Galapagos rapporteert sterke jaarcijfers en een veelbelovende pijplijn

   

Belangrijkste resultaten 2016:

  • Groepsomzet toegenomen met €91,0 miljoen tot €151,6 miljoen
  • Operationeel verlies verminderd met €77,9 miljoen tot €11,5 miljoen
  • Nettowinst van €54 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van €118,4 miljoen in 2015
  • Kaspositie toegenomen met €632,7 miljoen tot €980,9 miljoen per jaareinde
  • Start van drie Fase 3 studies met filgotinib
  • Competitieve data in CF programma en goede vooruitgang voor de drievoudige combinatietherapie

Financieel vooruitzicht voor 2017:

  • Cash burn van €135-€155 miljoen

Live audio webcast presentatie morgen 24 februari 2017 om 14.00 CET/8 AM ET, +32 2 400 6926, www.glpg.com

Mechelen, België; 23 februari 2017, gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar financiële resultaten over 2016 bekend en geeft een toelichting op de belangrijkste gebeurtenissen.

“We liggen op schema om een geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf te worden. Samen met Gilead zijn we het afgelopen jaar drie Fase 3 programma’s met filgotinib gestart. Onze FITZROY studies hebben het potentieel van filgotinib aangetoond voor de ziekte van Crohn, met bemoedigende endoscopie en histopathologie resultaten. We zijn klinische studies gestart voor onze drievoudige combinatietherapie in cystic fibrosis en liggen op schema om deze drievoudige combinatie in de eerste helft van dit jaar te testen op veiligheid, met als doel om medio 2017 op werkzaamheid in patiënten te testen. Het CF programma is substantieel versterkt door de competitieve patiënten-data die de SAPHIRA Fase 2 studies hebben laten zien. We zijn het jaar geëindigd met een brede pijplijn, waarvan we in de komende 18 maanden nieuwe patiënten-data verwachten. We bevinden ons in een zeer sterke positie, zowel financieel als operationeel,” aldus CEO Onno van de Stolpe.

Bart Filius, CFO, voegde toe: “Galapagos heeft een fantastisch jaar achter de rug met sterke financiële resultaten. We sloten 2016 af met de grootste kaspositie in onze geschiedenis, en de cash burn is onder controle. Op dit moment is onze kaspositie hoger dan de som van alle investeringen gedaan door investeerders in Galapagos sinds haar oprichting in 1999. We zullen onze ontwikkelingsactiviteiten dit jaar verder opvoeren en meer gaan investeren in de ontwikkeling van filgotinib en CF; ook gaan we meer klinische studies starten in programma’s die volledig onze eigendom zijn. Dit alles zal resulteren in een verwachte operationele cash burn in 2017 van tussen de €135 en 155 miljoen.”


Kerngetallen (geconsolideerd)

(€ miljoen, met uitzondering van het netto resultaat per aandeel)

  31 dec 2016 Groepstotaal 31 dec 2015 Groepstotaal
Omzet 151,6 60,6
R&D kosten -139,6 -129,7
Algemeen, administratie, verkoop en marketing -23,5 -20,3
Operationeel verlies -11,5 -89,4
Non-cash aanpassing van vlottende financiële activa1 57,5 -30,6
Overig financieel resultaat 8,2 0,4
Inkomstenbelasting -0,2 1,2
Netto resultaat voor de periode 54,0 -118,4
Gewone winst / verlies (-) per aandeel (€) 1,18 -3,32
Liquide middelen en cash onder voorwaarden 980,9 348,2


Opmerkingen:

1) Dit geeft een non cash aanpassing van financiële activa weer, ontstaan naar aanleiding van de Subscription Agreement met Gilead.


Financiële informatie

Omzet
Galapagos’ omzet en overige opbrengsten bedroegen €151,6 miljoen in 2016, vergeleken met €60,6 miljoen in 2015. De hogere omzet werd voornamelijk behaald door een significante toename van succesbetalingen van onze samenwerkingspartners.

Operationeel resultaat
De Groep realiseerde in 2016 een netto operationeel verlies van €11,5 miljoen, vergeleken met een netto operationeel verlies in 2015 van €89,4 miljoen.

R&D kosten voor de Groep bedroegen €139,6 miljoen in 2016, in vergelijking met €129,7 miljoen in 2015. Deze geplande verhoging was het gevolg van toegenomen inspanningen in klinische en preklinische programma’s, vooral in de programma’s gerelateerd aan taaislijmziekte, en de eigen preklinische programma’s inzake in ontstekingsziektes, HBV en fibrose.

Algemene, administratie-, verkoop- en marketingkosten stegen van €20,3 miljoen in 2015 naar €23,5 miljoen in 2016. Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door non-cash elementen, zoals hogere voorzieningen voor korte en lange termijn management bonussen en toegenomen kosten voor de warrantplannen, als gevolg van de stijging van onze aandelenkoers.


Non-cash aanpassing van vlottende financiële activa
Galapagos heeft in 2015 na ondertekening van de Subscription Agreement met Gilead een vlottend financieel actief en een overeenkomstige uitgestelde opbrengst ter waarde van €39 miljoen geboekt, conform IAS 39. Dit financieel actief vertegenwoordigde in eerste instantie de aandelenpremie die Gilead had toegezegd bovenop de slotkoers van Galapagos op de dag van ondertekening van de Subscription Agreement. Conform IAS 39 werd de reële waarde van het financieel actief aan het einde van het jaar 2015 opnieuw gemeten, en nogmaals bij de inwerkingtreding van de Subscription Agreement, te weten op 19 januari 2016, op de vervaldatum van het financieel actief. Wijzigingen in de reële waarde van het financieel actief werden in de resultatenrekening opgenomen.

