Galapagos start eerste Fase 1-studie met Toledo-compound

  • Innovatieve target klasse met duale werking op ontstekingsaandoeningen
  • Ontdekt en gevalideerd met Galapagos’ target discovery platform
  • In volledige eigendom van Galapagos

Mechelen, België; 7 januari 2019, 7.30 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een Fase 1-studie gelanceerd met GLPG3312, een eerste generatie compound tegen een nieuwe, nog niet bekendgemaakte target klasse in ontstekingsziekten.

De Fase 1-studie is een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, single center studie die de werkzaamheid, veiligheid, verdraagbaarheid en medicijneigenschappen evalueert van GLPG3312 bij 76 volwassen gezonde mannelijke vrijwilligers.

“We zijn enthousiast over de snelle vooruitgang van ons Toledo-programma”, zei Dr. Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer bij Galapagos. “Dankzij zijn unieke werkingsmechanisme heeft het Toledo-programma het potentieel om een nieuwe aanpak te worden in de behandeling van ontstekingsziekten.”

Over Toledo

“Toledo” is een codenaam voor een innovatieve klasse ontdekt door Galapagos. Deze target familie heeft een duaal werkingsmechanisme op ontstekingen door enerzijds de ontstekingsremmende cytokines te stimuleren en tegelijkertijd de pro-inflammatoire cytokines te blokkeren. In een reeks preklinische inflammatoire modellen hebben we met de compounds die zich richten op deze klasse ongeëvenaarde activiteitsniveaus vastgesteld. Galapagos voert een breed programma uit om meerdere reeksen compounds die op Toledo werken te ontdekken en te ontwikkelen, met als doel werkzaamheid te bereiken voor verscheidene ontstekingsziektes.

GLPG3312 is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid zijn nog niet definitief vastgesteld.

Meer informatie over Toledo in de R&D Update 2018 hier te vinden: www.glpg.com/webcasts.

Voor meer informatie over de studie met GLPG3312: www.clinicaltrials.gov.

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders:

Elizabeth Goodwin

VP IR & Corporate Communications

+1 781 460 1784

 

Sofie Van Gijsel

Director IR

+32 485 19 14 15

ir@glpg.com

 

Media:

Evelyn Fox

Director Communications

+31 6 53 591 999

communications@glpg.com

 

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met de strategische ambities van Galapagos, het werkingsmechanisme en de mogelijke werking van de Toledo compounds, waaronder GLPG3312, de vooropgestelde timing van klinische studies met GLPG3312, de voortgang en resultaten van dergelijke studies, het indienen van toekomstige aanvragen tot marktintroductie en de interacties van Galapagos met regelgevende instanties. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestaties of realisaties, financiële toestand en liquiditeitspositie, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: Galapagos’ verwachtingen betreffende het GLPG3312 ontwikkelingsprogramma kunnen onjuist zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit huidige en toekomstige klinische onderzoeksprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van de Toledo compounds waaronder GLPG3312 niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van Toledo. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.