Galapagos verhoogt aandelenkapitaal door uitoefenen van warrants, ontvangt kennisgevingen van belangrijke deelnemingen

Mechelen, België; 28 juni 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag een kapitaalverhoging aan van €0,35 miljoen als gevolg van het uitoefenen van warrants door personeel.  Galapagos kondigt ook aan dat het kennisgevingen van belangrijke deelnemingen heeft ontvangen van Apax en Gestion, overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving (Belgische wet van 2 mei 2007) betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 

 

Verhoging aandelenkapitaal
Sinds haar oprichting in 1999 gebruikt Galapagos warrantplannen om haar personeel en management te motiveren en hen te laten delen in het succes van de onderneming. Door de uitoefening van warrants in de uitoefeningperiode van juni 2010, heeft Galapagos op 28 juni 2010 40.160 nieuwe aandelen uitgegeven met als gevolg een totale kapitaalsverhoging van €349.831,11 (inclusief uitgiftepremie); dit is een gemiddelde prijs van €8,71 per nieuw aandeel. Directieleden en leden van de Raad van Bestuur hebben geen warrants uitgeoefend.  Als gevolg van deze kapitaalverhoging bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos nu €129.233.772,58 en wordt het vertegenwoordigd door 23.890.038 stemrechtverlenende aandelen; er zijn geen andere stemrechtverlenende effecten.

 

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen
Volgend op de aankondiging van een geslaagde private plaatsing op 17 juni 2010, heeft Galapagos op 24 juni 2010 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen waarmee Altamir Amboise SCA en Apax Partners SA handelend als manager van FCPR Apax France, meedelen een gezamenlijk totaal van 1.277.366 aandelen in de Vennootschap te hebben verkocht, waardoor hun gezamenlijke deelneming tot nul aandelen wordt herleid.

 

Galapagos heeft op 28 juni 2010 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen die aangeeft dat Dhr. A. Strating, TWE Beheer, TWE Investment en Gestion Deelnemingen V momenteel gezamenlijk 1.252.550 aandelen (5,25%) in de Vennootschap bezitten; dit aantal betekent een toename ten opzichte van de 1.184.692 aandelen (5,02%) waarvan Gestion Deelnemingen V reeds eerder kennis had gegeven. 

 

Over Galapagos
Galapagos is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co. en Roche kan Galapagos mogelijk tot €3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Inclusief de BioFocus en Argenta service units, heeft Galapagos nu meer dan 670 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com  

 

CONTACT

 

Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028

 

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

 

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.