Galapagos rapporteert resultaten eerste kwartaal 2018

Belangrijkste resultaten van de eerste drie maanden van 2018:

  • Omzet van €44,8 miljoen
  • Operationeel verlies van €32,0 miljoen
  • Netto verlies van €37,3 miljoen
  • Kaspositie einde eerste kwartaal €1,1 miljard
  • Klinische voortgang in CF en artrose, voorbereidingen voor meerdere late-stage klinische trials

Webcast morgen 26 april 2018 om 14.00 CET/8 AM ET, +32 2 404 0659, code 5747918, www.glpg.com

Mechelen, België; 25 april 2018, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2018 bekend en zet daarbij de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

“Galapagos bouwt verder aan een zeer productieve biotech pijplijn. Het eerste kwartaal van 2018 bracht ons dichter bij de verwachte start van de volgende klinische trials in artrose, eczeem (atopische dermatitis) en cystic fibrosis in het tweede kwartaal. Belangrijk is dat we feedback van de regelgevende instanties hebben ontvangen voor onze wereldwijde ISABELA registratiestudies met GLPG1690 in longfibrose (IPF), waarvan we de start verwachten in de tweede helft van 2018. Klinische onderzoeksresultaten met filgotinib beginnen met de EQUATOR-studie in psoriatrische artritis in het tweede kwartaal. Het eerste kwartaal van 2018 stond vooral in het teken van de voorbereiding op de verwachte nieuwsstroom,” zei Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.

Bart Filius, COO & CFO, voegde toe: “Bij het afronden van programma’s in de vroege fase en het voorbereiden van verschillende belangrijke klinische trials in de late fase, hebben we in het eerste kwartaal een cash burn van € 41,3[1] miljoen gerealiseerd. Gelet op de groei die we dit jaar verwachten in vergevorderde ontwikkelingsactiviteiten, bevestigen we onze operationele cash burn-verwachtingen voor het hele jaar 2018 van € 220-240 miljoen. Onze huidige totale kaspositie komt uit op ongeveer €1,1 miljard. Dit geeft ons een sterke positie voor het financieren van de klinische trials en de R&D die we verwachten uit te voeren in 2018. Al met al zijn we goed gepositioneerd om onze strategie in de komende jaren uit te voeren.”

Kerngetallen eerste kwartaal 2018 (niet-geauditeerd)
(€ miljoen, met uitzondering van gewoon & verwaterd verlies per aandeel)

  31 maart 2018 groepstotaal 31 maart 2017 groepstotaal
Bedrijfsopbrengsten 44,8 39,9
R&D kosten -69,8 -44,9
Algemeen, administratie, verkoop en marketing -7,1 -6,2
Operationeel verlies -32,0 -11,2
     
Financieel resultaat -5,2 -2,4
Belastingen -0,1  
Nettoresultaat voor de periode -37,3 -13,6
Gewoon en verwaterd verlies  per aandeel (€)

 
-0,73 -0,29

 

 
Kaspositie 1.108,2 953,4

Vooruitzichten 2018
Galapagos streeft ernaar om de resultaten te rapporteren over de FINCH 2 (reumatoïde artritis), EQUATOR (psoriatische artritis) en TORTUGA (ziekte van Bechterew) studies met filgotinib en een beslissing te nemen over het voortzetten van SELECTION (colitis ulcerosa) naar Fase 3. Onze samenwerkingspartner Gilead verwacht de patiëntenwerving van FINCH 1 en FINCH 3, de resterende reuma Fase 3 onderzoeken met filgotinib, te voltooien. In CF verwachten we het uitlezen van de PELICAN patiëntenstudie met GLPG2737 en een tussentijdse uitlezing van de FALCON patiëntenstudie met de eerste drievoudige combinatietherapie. Galapagos heeft onlangs het ontwerp voor de ISABELA registratiestudies met GLPG1690 in IPF aangekondigd. We verwachten later dit jaar te starten met dosering in ISABELA en eveneens Fase 2 studies met GLPG1205 (IPF), een volgende CF drievoudige combinatietherapie, GLGP1972 (artrose) en MOR106 (eczeem) te beginnen.

Galapagos verwacht in 2018 een operationele cash burn van €220 tot €240 miljoen.

Eerste kwartaalcijfers 2018
Het eerste kwartaalrapport van 2018 van Galapagos is beschikbaar op http://reports.glpg.com/2018/q1/nl/

Teleconferentie en webcast presentatie
Galapagos zal morgen (26 april 2018) om 14:00 (CET)/8 AM ET  een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van de volgend telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

Bevestigingscode:      5747918

Verenigd Koninkrijk:                                           +44 330 336 9105
Frankrijk:                                                          +33 1 76 77 22 74
België:                                                              +32 2 404 0659
Verenigde Staten:                                              +1 323 794 2093
Nederland:                                                        +31 20 721 9251

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Op www.glpg.com kan u toegang krijgen tot de live audio-webcast. De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Financiële kalender
2 augustus 2018 Resultaten eerste halfjaar 2018 (webcast op 3 augustus 2018)
25 oktober 2018 Resultaten derde kwartaal 2018 (webcast op 26 oktober 2018)
21 februari 2019 Resultaten boekjaar 2018 (webcast op 22 februari 2019)

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens kunnen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 634 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Al de kandidaatmedicijnen waarvan sprake in dit persbericht, worden nog onderzocht; hun werkzaamheid en veiligheid zijn nog niet vastgesteld.

Contact


Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784

Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 71 750 6707
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte operationele cash burn tijdens het boekjaar 2018), financiële resultaten, de timing van geauditeerde financiële resultaten, de timing en/of resultaten van klinische studies, en de interacties met autoriteiten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestatie, financiële toestand en liquiditeitspositie,  of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende  haar operationele kosten voor 2018 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent kosten niet zou worden verwezenlijkt), Galapagos’ verwachtingen met betrekking tot haar ontwikkelingsprogramma’s niet correct zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (bijvoorbeeld omdat data van de lopende ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatmedicijnen. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1] De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is de som van de netto kasstroom gegenereerd uit of gebruikt (-) bij bedrijfsactiviteiten en netto kasstroom gegeneerd uit of gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten min (i) de ontvangsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen; en (ii) de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen, moest die er zijn. Deze alternatieve prestatie indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase. De operationele cashburn voor het eerste kwartaal van 2017 bedroeg €23,9 miljoen.