Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

Mechelen, België; 1 april 2016, 22.00 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van warrants.

Galapagos heeft 131.695 nieuwe aandelen uitgegeven op 1 april 2016, met een totale kapitaalverhoging van €1.409.307,45 (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg.

Het warrantuitoefeningsprogramma van Galapagos’ Directiecomité voorziet dat leden van het Directiecomité automatisch een minimum aantal warrants uitoefenen onder bepaalde voorwaarden.  Overeenkomstig de regels van dit programma dat werd ingevoerd in 2013, heeft CEO Onno van de Stolpe 10.000 warrants uitgeoefend; twee andere leden van het Directiecomité hebben in totaal 5.000 warrants uitgeoefend.  Naast Onno van de Stolpe, hebben ook drie andere leden van de Raad van Bestuur in totaal 45.470 warrants uitgeoefend.  Raj Parekh en Harrold van Barlingen hebben warrants uitgeoefend om ze als aandelen aan te houden; daardoor zijn hun posities nu 31.250 en 15.620 aandelen, respectievelijk. 

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dat haar maatschappelijk kapitaal op datum van vandaag €248.632.657,08 bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 45.968.738, hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.  Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 3.152.997, hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen.  Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Onze pijplijn bestaat uit drie Fase 2, drie Fase 1, vijf preklinische studies en 20 onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten.  Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken.  We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer information op www.glpg.com.

Investeerders:                                                   Media:
Elizabeth Goodwin                                                Evelyn Fox
VP IR & Corporate Communications                       Director Communications
Tel:      +1 781 460 1784                                      Tel:      +31 6 53 591 999
E-mail: ir@glpg.com                                             E-mail:            communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan bevat toekomstgerichte verklaringen bevatten.  Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst.  Een lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het meest recente jaarverslag van Galapagos op het formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1]Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.