Galapagos start tweede klinische studie naar werking van kandidaat-medicijn met GlaxoSmithKline

  • Volgt op de succesvolle eerste klinische studie met GLPG0778
  • Onderzoek naar het effect op biomarkers in gezonde vrijwilligers

Mechelen, België; 11 mei 2011 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij een tweede Fase I studie start binnen de alliantie met GlaxoSmithKline.  Deze tweede studie dient om de werking van kandidaat-medicijn GLPG0778 te beoordelen, in vervolg op de eerste, positief verlopen klinische studie: die toonde al de veiligheid aan bij een wekelijkse dosis in gezonde vrijwilligers alsmede een eerste biomarker reactie.  De nieuwe studie heeft tot doel om de werkzaamheid van GLPG0778 beter te beoordelen.

Galapagos zal oplopende doses in 45 gezonde vrijwilligers gaan testen, met vijf verschillende, doseringsschema’s van 2 weken.  In deze studie zal worden bekeken of een ontstekingsreactie die bij gezonde vrijwilligers wordt opgewekt, door GLPG0778 kan worden onderdrukt.  Aanvullend op het meten van de reactie van de biomarker wordt ook gekeken naar veiligheid, tolerantie en de eigenschappen van het kandidaat-medicijn.  Galapagos gaat ervan uit dat de resultaten van deze studie in het vierde kwartaal van 2011 gepubliceerd kunnen worden.  GSK heeft het exclusieve recht op licentie voor dit kandidaat-medicijn.

 “Met deze studie kunnen we de klinische werking van GLPG0778 nog dit jaar aantonen,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Samen met twee andere kandidaat-medicijnen in ontwikkeling, hebben we meerdere programma’s waarbinnen we resultaten kunnen boeken binnen de alliantie met GSK.”

Over de alliantie met GSK
In juni 2006 zijn GSK en Galapagos een alliantie aangegaan waarbij Galapagos kandidaat-medicijnen voor de wereldwijde R&D organisatie van GSK ging ontdekken en ontwikkelen.  Drie maal is deze alliantie ondertussen uitgebreid door additionele targets toe te voegen.  Na de laatste uitbreiding in december 2009 en afhankelijk van het behalen van mijlpalen, kan Galapagos meer dan €200 miljoen aan succesbetalingen van GSK ontvangen, plus royalty’s.  GSK heeft het exclusieve recht op verdere ontwikkeling en wereldwijde commercialisering.  Vanaf de start van de immunologische/infectieziekten alliantie heeft Galapagos van GSK al €60 miljoen aan succesbetalingen ontvangen.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met zeven programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Roche en Servier kan Galapagos mogelijk tot €2,5 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Galapagos heeft meer dan 800 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com.

CONTACT

Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.