Galapagos rapporteert resultaten met GLPG1205 in colitis ulcerosa

  • Fase 2a studie bevestigt goede medicijneigenschappen en veiligheid
  • Bij patiënten met colitis ulcerosa is het primaire eindpunt voor werkzaamheid niet behaald

Mechelen, België; 26 januari 2016; 7.30 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag aangekondigd dat de ORIGIN Fase 2a studie met GLPG1205 de goede medicijneigenschappen en veiligheid heeft bevestigd.  De eindpunten voor de werkzaamheid van GLPG1205 in patiënten met colitis ulcerosa zijn desondanks niet behaald.  Galapagos stopt met de klinische ontwikkeling van GLPG1205 in colitis ulcerosa.

De ORIGIN studie heeft laten zien dat GLGP1205 statistisch niet aanzienlijk verschilt vergeleken met placebo in de (gedeeltelijke) Mayo scores.  GLPG1205 heeft laten zien over het algeheel veilig te zijn en goed te worden verdragen door patiënten in de ORIGIN studie, in lijn met de data van gezonde vrijwilligers uit de voorgaande Fase 1 klinische studie.  Meer details over de ORIGIN studie worden later in 2016 bekend gemaakt.  Galapagos evalueert de ontwikkeling van GLPG1205 in andere indicaties.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Onze pijplijn bestaat uit drie Fase 2, vier Fase 1, vijf preklinische studies en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten.  Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: we streven ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten samen met onze partner Gilead wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken.  Galapagos richt zich op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie op www.glpg.com.

Galapagos Contactgegevens
Investeerders:                                                   Media:
Elizabeth Goodwin                                                Evelyn Fox
VP IR & Corporate Communications                       Director Communications
Tel:      +1 781 460 1784                                      Tel:      +31 6 53 591 999
E-mail: ir@glpg.com                                             E-mail:         communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaring
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met het werkingsmechanisme, profiel, en de planning van toekomstige studies en resultaten van GLPG1205.  Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties.  Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst.  Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat Galapagos’ verwachtingen betreffende het GLPG1205 ontwikkelingsprogramma onjuist zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s van Galapagos de registratie of verdere ontwikkeling van haar productkandidaten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en de inschatting van het commercieel potentieel van Galapagos’ productkandidaten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en toekomstige documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.