De afname van de reële waarde van het financieel actief als gevolg van onze gestegen aandelenkoers in de periode tussen het ondertekenen van de Subscription Agreement en 31 december 2015, resulteerde in 2015 in een negatief financieel resultaat van €30,6 miljoen, zonder effect op de kaspositie. De daaropvolgende toename van de reële waarde van het financieel actief, te wijten aan de daling van onze aandelenkoers in de periode tussen 1 januari 2016 en 19 januari 2016 leidde tot een positief financieel resultaat van €57,5 miljoen in 2016, wederom zonder effect op de kaspositie.

De waarde van het vlottend financieel actief bedroeg op de vervaldag van 19 januari 2016 €65,9 miljoen, en toonde de uitgiftepremie die Gilead betaalde bovenop de slotkoers van het Galapagos aandeel op de dag van de kapitaalverhoging. Dit financieel actief verviel op de datum van inwerkingtreding van de Subscription Agreement en werd afgeboekt tegenover de rekening uitgiftepremies.

Kaspositie
Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen bedroegen €980,9 miljoen op 31 december 2016.

In 2016 stegen de geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen met €632,7 miljoen. Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten genereerden €391,8 miljoen via een onderschrijving van aandelen door Gilead, alsook een kasstroom van €4,3 miljoen door de uitoefening van warranten. Bovendien werd er in 2016 een netto inkomende kasstroom uit bedrijfsactiviteiten gegenereerd van €239,4 miljoen, bestaande uit een licentievergoeding van Gilead van $300 miljoen (€275,6 miljoen) en, per verschil, een operationele cash burn van €36,2 miljoen. Tenslotte werd €7,3 miljoen gebruikt bij investeringsactiviteiten en werd er een wisselkoerswinst van €4,8 miljoen geboekt op geldmiddelen en kasequivalenten.

Na uitsluiting van de licentievergoeding en de succesbetalingen van Gilead (€56,4 miljoen), bedraagt de netto uitgaande kasstroom van bedrijfs- en investeringsactiviteiten €100,3 miljoen, binnen de verwachte cash burn in 2016 van €100 – 120 miljoen.

Daarnaast vermeldt de balans van Galapagos nog een onvoorwaardelijke en onbeperkte vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche[1]) voor €34,2 miljoen, betaalbaar in vier jaarlijkse schijven. Galapagos’ balans bevat ook een vordering van €30,2 miljoen op de Belgische overheid, gerelateerd aan maatregelen ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling.

Vooruitzichten 2017
Galapagos hoopt mid-2017 te kunnen starten met de evaluatie van de triple combinatie therapie in CF patiënten. Daarnaast verwachten we in 2017 meerdere nieuwe klinische studies met CF kandidaatmedicijnen en combinaties te starten. Met onze samenwerkingspartner Gilead zijn wij van plan om meerdere proof-of-concept studies met filgotinib te starten. Resultaten van de FLORA Fase 2a studie met GLPG1690 in IPF en de Fase 1b studie met MOR106 in patiënten met atopische dermatitis worden verwacht in de tweede helft van 2017. Galapagos verwacht een Fase 1b studie met GLPG1972 in patiënten met artrose te starten in de Verenigde Staten, evenals Fase 1 studies met GLPG2938 en GLPG2534.

Galapagos verwacht in 2017 een cash burn van €135-155 miljoen.

Jaarverslag 2016
Op dit moment is Galapagos haar jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2016 aan het afronden. De Commissaris heeft bevestigd dat de audit, die vrijwel klaar is, geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht. Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht. Galapagos gaat ervan uit dat het volledig geauditeerde Jaarverslag over 2016 op of rond 24 maart 2017 gepubliceerd zal worden.

Conference call en webcast presentatie
Galapagos zal morgen, 24 februari 2017, om 14:00 CET/8 AM ET een voor iedereen toegankelijke conference call houden. Deze conference call wordt ook via audio-webcast uitgezonden. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van de volgende telefoonnummers bellen, minstens tien minuten voor de start:

Bevestigingscode:      9245880

Groot-Brittannië:                                                +44 330 336 9412
Frankrijk:                                                          +33 1 76 772 257
België:                                                              +32 2 400 6926
Verenigde Staten:                                              +1 719 325 2385
Nederland:                                                        +31 20 703 8261

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Via www.glpg.com krijgt u toegang tot de audio-webcast. De presentatie zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om te beluisteren.

Financiële agenda
25 april 2017             Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Mechelen, België
27 april 2017                Resultaten eerste kwartaal 2017 (webcast op 28 april 2017)
27 juli 2017                  Resultaten eerste halfjaar 2017 (webcast op 28 juli 2017)
26 oktober 2017           Resultaten derde kwartaal 2017 (webcast op 27 oktober 2017)
22 februari 2018           Resultaten boekjaar 2017 (webcast op 23 februari 2018)

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, Fase 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 510 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com 

Paul van der Horst
Director IR & Business
Development
+31 6 53 725 199
 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die bepaalde risico’s en onzekerheden inhouden, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte operationele cash burn tijdens het boekjaar 2017), financiële resultaten, de timing van geauditeerde financiële resultaten, de timing van klinische studies, en de interacties met autoriteiten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar kosten voor 2017 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent kosten niet zouden worden verwezenlijkt), de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data van de ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatmedicijnen. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1] Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatie subsidie van de Franse overheid.