Galapagos start Fase 1 studie met cystic fibrosis medicijn GLPG2737

   

Galapagos ontvangt mijlpaalbetaling van $10 miljoen van AbbVie

Mechelen, België; 28 november 2016 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt de start aan van een Fase 1 studie in gezonde vrijwilligers met GLPG2737, een nieuw C2 corrector medicijn voor cystic fibrosis. De start van deze Fase 1 studie resulteert in een mijlpaalbetaling van $10 miljoen van AbbVie.

Het doel van de Fase 1 studie is het bestuderen van de veiligheid, verdraagbaarheid en medicijneigenschappen van orale enkelvoudige en meervoudige oplopende doseringen van GLPG2737. De gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo-gecontroleerde studie wordt uitgevoerd in minimaal 64 gezonde vrijwilligers in Nederland. In het eerste deel van de studie worden de enkelvoudige oplopende doseringen onderzocht. In het tweede deel worden meervoudige oplopende doseringen dagelijks toegediend gedurende 14 dagen. De resultaten van deze Fase 1 studie met GLPG2737 worden verwacht in het tweede kwartaal van 2017.

Om de meest effectieve therapie te kunnen samenstellen voor veruit de grootste groep van de CF patiënten, ontwikkelen Galapagos en AbbVie meerdere kandidaatmedicijnen voor elk van de drie componenten van een drievoudige combinatie. De nieuwe, zogenoemde C2 corrector GLPG2737, is de laatste component die nodig is voor een drievoudige combinatie; de start van een Fase 1 studie met dit medicijn markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van de drievoudige combinatie portfolio in CF. De andere componenten (potentiators GLPG1837 en GLPG2451 en C1 corrector GLPG2222) worden reeds onderzocht in een klinische studie.

Drievoudige combinaties van CF moleculen in de portfolio hebben consistent herstel laten zien van een gezond activiteitsniveau in in vitro assays met longcellen van patiënten met de F508del mutatie. Deze combinaties resulteren in een toename van chloridetransport vergeleken met Orkambi[1] in longcellen met de homozygoot F508del mutatie.

“We zijn blij met de start van een Fase 1 studie met de eerste van onze C2 correctoren voor cystic fibrosis,” zei Dr Piet Wigerinck, CSO van Galapagos. “Deze stap brengt ons dichter bij ons doel om medio 2017 te starten met het onderzoeken van een drievoudige combinatietherapie in patiënten.”

Over de Galapagos-AbbVie samenwerking in CF
In september 2013 zijn Galapagos en AbbVie een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst aangegaan gericht op het ontdekken en wereldwijde ontwikkeling en commercialisering van potentiator en corrector moleculen voor de behandeling van CF. Volgens de overeenkomst heeft AbbVie destijds een upfront betaling gedaan aan Galapagos van $45 miljoen. Na een succesvolle afronding door Galapagos van de klinische ontwikkeling tot en met Fase 2, zal AbbVie verantwoordelijk zijn voor Fase 3, met financiële bijdrage van Galapagos. Galapagos heeft tot op heden $30 miljoen aan betalingen ontvangen en kan in totaal ongeveer $600 miljoen aan betalingen ontvangen voor mijlpalen in ontwikkeling, registratie en omzet bij het bereiken van een minimale jaarlijkse netto verkoopdrempel, alsmede oplopende royalty’s oplopend tot 20% van de netto-omzet. Galapagos heeft de commerciële rechten voor China en Zuid-Korea, en een optie op co-promotie in België, Nederland en Luxemburg.

Over cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Cystic fibrosis is een zeldzame, levensbedreigende, genetische ziekte waaraan wereldwijd ongeveer 80.000 patiënten lijden en ongeveer 30.000 patiënten in de VS. Het is een chronische ziekte die voornamelijk de longen en het spijsverteringsstelsel aantast. CF patiënten hebben een ernstig verminderde kwaliteit van leven en een gemiddeld gehalveerde levensduur vergeleken met die van de gemiddelde bevolking. De mediaan leeftijd van overlijden is 40 jaar. Momenteel is er geen remedie voor deze ziekte. Patiënten ondergaan een levenslange behandeling met meerdere dagelijkse medicaties, frequente hospitalisaties en uiteindelijk longtransplantatie. Deze symptomatische behandelingen zijn levensverlengend maar niet curatief. CF wordt veroorzaakt door een mutatie in het gen coderend voor het CFTR-eiwit, wat resulteert in abnormaal transport van chloride over het celmembraan. Het chloridetransport is vereist voor een effectieve hydratatie van de epitheliale oppervlakken in vele organen van het lichaam. Een normaal CFTR-kanaal zorgt voor de uitscheiding van chloride-ionen. Een gemuteerd CFTR-kanaal heeft geen chloride transport, waardoor kleverig slijm ophoopt op de buitenkant van de cel. CFTR-dysfunctie veroorzaakt dehydratatie van de epitheliale oppervlakken waardoor weefsels aangetast worden en leidt tot ziekte van de longen, slechte absorptie in het darmkanaal en alvleesklier insufficiëntie.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 480 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacts

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784
Director Communications

+31 6 53 591 999

communications@glpg.com

 
Paul van der Horst
Director IR & Business
Development
+31 6 53 725 199
 
ir@glpg.com  

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder hiertoe beperkt te zijn) verklaringen in verband met de potentiële werkzaamheid van Galapagos’ kandidaat-producten in cystic fibrosis (taaislijmziekte/mucoviscidose), de verwachte timing van klinische studies met de portfolio van kandidaat-producten in cystic fibrosis en de vooruitgang en resultaten van dergelijke studies. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het vlak van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s op het gebied van taaislijmziekte die momenteel aan de gang zijn de registratie of verdere ontwikkeling van haar correctors en potentiators niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van de prestaties van AbbVie binnen de Galapagos-AbbVie samenwerkingsovereenkomst) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

1] Orkambi® is een medicijn op voorschrift dat verkocht wordt door Vertex Pharmaceuticals en gebruikt wordt voor de behandeling van cystic fibrosis in patiënten vanaf 12 jaar die twee exemplaren van de F508del mutatie (F508del/F508del) in hun CFTR gen hebben.