Galapagos verlengt inschrijving op aandelen Galapagos

Aanbod, overtoewijzing en notering
Het gewijzigde aanbod omvat tot € 20 miljoen aan nieuw uit te geven aandelen en tot 82.562 aandelen, nieuw uit te geven na de uitoefening van warrants. In verband met het aanbod heeft Galapagos de lead managers een overtoewijzingsoptie toegekend om tot € 3 miljoen aan nieuw uit te geven aandelen te kopen. Het maximaal aantal aandelen dat zal worden geplaatst, bedraagt 3.368.276, inclusief de overtoewijzingsoptie. De aandelen worden geplaatst door middel van een openbaar aanbod in zowel België als Nederland in combinatie met een internationale onderhandse plaatsing. Er is een aanvraag ingediend tot notering op de Eurolist van Euronext Brussel en Euronext Amsterdam. De eerste notering zal naar verwachting plaatsvinden op vrijdag 6 mei 2005.

Inschrijvingsperiode en uitgifteprijs
De inschrijvingsperiode voor de aandelen is verlengd tot woensdag 4 mei 2005, 16.00 uur CET. Naar verwachting ligt de uitgifteprijs tussen € 7 en € 8. Reeds opgegeven inschrijvingen blijven geldig en beleggers kunnen nieuwe inschrijvingen via hun bank doorgeven en/of hun huidige inschrijvingen herzien. De definitieve prijs en het aantal aandelen dat bij beleggers wordt geplaatst, worden na sluiting van de inschrijvingsperiode bepaald en bekend gemaakt.

In een reactie zei Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos: “Institutionele en particuliere beleggers hebben brede belangstelling getoond voor onze beursgang. Dit toont aan dat we beleggers hebben kunnen overtuigen van de kracht van onze boodschap en onze organisatie. Het klimaat voor een beursgang is op dit moment echter lastig. Daarom achten wij het in het belang van alle betrokken partijen om de omvang van de kapitaalsverhoging en de prijsrange te wijzigen. Na deze wijzigingen hebben wij nu een sterke overschrijving in het boek en verwachten wij de aandelen met succes te plaatsen. Vanwege Euronext-regelgeving zijn wij echter verplicht de inschrijvingsperiode nog drie dagen open te houden.”

Prospectus
Het prospectus verschaft meer informatie over Galapagos, het aanbod en de risico’s die verbonden zijn aan beleggen in de aandelen van Galapagos. De aankondiging van het gewijzigde aanbod, in de Officiële Prijscourant d.d. 2 mei 2005 en in één of meer landelijke dagbladen in België en Nederland, maakt onderdeel uit van het prospectus. Het prospectus is verkrijgbaar bij Galapagos (Generaal De Wittelaan L11/A3, B-2800 Mechelen, België, tel: +32 15 342 900), Galapagos Genomics BV (Archimedesweg 4, 2301 CA Leiden, Nederland, tel: +31 71 524 8800), KBC Securities (Havenlaan 12, 1080 Brussel, België), Kempen & Co (Beethovenstraat 300, 1077 WZ, Amsterdam, Nederland, tel: +31 20 348 8500) en aan de balies van alle kantoren van KBC Bank in België. De elektronische versie van het prospectus is verkrijgbaar via de website van Galapagos, www.glpg.com , www.euronext.com en www.kbcsecurities.be.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +32 15 342 900
Email: onno@galapagos.be
Internet: www.glpg.com

Smink, van der Ploeg & Jongsma
Financiële Communicatie
Léon Melens, Kees Jongsma
Tel: +31 20 647 8181
Mob: +31 6 5381 6427
E-mail: lmelens@spj.nl


Niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of enig ander rechtsgebied waar dit niet toegestaan is vanwege lokale wettelijke beperkingen. Deze aankondiging vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika of in enig ander rechtsgebied.

De aandelen van Galapagos zijn niet en zullen ook niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Amerikaanse Effectenwet), of bij enige autoriteit van enige staat van de Verenigde Staten die toezicht houdt op aandelen, en zij mogen niet aangeboden noch verkocht worden in de Verenigde Staten of aan, of op rekening van of ten gunste van, enige inwoner van de Verenigde Staten, behalve hetzij krachtens een vrijstelling van, hetzij in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Amerikaanse Effectenwet (en de toepasselijke aandelenwetten van de staat). Er zal geen aanbod zijn van aandelen van Galapagos in de Verenigde Staten.