Galapagos rondt plaatsing van 2.125.925 nieuwe aandelen succesvol af

Opbrengst wordt gebruikt om de klinische ontwikkelingsprogramma’s te versnellen
 
Mechelen, België; 16 oktober 2009 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt aan dat ze succesvol €18.2 miljoen heeft opgehaald via een accelerated bookbuild offering van 2.125.925 nieuwe gewone aandelen (de “Aandelen”) voor een prijs van €8.55 per Aandeel.
 
Allocatie van de Aandelen heeft vandaag plaatsgevonden aan internationale institutionele beleggers. Betaling en levering van de Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 21 oktober 2009, de dag waarop de nieuw uitgegeven Aandelen waarschijnlijk zullen worden toegelaten tot de notering op NYSE Euronext Brussel/Amsterdam. Het aantal van 2.125.925 Aandelen vertegenwoordigt net minder dan 10% van het totale aantal uitstaande aandelen van de vennootschap op de dag van de plaatsing. Na uitgifte van de Aandelen bedraagt het totaal uitstaande aandelenkapitaal van Galapagos 23.385.179 aandelen.
 
De opbrengst van deze kapitaalverhoging zal gebruikt worden om de klinische ontwikkeling van Galapagos’ kandidaat geneesmiddelen te versnellen, waaronder het fase II klinisch onderzoek van GLPG0259 voor reuma, die voor volgend jaar gepland is.
 
Fortis Bank Nederland / MeesPierson Corporate Finance & Capital Markets heeft opgetreden als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner voor deze plaatsing.
 
Over Galapagos
Galapagos (Euronext GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen bot- en gewrichtsziekten, botmetastase, cachexia, infectieziekten en stofwisselingsziekten.  De onderneming heeft allianties gesloten met GlaxoSmithKline, Janssen Pharmaceutica, Eli Lilly en Merck & Co.  Door middel van een alliantie met MorphoSys ontwikkelt Galapagos ook antistoffen tegen bot- en gewrichtsziekten.  Galapagos’ servicedivisie BioFocus levert de farma- en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten in het hele spectrum van target tot kandidaat-medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat-medicijn.  Galapagos heeft 495 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België. Meer informatie op www.glpg.com.
 
CONTACT
 
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
ir@glpg.com
 
Fortis Bank Nederland / MeesPierson Corporate Finance & Capital Markets
Syndication
Tel: +31 20 527 1709
 
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
 
De nieuwe aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de ‘US Securities Act’), en mogen niet zonder registratie of met een vrijstelling van registratie in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht. De Vennootschap is niet van zins enig deel van de Aandelen in de Verenigde Staten te registreren of een openbare emissie uit te voeren in de Verenigde Staten.
 
Met betrekking tot alle Lidstaten van de Europese Economische Ruimte die de Prospectusrichtlijn (zoals hieronder gedefinieerd) hebben geïmplementeerd (‘Relevante Lidstaten’), ingaand op de datum waarop de Prospectusrichtlijn in die Relevante Lidstaat geïmplementeerd is (de ‘Relevante Implementatiedatum’) wordt deze Aanbieding niet gedaan aan het publiek in die Relevante Lidstaat vanaf de Relevante Implementatiedatum, behalve:
(i) voor gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn of implementatiewetgeving in de Relevante Lidstaten) (‘Gekwalificeerde Beleggers’)
(ii) voor minder dan 100 natuurlijke of rechtspersonen (anders dan gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn); of
(iii) in alle andere omstandigheden waar de publicatie door de Vennootschap van een prospectus niet vereist is op grond van Artikel 3 van de Prospectusrichtlijn.
In het kader van deze bepaling en waar elders in deze kennisgeving gebruikt betekent de uitdrukking ‘een openbare aanbieding van Aandelen’ of enige uitdrukking van vergelijkbare aard in verband met Aandelen in Relevante Lidstaten, de kennisgeving in welke vorm en op welke wijze dan ook van voldoende informatie over de voorwaarden van de Aanbieding en de aangeboden Aandelen om een belegger in staat te stellen Aandelen te kopen of erop in te schrijven, zoals deze maatregelen ter implementatie van de Prospectusrichtlijn in de relevante Lidstaat variaties op deze uitdrukking tot gevolg kunnen hebben, en de uitdrukking ‘Prospectusrichtlijn’ zoals gebruikt in deze kennisgeving betekent Richtlijn 2003/71/EC en omvat tevens alle relevante implementatiemaatregelen in alle Relevante Lidstaten.