordelijkheden was hij bestuurder van publieke en private vennootschappen in vele landen. Hij studeerde rechten en Economische Wetenschappen aan de KU Leuven, alsmede Economische Wetenschappen aan de universiteit van Chicago.


Dr. Van Barlingen (39) leidt de life science investerings activiteiten van AlpInvest Partners, wereldwijd een van de grootste private equity investeerders. Voordien was hij werkzaam als management- en strategieconsultant bij de Boston Consulting Group. Voor BCG stond Van Barlingen aan het hoofd van het Benelux-kantoor van de Lewin Group, een internationale onderneming gespecialiseerd in gezondheidseconomie. Hij is afgestudeerd in de medische biologie en gepromoveerd op het gebied van cardiovasculaire ziekten, beiden aan de Universiteit van Utrecht.


Als gevolg van de beursnotering van Galapagos op Euronext, zijn Ronald Brus (CEO van Crucell en lid van de Board sinds juni 1999), Stephen Bunting (Managing Director van Abingworth en lid van de Board sinds maart 2002), Steven Burrill (Managing Director van Burrill en lid van de Board sinds maart 2003) en Dirk Pollet (Vice President Business Development van Galapagos en lid van de Board sinds november 2000) teruggetreden als lid van de Board of Directors van Galapagos.


De Board of Directors van Galapagos bestaat nu uit:


Raj Parekh, PhD – Voorzitter

Onno van de Stolpe, Ir – CEO

Harrold van Barlingen, PhD

Laurent Ganem, MD

Barry Ross, PhD

Wilson Totten, MD

Ferdinand Verdonck


Over Galapagos

Galapagos is een publieke genoteerde onderneming die zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA). Ze heeft met succes een aantal nieuwe targets ontdekt en gevalideerd die een rol spelen bij de bot- en gewrichtsziekten osteoartritis, osteoporose en reumatoïde artritis, alsook bij astma en de ziekte van Alzheimer. De gepatenteerde targets en moleculen die in deze onderzoeksprogramma’s werden ontdekt en gevalideerd vormen de basis voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen door Galapagos. Bepaalde targets en moleculen worden in licentie gegeven via partnerovereenkomsten met farmaceutische bedrijven gedurende het ontwikkelingstraject van een project.


Galadeno is de servicedivisie van Galapagos die functionele testen en reagentia aanbiedt aan farmaceutische en biotechnologische bedrijven die in bepaalde ziekten nieuwe targets willen identificeren en valideren. Galapagos stelt momenteel 68 mensen tewerk, waaronder 16 PhD’s, en is gevestigd in Mechelen, België en Leiden, Nederland. Galapagos heeft een aantal samenwerkings partners waaronder Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, GlaxoSmithKline, Vertex en Wyeth.

Voor meer informatie: www.glpg.com