Galapagos verhoogt kapitaal met €2,1 miljoen door uitoefening van warrants, management breidt eigen aandelenpakket uit

Mechelen, België; 8 april 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag een kapitaalsverhoging aan van €2,1 miljoen als gevolg van het uitoefenen van warrants door het personeel, alsook de recente aankoop van aandelen door het senior management.  Tevens kondigt Galapagos aan dat Bausch & Lomb een Galapagos-molecuul heeft gelicenseerd voor de behandeling van oogziektes.

 

Verhoging aandelenkapitaal

Sinds haar oprichting in 1999 kent Galapagos warrantplannen om haar personeel en management te motiveren en hen te laten delen in het succes van de onderneming.  Door de uitoefening van warrants in de uitoefeningsperiode van maart 2010, heeft Galapagos op 7 april 2010 239.058 nieuwe aandelen uitgegeven met als gevolg een totale kapitaalsverhoging van €2.057.465,91; dit is een gemiddelde waarde van €8,61 per nieuw aandeel.  Directieleden hebben geen warrants uitgeoefend; Ferdinand Verdonck (lid van de Raad van Commissarissen) heeft 10.000 warrants uitgeoefend voor €6,76 per aandeel met de bedoeling deze aandelen te behouden.

 

Uitbreiding aandelenpakket directie

De directie van Galapagos heeft individuele aankopen van aandelen op Euronext vanaf 5 maart 2010 geregistreerd.  Onno van de Stolpe, Andre Hoekema, Guillaume Jetten en voorzitter van de Raad van Commissarissen Raj Parekh hebben in totaal 40.000 aandelen gekocht met een waarde van €465.876.  Dit brengt het totaal van de aandelen in bezit van directie en commissarissen van Galapagos op 1,5% van het totaal aan uitstaande aandelen.

 

Bausch & Lomb maakt gebruik van Galapagos licentie

Bausch & Lomb heeft gebruik gemaakt van haar optie om een licentie te nemen op een Galapagos-molecuul als kandidaat-medicijn voor behandeling van oogziektes.  Op basis van de overeenkomst van april 2008 ontvangt Galapagos €0,5 miljoen van Bausch & Lomb voor deze licentie.  Binnen deze samenwerking is Bausch & Lomb verantwoordelijk voor de preklinische- en klinische ontwikkeling van het kandidaat-medicijn.  Galapagos kan betalingen ontvangen voor research-ondersteuning bij de verdere ontwikkeling door Bausch & Lomb op oogheelkundig gebied; daarbij kunnen nog succesbetalingen komen.  Afhankelijk van het succes bij de ontwikkeling en commercialisatie, kan de totale waarde van de betalingen oplopen tot meer dan $50 miljoen, plus royalty’s op productverkopen.

 

Publicatie van het Financieel Jaarverslag 2009 en documenten voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Galapagos heeft haar Financieel Jaarverslag 2009 en de documenten voor de Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gepubliceerd.  Deze documenten zijn zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar op de website van Galapagos www.glpg.com en zijn ook aan te vragen via e-mail ir@glpg.com.  De Jaarlijkse en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen worden gehouden op 27 april 2010 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Galapagos in Mechelen, België.

 

Over Galapagos

Galapagos is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Zij is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co. en Roche kan Galapagos mogelijk tot €3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Inclusief de service divisies BioFocus en Argenta heeft Galapagos meer dan 670 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

 

 

CONTACT

 

Galapagos NV

Onno van de Stolpe, CEO

Tel: +31 6 2909 8028

 

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations

Tel. +31 6 2291 6240

ir@glpg.com

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.