Galapagos’ R&D Update 2016

  • GLPG2222 voor cystic fibrosis (CF) en GLPG1972 voor artrose blijken veilig en worden goed verdragen door gezonde vrijwilligers
  • GLPG1972 toont sterke vermindering van kraakbeenafbraak biomarker binnen twee weken
  • Nieuwe preklinische kandidaten GLPG2938 in longfibrose en GLPG2543 in eczeem (atopische dermatitis)
  • Brede pijplijn van programma’s in ontstekingsziekten, fibrose, stofwisselings- en infectieziekten met nieuwe werkingsmechanismen
  • Doel om elke twee jaar een Fase 3 programma te starten en elk jaar drie klinische Proof-of-Concept medicijnen te leveren

Webcast om 14.00 CET/8 AM ET vandaag
op www.glpg.com, +32 2 404 0662, code 207496

Mechelen, België; 15 juni 2016: Vanuit New York presenteert Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) vandaag haar R&D strategie, aandachtsgebieden en nieuwste resultaten uit de verschillende programma’s in ontstekingsziekten en fibrose.

Galapagos rapporteert dat GLPG2222, de eerste early binding (C1) corrector, veilig is bevonden in een Fase 1 studie in gezonde vrijwilligers. GLGPG2222 is eerst getest in enkelvoudig doseringen tot 800 mg, daarna in eenmaal daagse doseringen tot 600 mg gedurende 14 dagen in een dubbelblind, placebo-gecontroleerde studie. Het kandidaatmedicijn bleek veilig en werd goed verdragen in de bestudeerde doseringen. Opname van GLPG2222 was snel en gunstig. De medicijneigenschappen van GLPG2222 ondersteunen verder onderzoek in een eenmaal daags doseringsschema. De corrector GLPG2222 gaat samen met potentiator GLPG2451 onderzocht worden in gezonde vrijwilligers. GLPG2222 is een van de kandidaten voor de drievoudige combinatietherapie die Galapagos en AbbVie ontwikkelen, gericht op de behandeling van 90% van alle CF patiënten.

In haar artrose-programma rapporteert Galapagos dat GLPG1972, gepartnerd met Servier, een opvallende biomarkerreactie laat zien, indicatief voor de remming van kraakbeenafbraak. GLPG1972 bleek veilig en werd goed verdragen in gezonde vrijwilligers in een Fase 1 studie. Het kandidaatmedicijn heeft gunstige farmacokinetische eigenschappen. Het werkingsmechanisme van GLPG1972 wordt niet vrijgegeven. Galapagos en partner Servier plannen nu patiëntenstudies voor de verdere ontwikkeling van GLPG1972 in artrose. Galapagos heeft de commerciële rechten voor de Verenigde Staten behouden in de artrose-samenwerking met Servier.

Verder kondigt Galapagos de nominatie aan van twee nieuwe preklinische kandidaten met nog niet vrijgegeven werkingsmechanismen: GLPG2938 in idiopathische longfibrose en GLPG2534 in atopische dermatitis. Beide programma’s starten naar verwachting een Fase 1 studie in 2017.

Galapagos presenteert de discovery portfolio en de evolutie daarvan. Het streven is om een stabiele portfolio te ontwikkelen met drie klinische Proof-of-Concept compounds per jaar en eenmaal per twee jaar de start van een Fase 3 programma.

Webcast presentatie en conference call
Galapagos zal de R&D Update van vandaag (15 juni 2016, 14.00 CET) per webcast uitzenden en gelijktijdig ook een conference call houden. Voor deelname aan de conference call kunt u een van de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

CODE: 207496

VS: +1 212 444 0481
GB: +44 20 3427 1907
Nederland: +31 20 713 2998
Frankrijk: +33 1 70 48 01 66
België: +32 2 404 0662

Na de presentatie van de R&D Update zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Ga naar www.glpg.com om toegang te krijgen tot de live audio-webcast. De presentatie zal na de uitzending beschikbaar zijn om te beluisteren.

Over Servier
Servier is een internationaal farmaceutisch bedrijf met meer dan 21.000 werknemers in 148 landen.
Bedrijfsgroei wordt gedreven door Servier’s constante zoektocht naar innovatie in vijf expertisegebieden: oncologie, cardiologie, metabolisme, neuropsychiatrie en reumatologie. Servier is een onafhankelijk bedrijf dat alle inkomsten investeert in haar ontwikkeling en activiteiten. In 2015 noteerde het bedrijf een omzet van €3,9 miljard. Meer informatie op www.servier.com.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze volwassen pijplijn bestaat uit Fase 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com
 

Paul van der Horst
Director IR & Business
Development
+31 6 53 725 199
 

 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos, verklaringen in verband met de verwachte timing van klinische studies en de mogelijke werkzaamheid van GLPG2222, GLPG2451 en van een potentiële drievoudige combinatietherapie waar één of meer van deze compounds deel van zouden uitmaken voor cystic fibrosis, de verwachte timing van klinische studies en de mogelijke werkzaamheid van GLPG1972 voor artrose, de verdere ontwikkeling van GLPG2938 voor idiopathische longfibrose en GLPG2534 voor atopische dermatitis en de doelstellingen van het management voor de toekomstige start van Fase 3 studies en de oplevering van klinische Proof-of-Concept compounds. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit Galapagos’ klinische onderzoeksprogramma’s, de registratie of verdere ontwikkeling van haar productkandidaten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en de inschatting van het commercieel potentieel van Galapagos’ productkandidaten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.