Galapagos start Fase 1 studie met kandidaatmedicijn GLPG2451 voor CF

Galapagos ontvangt $10 miljoen mijlpaalbetaling van AbbVie

Mechelen, België; 9 mei 2016: Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt de start aan van een Fase 1 studie met GLPG2451 voor cystic fibrosis (CF).  Na GLPG1837 is GLPG2451 de tweede potentiator compound uit Galapagos’ uitgebreide CF-portfolio die de klinische ontwikkeling ingaat.

Galapagos voert een gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo-gecontroleerde studie uit met een reeks van GLPG2451 doseringen in gezonde vrijwilligers in België en Nederland en verwacht de resultaten in het vierde kwartaal van dit jaar.  Met de start van deze Fase 1 studie ontvangt Galapagos een mijlpaalbetaling van $10 miljoen als onderdeel van de recent uitgebreide samenwerkingsovereenkomst met AbbVie.

Galapagos en AbbVie streven ernaar om een drievoudige CFTR combinatietherapie te ontwikkelen voor de behandeling van 90% van de patiënten met cystic fibrosis (taaislijmziekte).  Om de meest effectieve combinatie te kunnen samenstellen, ontwikkelen de bedrijven meerdere kandidaten en back-ups voor elk van de drie componenten, potentiators en correctors genoemd.

Potentiators
GLPG2451 is de tweede potentiator (en het derde kandidaatmedicijn) in de CF-portfolio die de klinische ontwikkeling ingaat.  Galapagos is patiënten aan het werven voor het verkennende Fase 2 SAPHIRA programma met de eerste potentiator, GLPG1837, bij patiënten met de G551D en S1251N mutatie. Resultaten van het SAPHIRA programma worden verwacht in de tweede helft van 2016.

Correctors: de early binding (C1) serie
Toediening in vrijwilligers van GLPG2222, de eerste zgn. early binding corrector in de Galapagos portfolio, is in januari 2016 van start gegaan.  Galapagos voert een dubbel geblindeerde, placebo-gecontroleerde studie uit met verschillende doseringen van GLPG2222 in gezonde vrijwilligers in België en verwacht de eerste resultaten hiervan in het tweede kwartaal van 2016.  Eerder dit jaar heeft Galapagos de selectie van preklinische kandidaat GLPG2851 bekendgemaakt, een aanvullende early binding corrector.  

Correctors: de late binding (C2) serie
Galapagos kondigde vorig jaar de selectie aan van de eerste late binding corrector GLPG2665 en dit jaar de selectie van een additionele late binding corrector GLPG2737 in dezelfde serie.  Galapagos verwacht in de tweede helft van dit jaar met een van deze late binding correctors  een studie in in gezonde vrijwilligers te starten.  

Meer informatie over de Galapagos-AbbVie samenwerking in cystic fibrosis: www.glpg.com/alliances

Meer informatie over cystic fibrosis: www.glpg.com/rd-cystic-fibrosis

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Onze pijplijn bestaat uit Fase 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten.  Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken.  We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com
 

Paul van der Horst
Director IR & Business
Development
+31 6 53 725 199
 

 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met verwachte mijlpaalbetalingen, de verwachte timing van klinische studies, de potentiële werkzaamheid van GLPG1837, GLPG2222, GLPG2451, GLPG2665, GLPG2737, GLPG2851 en een mogelijke drievoudige combinatietherapie voor cystic fibrosis (taaislijmziekte/mucoviscidose) waar een of meer van deze middelen deel van zou uitmaken.  Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties.  Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst.  Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s op het gebied van taaislijmziekte die momenteel aan de gang zijn de registratie of verdere ontwikkeling van haar correctors en potentiators niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van de prestaties van AbbVie binnen de Galapagos – AbbVie samenwerkingsovereenkomst) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaat-producten.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.