Galapagos start klinisch onderzoek met GLPG0492, een kandidaat-medicijn tegen cachexia

Mechelen, België; 20 mei 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij haar eerste studie in de mens is gestart met GLPG0492, kandidaat-medicijn voor cachexia (gewichtsverlies en verlies van spiermassa) en mogelijk voor andere indicaties zoals de behandeling van spierdystrofie (de ziekte van Duchenne). 

 

GLPG0492 is een klein molecuul medicijn dat via orale toediening (uiteindelijk als pil) door Galapagos ontwikkeld wordt in het Selective Androgen Receptor Modulator (SARM) programma.  In dierstudies heeft het laten zien dat de spiermassa verbetert met minimale cardiovasculaire-, prostaat- of andere bijwerkingen die meestal samengaan met androgene therapie.  Met de steun van twee foundations – Charley’s Fund en de Nash Avery Foundation – is Galapagos op dit moment de mogelijke effectiviteit van GLPG0492 in preklinische modellen van spierdystrofie (ziekte van Duchenne) aan het testen.

 

“GLPG0492 is het vijfde kandidaat-medicijn van Galapagos waarvoor een klinische studie gestart wordt sinds de eerste klinische studie in maart 2009,”  zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “GLPG0492 heeft een verbetering van spiermassa laten zien in preklinische studies en daarom is het kandidaat-medicijn mogelijk effectief bij de behandeling van ziekten waar ernstig verlies van spiermassa optreedt, zoals cachexia en de ziekte van Duchenne.”

 

Details van de Fase I klinische studie

De belangrijkste criteria die in deze eerste studie in de mens getest zullen worden zijn de veiligheid van GLPG0492, de tolerantie en de farmacokinetische eigenschappen.  Het onderzoek is dubbelblind, met enkelvoudige toediening in oplopende doses.  Het onderzoek loopt over de komende maanden en wordt uitgevoerd met 16 gezonde vrijwilligers in België.  De resultaten worden in de tweede helft van 2010 verwacht.

 

Over GLPG0492

GLPG0492 bindt zich sterk en selectief aan androgene receptoren, waarbij dit kandidaat medicijn effectief zou moeten zijn zonder de cardiovasculaire-, prostaat- of andere bijwerkingen die meestal samengaan met de traditionele androgene therapieën.  Galapagos streeft naar een eenmaal daagse tablet die de spiermassa en -functie verbetert en daarnaast minimale invloed heeft op de hormoonbalans van de patiënt.  In preklinische studies heeft GLPG0492 al laten zien effectief te zijn bij de behandeling van cachexia, terwijl preklinische studies om de eventuele werking bij de behandeling van de ziekte van Duchenne op dit moment bezig zijn.

GLPG0492 is een R&D programma dat Galapagos zelfstandig ontwikkelt.  Binnen de portfolio van “eigen”  programma’s vallen ook de klinische programma’s GLPG0187 tegen uitzaaiingen (metastasen) en Nanocort©  tegen acute opflakkeringen van ontstekingsziekten.

 

Over Galapagos

Galapagos is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co. en Roche kan Galapagos mogelijk tot €3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Inclusief de BioFocus en Argenta service units, heeft Galapagos nu meer dan 670 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

 

 

CONTACT

 

Galapagos NV

Onno van de Stolpe, CEO

Tel: +31 6 2909 8028

ir@glpg.com

 

Galapagos NV

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations

Tel: +31 6 2291 6240

ir@glpg.com

 

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.