Galapagos voltooit de aandelenuitgiftes voor de overname van Inpharmatica

Mechelen, België; 8 mei 2007 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG) maakte vandaag bekend dat het een laatste schijf van 113.378 nieuwe aandelen heeft uitgegeven in verband met de overname van Inpharmatica.
 
Op 6 december 2006 heeft Galapagos de overname van het Britse Inpharmatica Ltd. aangekondigd.  Overeenkomstig de overname overeenkomst hebben de aandeelhouders van Inpharmatica hun C Preferente aandelen ingebracht in het kapitaal van Galapagos, in ruil voor maximaal 2.165.532 nieuw uit te geven Galapagos aandelen. Een eerste schijf van 623.582 Galapagos aandelen is uitgegeven aan de voormalige Inpharmatica aandeelhouders in december 2006, als vergoeding voor de inbreng van hun aandelen.  Op 6 april 2007 is een tweede schijf van 613.270 nieuwe Galapagos aandelen uitgegeven en toebedeeld aan de voormalige Inpharmatica aandeelhouders als bijkomende vergoeding.  Op 7 mei 2007 is de derde en laatste schijf van 113.378 Galapagos aandelen uitgegeven en toebedeeld aan de voormalige eigenaars van C Preferente aandelen van Inpharmatica als laatste deel van de vergoeding voor de overname; deze aandelen zullen naar verwachting worden toegelaten tot notering aan Euronext Brussel, Euronext Amsterdam en AiM vanaf 11 mei 2007.  De nieuw uitgegeven aandelen zijn onderworpen aan een lock-up die eindigt op 10 mei 2007.
 
De uiteindelijke totale vergoeding die Galapagos heeft betaald voor de overname van Inpharmatica bedraagt bijgevolg 1.350.230 aandelen, hetgeen 815.302 aandelen minder is dan het maximaal aantal dat was overeengekomen tussen Galapagos en de Inpharmatica aandeelhouders.  Deze lagere vergoeding is het gevolg van het feit dat Inpharmatica een in de overname overeenkomst afgesproken commerciële mijlpaal niet heeft behaald op de overeengekomen datum. 
 
Als gevolg van deze aandelenuitgifte staan er per 7 mei 2007 20.592.766 Galapagos aandelen uit, welke een maatschappelijk kapitaal met een boekwaarde van €111.873.435,47 vertegenwoordigen.  Alle nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde soort als de bestaande Galapagos aandelen.
 
Over Galapagos
 
Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft klinische en preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten, cachexia en menopauzale opvliegers.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten[1] om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 450 medewerkers in acht landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.
 
 
CONTACT
 
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
 
 

[1] ADMET staat voor Absorptie, Distributie, Metabolisering, Excretie en Toxiciteit: deze 5 criteria zijn kritisch voor het succes van een farmaceutisch molecuul in de ontwikkeling tot geneesmiddel.