Galapagos start Fase 1 studie met nieuwe CF corrector GLPG3221

  • Mijlpaalbetaling van $10 miljoen van AbbVie
  • Zesde klinisch kandidaatmedicijn in cystic fibrosis portfolio

Mechelen, België; 21 november 2017; 22.01 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt de start aan van een Fase 1 studie met haar nieuwe C2 corrector GLPG3221 voor cystic fibrosis (CF). Galapagos ontvangt hiervoor een betaling van $10 miljoen van haar samenwerkingspartner AbbVie.

Het doel van de Fase 1 studie is het onderzoeken van de veiligheid, verdraagbaarheid en medicijneigenschappen van GLPG3221 in gezonde vrijwilligers. De dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie vindt plaats in een Belgisch ziekenhuis. Verwacht wordt dat de resultaten van deze Fase 1 studie op een toekomstige medische conferentie worden bekendgemaakt.

Galapagos en AbbVie werken samen aan een effectieve therapie voor de grootste groep CF-patiënten. Hiervoor ontwikkelen de bedrijven een grote portfolio van kandidaatmedicijnen waarbij wordt gezocht naar de optimale combinatie van drie verschillende componenten. GLPG3221 is de tweede C2 corrector en heeft een andere chemische samenstelling dan de eerste C2 corrector GLPG2737. GLPG3221 zal onderdeel uitmaken van een drievoudige combinatietherapie die naar verwachting volgend jaar in patiënten zal worden getest. Galapagos verwacht de eerste drievoudige combinatietherapie later dit kwartaal te starten.

Drievoudige combinaties van CF moleculen in de portfolio laten herstel zien van een gezond activiteitsniveau in testen met longcellen van patiënten met de F508del mutatie. Deze combinaties hebben geresulteerd in een toename van chloridetransport in longcellen met een homozygote en heterozygote F508del mutatie ten opzichte van Orkambi[1] en tezacaftor + ivacaftor.

“We zijn blij dat we GLPG3221 aan onze groeiende lijst met klinische CF-kandidaatmedicijnen kunnen toevoegen”, zei Dr. Piet Wigerinck, CSO of Galapagos. “We zijn van plan om verdere studies binnen onze CF-portfolio te starten, parallel met het eerste onderzoek in patiënten met een drievoudige combinatietherapie die later dit jaar start.”

GLPG3221 is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid is nog niet definitief vastgesteld.

Over de Galapagos-AbbVie samenwerking in CF
In september 2013 zijn Galapagos en AbbVie een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst aangegaan, gericht op het ontdekken en de wereldwijde ontwikkeling en commercialisering van potentiator en corrector moleculen voor de behandeling van CF. Volgens de overeenkomst heeft AbbVie destijds een upfront betaling gedaan aan Galapagos van $45 miljoen. Na een succesvolle afronding door Galapagos van de klinische ontwikkeling tot en met Fase 2, zal AbbVie verantwoordelijk zijn voor Fase 3, met financiële bijdrage van Galapagos. Galapagos heeft tot op heden $67 miljoen aan mijlpaalbetalingen behaald en kan nog ongeveer $550 miljoen in totaal aan betalingen ontvangen voor mijlpalen in ontwikkeling, registratie en omzet bij het bereiken van een minimale jaarlijkse netto verkoopdrempel, alsmede oplopende royalty’s van 15 tot 20% van de netto-omzet. Galapagos heeft commerciële rechten voor China en Zuid-Korea, en een optie op co-promotie in België, Nederland en Luxemburg.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 578 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact


Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784

Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 71 750 6707
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com


Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder verklaringen in verband met de samenstelling van een potentiële drievoudige combinatietherapie in cystic fibrosis (taaislijmziekte/mucoviscidose), de potentiële werkzaamheid van Galapagos’ kandidaatproducten in cystic fibrosis, de verwachte timing van klinische studies met kandidaatproducten in de cystic fibrosis portfolio en van de vooruitgang en resultaten van dergelijke studies. Galapagos wijst erop dat toekomstgerichte verklaringen geen toekomstige prestaties garanderen. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Meer nog, zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestaties, financiële toestand en liquiditeitspositie, en de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Onder meer de volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het vlak van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s op het gebied van taaislijmziekte die momenteel aan de gang zijn en gepland zijn de registratie of verdere ontwikkeling van haar potentiële drievoudige combinatietherapie, correctors of potentiators niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (inclusief haar samenwerkingspartner voor cystic fibrosis, AbbVie) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatproducten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1]Orkambi® is een medicijn op voorschrift dat verkocht wordt door Vertex Pharmaceuticals.