Galapagos verkrijgt positieve ruling inzake aftrek voor octrooi-inkomsten

Effectief belastingtarief lager dan 5%

Mechelen, België; 12 november 2012 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat ze een positieve ruling heeft verkregen van de Belgische Belastingdienst, waardoor Galapagos kan genieten van de Belgische aftrek voor inkomsten die verband houden met octrooien en die voortvloeien uit de samenwerking met Abbott voor GLPG0634.

Op basis van deze ruling zal 80% van de inkomsten die Galapagos ontvangt uit de samenwerking met Abbott, en die gebaseerd zijn op de octrooien op GLPG0634 die is getest in Fase 2A klinische studies in reuma, vrijgesteld zijn van Belgische vennootschapsbelasting.  Dit zal ertoe leiden dat de effectieve belastingdruk op deze inkomsten minder dan 5% zal zijn.  Deze ruling geldt voor een periode van 5 jaar en kan daarna worden hernieuwd.  Galapagos heeft een eerste betaling van $150 miljoen van Abbott ontvangen in deze wereldwijde samenwerking.  Bij succesvolle afronding van de Fase 2 studies voor reuma, aan de hand van overeengekomen criteria, zal Abbott het programma in licentie nemen voor $200 miljoen.  Abbott is daarna verantwoordelijk voor de Fase 3 klinische ontwikkeling en de wereldwijde productie.  Bij het bereiken van bepaalde overeengekomen mijlpalen voor ontwikkeling, registratie en verkoop van het medicijn, kan Galapagos nog verdere op de octrooien gebaseerde mijlpaalbetalingen van Abbott ontvangen, die mogelijk kunnen oplopen tot $1,0 miljard, met daarenboven trapsgewijs oplopende dubbelcijferige royalty’s op de netto verkopen. 
        
“Deze belasting-ruling is zeer belangrijk voor Galapagos en haar aandeelhouders,” zei Guillaume Jetten, Chief Financial Officer van Galapagos.  “Hierdoor krijgt Galapagos meer financiële middelen ter beschikking om te investeren in haar R&D programma’s die volgen op GLPG0634, waarbij onze kansen toenemen om verder te bouwen aan een waardevolle octrooipositie. Dankzij de ondersteuning van de biotechnologie sector door de Belgische overheid en de ligging van ons hoofdkantoor in Mechelen kan Galapagos genieten van deze belasting ruling.”

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft kandidaat-medicijn GLPG0634 in klinische Fase 2 voor reuma, een JAK1-remmer, evenals één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in ontwikkeling en meer dan 30 programma’s in onderzoek en preklinische fase.  Galapagos heeft meer dan 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op: www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.