Galapagos start Fase 1 trial in alliantie met Janssen Pharmaceutica NV

  • GLPG1205 is ‘first-in-class‘  molecuul dat de kliniek ingaat
  • Kandidaat-medicijn voor behandeling  van darmontsteking
  • Galapagos ontvangt €6,6 miljoen succesbetaling

Mechelen, België; 2 juli 2013 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt de start aan van een Fase 1 trial met GLPG1205 in de alliantie met Janssen Pharmaceutica NV.  Het bereiken van deze mijlpaal levert Galapagos een betaling op van €6,6 miljoen.  Deze betaling draagt bij aan het halfjaarresultaat van Galapagos voor 2013.

In 2007 sloot Galapagos een overeenkomst met Janssen Pharmaceutica NV waarbij deze een optie verkreeg op de wereldwijde commerciële rechten voor een aantal Galapagos programma’s op gebied van ontstekingsziekten.  Tot deze programma’s behoort een nieuw target  voor darmontsteking dat Galapagos met haar eigen technologie heeft ontdekt.  Vervolgens heeft verder onderzoek geleid tot de ontdekking van GLPG1205, een first-in-class molecuul voor ontstekingsziekten.  Galapagos zal de Fase 1 en Fase 2A studies met GLPG1205 uitvoeren.

“Met GLPG1205 heeft Galapagos wederom een medicijn met een nieuw werkingsmechanisme in de kliniek gebracht.  Met dit programma kan mogelijk een geheel nieuwe klasse van medicijnen in ontstekingsziekten ontsloten worden.  In onze strategie om innovatieve medicijnen naar de kliniek te brengen is dit inmiddels de vierde Fase 1 studie met een nieuw werkingsmechanisme,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Dit is de tweede alliantie waarin Galapagos programma’s van target tot de kliniek hebben gebracht.  Dit brengt het aantal klinische programma’s in onze pijplijn op een totaal van vijf.  We kijken ernaar uit om de Fase 1 en Fase 2A studies uit te voeren met deze mogelijk nieuwe therapie in ontstekingsziekten.”

Het doel van deze klinische studie is om de veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek na te gaan bij een eenmalige en bij oplopende orale doseringen van GLPG1205.  De dubbel-blinde en placebo-gecontroleerde studie wordt in één centrum in België uitgevoerd bij 40 gezonde vrijwilligers.  In het eerste deel van de studie zal een eenmalige oplopende dosis geëvalueerd worden.  In het tweede deel zal het medicijn dagelijks toegediend worden gedurende 14 dagen.  Galapagos verwacht de eerste resultaten eind dit jaar te kunnen bekendmaken.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft een grote pijplijn met vijf klinische, zes preklinische, en 30 research-programma’s in taaislijmziekte, ontstekingsziekten, antibiotica, metabole ziektes, en andere indicaties.
GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en andere ontstekingsziekten in klinische Fase 2B voor reuma; daarnaast gaat er een Fase 2 voor de ziekte van Crohn starten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en commercialisatie na Fase 2b.  Galapagos heeft een andere selectieve JAK1 inhibitor in Fase 2 in lupus en psoriasis, GSK 2586184 (voorheen GLPG0778, gelicentieerd door GSK in 2012).  GLPG0187, een nieuwe integrine receptor antagonist in ontwikkeling voor metastase, bevindt zich in een Fase 1b patiënten studie; GLPG0974 is de eerste FFA2-remmer die klinisch geëvalueerd wordt voor de behandeling van IBD; dit programma is momenteel in een Proof-of-Concept Fase 2 studie.  GLPG1205 is een nieuw medicijn gericht op ontstekingsziekten en gaat nu Fase 1 in.
De Galapagos Groep, inclusief de fee-for-service bedrijven BioFocus, Argenta en Fidelta, heeft 800 medewerkers in vijf landen, met haar hoofdkwartier in Mechelen, België.  Meer informatie over het bedrijf en de programma’s in klinische ontwikkeling kan u vinden op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer
Tel: +32 477 62 7103

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.